loader image
kultKIT
Home > Projekter > KultKit

Kulturstøtte kultKIT

Vandet er vejen og alle veje i den østlige dansk-tyske grænseregion Femern Belt fører hen over vandet – på sigt også under vandet. I projektet kultKIT tager vi vandets udfordringer op og bygger broer mellem borgerne i grænseområdet. kultKIT råder over en pulje med midler til støtte af dansk-tysk samarbejde. Midlerne kan søges af foreninger, institutioner, borgere og andre interessenter i kultKIT-regionen til gennemførelse af  dansk-tyske mikroprojekter inden for uddannelse, kultur, sport og fritid. Via en transportpulje kan der tillige søges midler til et første, forberedende møde mellem potentielle danske og tyske projektpartnere.

KIT står for kompetencer, interaktion og forståelse og navnet kultKIT henviser til projektets primære formål at bidrage til bedre sproglige kompetencer og en større kulturel forståelse mellem danskere og tyskere.  Ved at støtte mikroprojekter og derved skabe nye fællesskaber gennem det direkte møde mellem danskere og tyskere, ønsker kultKIT at åbne især de unge generationers øjne op for de muligheder som ligger på den anden side af grænsen.

Hjemmeside: kultKIT

Støtte til dansk-tyske elevmøder i Lübecks familie og undervisningsportal: Elevmøder

Støtte:
kultKIT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. kultKIT medfinansieres af projektpartnerne og Kulturregion Storstrøm.


Nyhedsbrev

Gå ikke glip af aktuelle nyheder!

Tilmelding >

Støttet af:

Zum Seitenanfang