loader image

Sommercamp 2021

Home > Projekte > KursKultur > Sommercamp 2021

Sommercamp 2021

Projektet ‘Sommercamp 2021’ går ud på at gennemføre en dansk-tysk ferielejr for børn og unge af en uges varighed. Der tilbydes forskellige aktiviteter inden for dans, sang, elektronisk musik, film og drama under professionel vejledning. Programmet suppleres med sprogundervisning.

Projektet har til formål at give deltagerne interkulturoplevelser. Formålet er også at give børn og unge, som ellers kun har begrænset adgang til kulturel dannelse, mulighed for at knytte kontakter og venskaber hen over grænsen. Interessen hos børn og unge for at deltage i dansk-tyske kulturelle tilbud styrkes dermed på længere sigt.

Flyer

Program og tilmelding
I sommerferien har børn og unge fra det dansk-tyske grænseland nu mulighed for at være sammen en uge og lave scenekunst, film og elektronisk musik og hygge sig helt vildt. Campen er for børn og unge i alderen 8-17 år og finder sted i uge 27. Man behøver ikke have erfaring med fagene i forvejen – på campen er der tid til at lære det hele.

På Sommercampen får børnene: 

 • 6 overnatninger fra søndag – lørdag
 • Holdinddeling efter alder
 • Undervisning i Skuespil, Film, Elektronisk musik, Sang og Dans
 • Top-professionelle undervisere og pædagoger
 • Yoga hver morgen
 • Sjove og hyggelige aktiviteter hver aften
 • 3 lækre måltider og snacks hver dag
 • En badetur til stranden

Pris: 500 kr. Tilmelding på www.aabenraa.dk – skriv ”Sommercamp” i søgefeltet, så finder du siden.

Det er Aabenraa Kommune, der arrangerer campen i samarbejde med Performance Akademi Sønderborg, Kinder- und Jugendbüro Stadt Flensburg, Institut für Lebensfreude, Theaterschule Flensburg, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V., Samvirkende Sønderjyske Musikskoler og Frøslevlejrens Efterskole.

Aabenraa og Sønderborg Kommune har bidraget med finansiering, ligesom campen har modtaget 237.300 kr. fra Interregprojektet KursKultur 2.0. Takket være finansieringen fra Interreg, er det muligt at holde prisen på et niveau, hvor alle har mulighed for at deltage. Skulle campen blive aflyst pga corona, beholder deltagerne beholder deres billet, og vi holder campen en senere dato.

Baggrund
Der er interesse og efterspørgsel på tilbud for børn inden for scenekunst og elektroniske medier, men tilbuddene til børn er ikke så mange i grænselandet. Med denne camp vil vi gerne tilbyde et spændende forløb, der kan medvirke til at styrke ”fødekæden” på kulturområdet og på sigt skabe et stærkere netværk og miljø i landsdelen og i grænseregionen inden for de pågældende genrer.

Formål
Sommercamp 2021 skal skabe gode oplevelser og venskaber mellem børn og unge på tværs af grænsen. Udover at give børnene en fantastisk uge med kultur, nye venner, hygge og sjov, er det også et formål med campen, at den skal give børnene lyst til at dyrke scenekunsten, filmen og den elektroniske musik også resten af året og dermed lægge grunden til et stærkere kulturmiljø for børn/unge for i Region Sønderjylland-Schleswig og hele Interregprogramområdet.

Sommercamp 2021 skal desuden gennem kultur, leg og samvær fremme børnenes interkulturelle kompetencer og tydeliggøre de særlige muligheder der er ved at leve i en grænseregion over for børnene. Der vil derfor på campen blive gjort meget ud af at blande danske og tyske børn, så de oplever, at man kan forenes på tværs af sprog og kultur, og at der kan opstå venskaber på tværs af landegrænser. Der vil være planlagt et pædagogisk program i pauserne med lege, idræt, bål og aftenhygge, så alle hele tiden har mulighed for at være med til noget og del af en gruppe.

For yderligere informationer kontakt:

Marianne M. Nielsen: mmnl@sonderborg.dk, (+45) 26855183

Ina Brogmus: brogmus.ina@flensburg.de, 0461 85 2533

Lotte Urfe: llu@aabenraa.dk, (+45) 40476633

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Projektpartner

 • Aabenraa Kommune, Kultur og Fritid
 • Kinder- und Jugendbüro Stadt Flensburg
 • Yderligere partnere: Performance Akademi Sønderborg, Sydslesvigsk Danske Ungdomsforeninger, Theaterschule Flensburg og Institut für Lebensfreude

Eurozeichen Bevilget beløb:237.300 DKK