loader image

Poetryslam+ DK

Home > Projekte > KursKultur > Poetryslam+ DK

Poetryslam+ DK

Projektet har til formål at øge bevidstheden omkring litteratur og dens muligheder. Derudover vil projektet synliggøre deltagernes og således også regionens mangfoldighed, idet samfundsmæssige emner danner projektets indholdsmæssige ramme. Projektet består af tre dele:

1) Todages Poetry Slam-workshop for 80-100 gymnasieelever, som afsluttes med et offentligt show

2) Weekend-masterclass med 20-30 gymnasieelever

3) Endags Poetry Slam-kursus for 10-20 lærere (mellemtrin/udskoling)

Projektpartnere

  • Bund Deutscher Nordschleswiger (Koordinierender Partner)
  • Sydslesvigsk Forening (SSF)

Eurozeichen Bevilget beløb:204.875 DKK