loader image
Home > Projekte > Kulturaftale > Sange bygger broer

Grænseoverskridende kultursøjler fra Jejsing Bjerg 2022-2023

Projektet „Sange bygger broer“ har til formål at bringe børn i 3. og 4. klasse og de voksne omkring dem sammen om fælles sangaktiviteter. Deltagerne vil både være fra dansk og tysk side.
Med sangen som ramme vil der være mulighed for at opleve ligheder og forskelle, naboens sprog og være sammen i musikalske fællesskaber
Børnene lærer i løbet af projektet udvalgte sange på dansk og tysk, besøger hinanden og synger sammen. Lærerne bliver del af et netværk, hvor der både arbejdes med et konkret materiale, men hvor der også er plads til at lære hinanden at kende og erfaringsudveksling.
Som afslutning på projektet samles projektets børn og øvrige aktører fra Danmark og Tyskland til en koncert/workshop, hvor børnene både medvirker aktivt, men også som tilhørere oplever
professionelle sangere og musikere ved en koncert.

Bevillingen ligger på 400.000 DKK.

Projektpartner

  • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024
  • Haderslev Kommune

Eurozeichen Bevilget beløb:400.000 DKK