loader image
Home > Projekte > Kulturaftale > Talentudvikling > Sportsprojekt

Sportsprojekt

Talentudvikling i grænselandet – Udvikling, fællesskab og bevægelsestilbud på tværs af kommune- og landegrænser

Projektet vil skabe et attraktivt talentudviklingsmiljø i Sønderjylland-Schleswig ved at sætte fokus på vigtigheden af, at talentet indgår i understøttende fællesskaber og har fysisk og mental sundhed og trivsel.

Projektet har fokus på at skabe sammenhæng mellem barnets træning i den lokale klub og den målrettede talenttræning, mellem barnets fritid, skoletid og træningstid, mellem barnets netværk og de uddannede trænere og ung-til-ung-mentorer, samt at barnet via projektet indgår et interessefælleskab med andre børn. Det skal sikre, at barnet fastholder sin motivation og lyst til at udfolde sit talent i Sønderjylland-Schleswig.

Projektet baserer sig på erfaringerne med talentudviklingen inden for fodbold i Sønderjylland, hvor der allerede er etableret et tilbud til de allerbedste talenter i 8-12 års alderen. Projektets tilbud er målrettet drengefodbold. Med projektet etableres der er et nyt regionalt og mobilt bevægelsestilbud til de børn, der ligger lige efter de allerbedste talenter (kaldet “sub-toppen”).

Bevægelsestilbuddet sætter fokus på vigtigheden af de fællesskaber barnet indgår understøtter barnets talentudvikling. Dette gøres ved at tilbyde uddannelse af (forældre)trænerne i de lokale klubber og at give barnets hjembase gode redskaber til at understøtte barnet. Sociale aktiviteter skal styrke fællesskabet mellem børnene.

Der vil også blive oprettet en ung til ung-mentorordning, hvor unge talenter, der selv har været igennem talentudviklingsprocessen, blive tilknyttet projektet som mentorer for børnene. Mentorerne skal understøtte børnene og deres netværk i overgangen fra breddesport til talentudvikling.

Endelig er det tanken at klubberne gennem projektet skal understøttes i deres lokale trænerudvikling, samt sikre erfarings- og vidensudveksling mellem dem.

Der er p.t. 57 klubber på tværs af de fire Sønderjyske kommuner samt to klubber fra Schleswig med i projektet. Med projektet skal der opstartes netværk med flere klubber i Nordtyskland, og målet er over de kommende fire år at udvikle samarbejdet, så antallet af deltagende klubber øges. Formålet med udviklingen af det grænseoverskridende samarbejde er at være nysgerrig og undersøgende på hvordan der arbejdes med talentudvikling i nabolandet, samt at vidensdele omkring dette. Projektet sætter fokus på udvikling af barnets talent i samspil med barnets netværk. Barnets netværk inddrages i og inspireres til at tage en aktiv del i at understøtte udvikling af barnets talent.

Den samlede fireårige bevilling er på 2.344.548 DKK.

Projektpartner

  • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024
  • Sønderjysk Elitesport

Eurozeichen Bevilget beløb:2.344.548 DKK 2021-2024