loader image

Skoleprojekt Emil Nolde

Home > Projekte > KursKultur > Skoleprojekt Emil Nolde

Skoleprojekt Emil Nolde

20 elever fra Nørreskov Skolen og 25 elever fra Emil-Nolde-Schule vil mødes den 14. og 15. marts til en todages workshop, hvor de skal beskæftige sig med Noldes billedverden. Først vil eleverne sammen besøge Nolde museet i Seebüll, hvor de særligt vil få en introduktion til nogle af hans landskabsmalerier.

Derefter vil de følge i fodsporene på Nolde på hans yndlingsgåtur og skal selv fastholde motiver med smartphones, små videoer, skitser eller collager. 

Første dag afsluttes med fælles mad og aktiviteter. De danske elever sover på den tyske skole.

På andendagen skal den multimediale udstilling forberedes og præsenteres for resten af skolen. Under workshoppen lærer eleverne fra begge kulturer hinanden at kende og anvender des fremmedsprogkompetencer. Gennem dokumentationen af projektet er der lagt op til at også andre klasser afprøver konceptet.

Projektpartnere

  • Nørreskov Skolen (Sønderborg Kommune)
  • Emil-Nolde-Schule (Kreis Nordfriesland)

Weitere Partner

  • Global House, Sønderborg

Eurozeichen Bevilget beløb:20.190 DKK 2016