loader image
Projektstøtte

Sprogpulje

støtter dansk-tyske sprogprojekter

Sprogpuljen i KursKultur 2.0 støtter projekter, der bidrager til at forbedre nabosprogundervisningen for børn, unge og voksne i den tysk-danske grænseregion.

Hvem?

Foreninger, organisationer og andre initiativer

Hvad?

Aktiviteter i forbindelse med forbedringen af nabosprogundervisningen

Ansøgningsfrist?

18.09.2020

Projektansøgning?

ca. 8 uger efter ansøgningsfristen


Finansieringen inkluderer udvikling af nyt materiale eller undervisningsforløb om specifikke emner, tiltag til at styrke elevernes motivation og best-practice-koncepter til undervisning af dansk eller tysk som nabosprog.

Sådan søger man:

  1. Ansøgningsskema sprogpulje finder du her
  2. Retningslinjer for tildeling af midler gennem sprogpuljen finder du her

Ansøgningsfrist

29.04.2020                  
18.09.2020  
Styregruppen sprog, som har bevillingskompetence, mødes ca. 8 uger efter ansøgningsfristen. 

Den færdige ansøgning indsendes gerne pr. mail til kulturregion@region.dk. 

Projektrådgivning

Projektsekretariat KursKultur:

Anja Peist – Sprogmedarbejder
e-Mail: kulturregion@region.dk
Region Sønderjylland-Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.: +45 74 67 05 01
Fax: +45 74 67 05 21

Yderligere informationer fås hos Kurskulturs projektsekretariat kulturregion@region.dk og de regionale partnere.


Nyhedsbrev

Gå ikke glip af aktuelle nyheder!

Tilmelding >

Støttet af:

Dette program er finansieret af af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Zum Seitenanfang