loader image
Aktiviteter
Home > Veranstaltungen

Aktiviteter


KursKultur 2.0 finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling

Digitalt kultur- og netværksmøde

Interreg-projekt KursKultur 2.0 og Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig inviterer
til mødet den 6. maj kl. 16.30-18

Den digitale konference oplyser om, hvordan digitale projekter organiseres og hvilke rammebetingelser det kræver. Desuden får man tips til, hvordan man kick-starter kreativiteten og har mulighed for at udveksle erfaringer med dansk-tyske projektaktører om kulturens tilgængelighed i coronatider.

Kultur- og netværksmøde: 6. maj, kl. 16.30-18 via zoom

Tilmelding inden den 3.5.2021: kulturregion@region.dk

Husk at vælge breakoutroom 1, 2, 3 eller 4 inden konferencen ved tilmelding. Yderligere informationer om de enkelte oplægsholdere ligger i invitationen.

Program

Arrangementets hovedpunkter simultantolkes. I breakoutrooms understøtter medarbejdere og tolke med oversættelsen.

Zoom-linket bliver tilsendt inden konferencen via mail.

KursKultur 2.0 bliver støttet af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Sang uden grænser: ekstra forløb

Er du lærer eller pædagog og arbejder med 5-8 årige? Så se med her!

Det dansk-tyske projekt ”Sang uden grænser” styrker sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn i børnehaver og skoler i Region Sønderjylland-Schleswig. Desuden bidrager projektet til, at efteruddanne pædagoger og lærere inden for det at synge på flere sprog. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig tilbyder nu ekstra forløb.

Forløbet finder sted i løbet af foråret, sommer og efterår 2021:

  • Du, som lærer og/eller pædagog, vil få besøg af en musikpædagog i op til 3 gange, hvor I i samarbejde vil arbejde med jeres børn med udgangspunkt i de specielt til projektet udarbejdede sanghæfter ”Lad os synge | Lasst uns singen” 1 & 2, for derved på legende vis at opnå en større sangglæde ved at lære nye sange og det endda på flere sprog.

Besøgstidspunktet/r aftales nærmere med musikpædagogen.

Vi tager løbende imod tilmeldinger og der er først til mølle.
Tilmeldingen sker til Galina Jørgensen på gaj@region.dk

Læs mere om projektet og se alt materiale, som du kommer til at arbejde med (sanghæfter, videolektioner, vejledninger mv.) her: Sang uden grænser

Foto: Tim Riediger

UNG2020

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs paraplyprojekt med elementer fra forskellige kunstgenrer forberedte unge på 100 års markeringen af grænsedragningen fra 1920.

Ungeprojektet har bestået af delprojekterne UNG2020Dans, UNG2020Kunst UNG2020Film og UNG2020Festival. Delprojekterne har alle taget udgangspunkt i 100 års markeringen af grænsedragningen i 1920 og har fra hver deres kunstneriske perspektiv haft fokus på skabe rum for kunstneriske udtryk, poetiske fortællinger og refleksioner over spørgsmål om grænser, demokrati, medbestemmelse og medborgerskab. 

Målet har været at få skabt interesse og sensibilitet hos både deltagere og publikum for betydningen af grænser både historisk og i al almindelighed. Til dette arbejde fik projektet 1,8 Mio. DKK / 241.600 EUR fra Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

Aktiviteter og målgruppe
Aktiviteterne har over perioden 2017-2020 været rettet mod både skoleklasser, fritidsgrupper og enkeltpersoner. Målgruppen for ungeprojekterne har primært været unge i alderen 15-25 år, men flere af delprojekterne har også arbejdet med yngre deltagere.
Læs meget mere om alle delprojekternes aktiviteter samt se de spændende dokumentationsfilm her: https://www.kulturfokus.de/dk/blog/projekt/2020-fuer-jugendliche/

KursKultur 2.0 finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling

Støtte til nye dansk-tyske aktiviteter

Fem grænseoverskridende projekter modtager støtte fra Interreg-projektet KursKultur 2.0 / bevillingerne ligger i alt på 607.495,35DKK

Vores fælles kulturarv binder os sammen hen over grænsen. Og sådan har det været i tusinder af år. I hele Østersøområdet og hen over grænser har der været drevet handel, udvekslet erfaringer, og mangt et kulturgode er blevet ført videre til de næste generationer. I museumsprojektet „10.000 år på tværs. – Hvad betyder grænser?“ skal der udarbejdes nye formidlingstilgange og dermed også vindes nye målgrupper. Samarbejdet omfatter hele Interreg-programområdet. Kultur og museumsbesøg skal gøres tilgængelige, når det nu ikke er muligt at rejse. Her inddrages erfaringer med de digitale tilbud under coronakrisen, der har gjort det muligt at inddrage målgrupper, der har svært ved at deltage i et fysisk museumsbesøg.

Stor spredning ved projektideerne
Interreg-projektet KursKultur 2.0 støtter med sin kultur- og netværkspulje i denne omgang 5 meget forskellige projekter. Med disse tilskud realiseres dansk-tyske projekter, der støtter arbejdet med børn og unge hen over grænsen. Det voksne publikum profiterer imidlertid også af den økonomiske støtte. Der er tale om musik, dans, historie og at lære hinanden at kende hen over grænsen.

  • Vores kultursamarbejde og støtten til dansk-tyske projekter har en stor betydning for vores region. Kulturaktører fra begge sider af grænsen har til trods for pandemien fantastiske ideer til projekter, hvor borgerne bringes sammen i interessefælleskaber, og netværk opbygges. De nye bevilgede projekter er borgernære, mangfoldige og inddrager mange aldersgrupper, siger Kjeld Thrane, formand for bevillingsudvalget KursKultur 2.0.

Siden den første ansøgningsfrist i efteråret 2019 er der blevet ydet støtte til i alt 28 projekter med et samlet volumen på 3.839.149 DKK. På grund af coronakrisen har det imidlertid været nødvendigt at ændre på forløb eller udskyde aktiviteter i mange af disse projekter. Der kan afholdes aktiviteter frem til sommeren 2022. Projektsekretariatet er i tæt dialog med aktørerne for at hjælpe med alternative planer og gøre forskydninger så ubureaukratiske som muligt.
Den nye ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen slutter den 21. juni 2021.

Tilpasning af kriterierne for transportpuljen
Børn og unge oplever noget nyt, lærer mere om nabolandet og møder jævnaldrende. Det er et koncept, der hidtil har fungeret godt og som er blevet støttet af transportpuljen. I øjeblikket er det vanskeligt at afholde fysiske møder hen over grænsen. Derfor kan der nu også ydes støtte til digitale møder, f.eks. hvis der er behov for et honorar til en ekstern workshopleder. Det er frem til november 2021 også muligt at besøge kulturinstitutioner i nabolandet uden projektpartner.
Link: https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/transportpool/

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Oversigt nye projekter:
https://www.kulturfokus.de/dk/blog/category/kultur-und-netzwerkpool/?post_type=projekt


Newsletter

Nichts mehr verpassen!

Anmeldung >

Støttet af:

Dette projekt er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Zum Seitenanfang