loader image

Home > Projekte > KursKultur > Skolen og museet – lærerrollen i et eksternt læringsmiljø

Skolen og museet – lærerrollen i et eksternt læringsmiljø

Målet med projektet er at udvikle og afprøve undervisningsforløb i det nyetablerede Bevaringscenter under Museum Sønderjylland. Centret rummer bl.a. hele museets natur- og kulturhistoriske magasin, forskellige konserveringsværksteder og undervisningslokaler. Tidligere projekter har vist, at der ved udvikling af skoletilbud bør være større fokus på at afstemme både museets og lærernes forventninger, både hvad forberedelsen af et museumsbesøg, selve besøget og efterbehandlingen i skolen angår. Som led i projektet skal indhold og metoder afprøves i løbet af fire måneder i samarbejde med to meget forskellige skoler (Freie Waldorfschule Flensburg og Lornsenschule Schleswig), så de konkrete erfaringer kan indgå i udviklingen. Arbejdet med autentiske genstande vil være omdrejningspunkt.

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Projektpartner

  • Museum Sønderjylland
  • Freie Waldorfschule Flensburg

Eurozeichen Bevilget beløb:105.250 DKK