loader image

Sang uden grænser

Home > Projekte > Kulturaftale > Kultur grenzenlos > Sang uden grænser

Sang uden grænser

Det dansk-tyske sangprojekt satte fokus på sang som sproglig og kulturel udtryksform. Derudover blev der arbejdet med styrkelse af kompetencer hos de voksne, der har at gøre med børn i børnehave og skole.

I projektvideoen kan du få et indtryk af Sang uden grænser og lytte til projektets signatursang.
Musikken blev indspillet af orkestret Sønderjylland-Schleswig Pops med sang af Maja Rönne.

Læs mere om projektets målgruppe og partnere ved at klikke på:

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har ved sit møde i februar 2018 godkendt igangsættelsen af et dansk-tysk sangprojekt i regi af den dansk-tyske kulturaftale. Projektet satte fokus på sang som sproglig og kulturel udtryksform i et grænseregionalt perspektiv. Formålet var at styrke sangglæden i hele den dansk-tyske grænseregion. Samtidig bidrog projektet til udviklingen af sproglige og kulturelle udtryksformer hos børn i børnehave og indskoling. Derudover stillede projektet skarpt på den fælles identitet i den dansk-tyske region, og skulle interessere flere forskellige grupper i befolkningen for kultur samt italesætter den regionale kulturarv. Sprogligt beskæftigede projektet sig primært med nabosprogene dansk og tysk, men de andre sprog i regionen blev også inddraget.

Projektet var en central aktivitet indenfor rammerne af den dansk-tyske kulturaftale med et budget på 1,4 mio. kr.

Målgrupper

Børn i børnehave og indskoling:
Udvikling af sangglæde, kreativitet og velvære samtidig med øget sproglig og kulturel bevidsthed. Anerkendelse af børnenes forskellige baggrunde via brug af sang på mange sprog. Kendskab til sang som professionel kunstgenre.
Forældre:
Udvikling af sangglæden, den sproglige og kulturelle bevidsthed, øget kendskab til kulturinstitutioner i regionen.
Fagpersoner:
Kompetenceløft og inspiration til nye måder at integrere sangen i hverdagen samt bruge sangen som middel til at øge børnenes sproglige og kulturelle bevidsthed og velvære. Sang i et grænseregionalt perspektiv.

Organisering og partnere
Projektet blev forankret administrativt i Kulturaftalesekretariatet, bl.a. for at sikre at hele Region Sønderjylland-Schleswig blev tilgodeset ligeligt. Derudover blev projektet organiseret med en faglig styregruppe og flere arbejdsgrupper.
Aktiviteterne blev gennemført i samarbejde mellem aktører indenfor musik og sang på dansk og tysk side af Region Sønderjylland-Schleswig, herunder sangcentrene og musikskolerne og andre relevante institutioner. Derudover blev det via tæt dialog med børnehave- og skoleområdet sikret, at projektets aktiviteter supplerede de obligatoriske læringsmål i institutionerne og at sang på flere sprog blev en fast del af institutionernes hverdag også efter projektets afslutning.

I det nedenstående finder du en nærmere beskrivelse af projektets aktiviteter.

Projektmaterialer

Der er til projektet blevet specialudviklet to sanghæfter m. dertilhørende videolektioner.

Sanghæfte 1 – Lasst uns singen Lad os synge

I dette hæfte inviterer Hanna og Mikkel jer til at synge danske og tyske sange sammen med dem. Desuden viser de to jer et lille udvalg af sange på frisisk, plattysk og sønderjysk. Med sanghæftet vil Hanna og Mikkel give jer lyst til at synge sammen med jeres børnehave eller skoleklasse. Sangene kan også lære jer en masse om de forskellige sprog og skikke i den dansk-tyske grænseregion.


Videolektion Sanghæfte 1:


Sanghæfte 2 – Lasst uns singen/ Lad os synge 2

Hanna og Mikkel har fundet flere sange til jer. Sangene er på dansk og på tysk, og én sang har fundet vej helt fra Afrika til os i Region Sønderjylland-Schleswig. Til hver sang er der en lille historie og en sjov aktivitet. Materialet er beregnet til, at pædagogen/læreren selv kan udvælge de sange og aktiviteter, der passer til børnegruppens kompetencer. Rigtig god fornøjelse!


Videolektion Sanghæfte 2:


Læs om hvilke kompetencer, der blev arbejdet med i projektet samt vejledningen om hvordan du synger med børn ved at klikke på:


Læringsområder – Lasst uns singen/ Lad os synge

Læs om hvilke kompetencer, der blev arbejdet med i projektet Sang uden Grænser, bl.a. musikkompentencer, kompetencer inden for sprog- og kulturforståelse samt sociale og personlige kompetencer.


Syng med børn – vejledning

Læs bl.a. om hvad man skal være opmærksom på ved formidling af sang, hvilke vanskeligheder, der kan optræde i forbindelse med sang med børn samt find referencer til uddybende litteratur på dansk og tysk.

Metodefilm

Du finder de resterende 10 metodefilm om bl.a. opvarmningsøvelser, puls og rytme og flerstemmighed ved at klikke på:


Se eller gense Afslutningsarrangement for projeket fra foråret 2020 (covid-19 edition):

Se eller gense Afslutningsarrangement for projektet fra efteråret 2020 (covid-19 edition):

Projektpartner

  • Aktiviteterne vil blive gennemført i samarbejde mellem aktører indenfor musik og sang på dansk og tysk side af Region Sønderjylland-Schleswig, herunder sangcentrene og musikskolerne og andre relevante institutioner.
Foto: Tim Riediger

Eurozeichen Bevilget beløb:1.415.500 DKK