loader image

Pippilotta – Grænseløs sejlads

Home > Projekte > KursKultur > Mikroprojekte > Pippilotta – Grænseløs sejlads

Pippilotta – Grænseløs sejlads

Projektet ‘Pippilotta – Grænseløs sejlads’ er et sejlarrangement af en uges varighed for unge i grænselandet om bord på sejlskibet ‘Pippilotta’. Kulturel udveksling og at deltagerne lærer hinanden at kende udgør det overordnede mål. Der tilstræbes en så heterogen gruppe som mulig med deltagere fra begge sider af grænsen, blandet fra mindretals- og flertalsbefolkningen. De unge skal dog ikke kun lære at sejle og sørge for forplejning sammen. Der er også planlagt en række workshops før, under og efter sejladsugen, som bl.a. har grænselandets historie og kultur som indhold. Et andet centralt element i projektet er, at de unge selv skal lave en film om projektet, rejsen og deltagerne. Også her er der planlagt workshops. Under selve sejlturen skal de unge hver dag offentliggøre en video i form af en logbog.

Målgruppe: fra 17-25 år

Projektet bliver gennemført i oktober 2018

Projektpartnere

  • Deutscher Jugendverband für Nordschleswig, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
  • Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg

Eurozeichen Bevilget beløb:88.551 DKK