loader image
Projektstøtte

Sprogpulje

støtter dansk-tyske sprogprojekter

Sprogpuljen i KursKultur 2.0 støtter projekter, der bidrager til at forbedre nabosprogundervisningen for børn, unge og voksne i den dansk-tyske grænseregion.

Hvem?

Foreninger, organisationer og andre initiativer

Hvad?

Aktiviteter i forbindelse med forbedringen af nabosprogundervisningen

Ansøgningsfrist?

13.08.2021

Projektansøgning?

ca. 8 uger efter ansøgningsfristen


Finansieringen inkluderer udvikling af nyt materiale eller undervisningsforløb om specifikke emner, tiltag til at styrke elevernes motivation og best-practice-koncepter til undervisning af dansk eller tysk som nabosprog.

Sådan søger man:

Du finder ansøgningsskema samt retningslinjer for tildeling af midler gennem sprogpuljen her.

Ansøgningsfrist

13.08.2021  
Styregruppen sprog, som har bevillingskompetence, mødes ca. 8 uger efter ansøgningsfristen. 

Den færdige ansøgning indsendes gerne pr. mail til kulturregion@region.dk

Projektrådgivning

Projektsekretariat KursKultur:

Anja Peist – Sprogmedarbejder
e-Mail: kulturregion@region.dk
Region Sønderjylland-Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.: +45 74 67 05 01
Fax: +45 74 67 05 21

Yderligere informationer fås hos Kurskulturs projektsekretariat kulturregion@region.dk og de regionale partnere.


Nyhedsbrev

Gå ikke glip af aktuelle nyheder!

Tilmelding >

Støttet af:

Dette projekt er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Zum Seitenanfang