loader image

Parkinson kender ingen grænser

Home > Projekte > KursKultur > Parkinson kender ingen grænser

Parkinson kender ingen grænser

Mere end medicin

Som led i projektet skal der i november 2016 afholdes et endagsarrangement for parkinsonramte fra begge sider af grænsen og deres pårørende. Under mottoet ‘Mere end medicin’ vil deltagerne få inspiration og information omkring nye kreative behandlingsmetoder. Samtidig skal der skabes en platform for informationsudveksling, networking og fællesoplevelser. Der er planlaget en blanding af kurser, fokusgrupper og foredrag med foredragsholdere fra Danmark og Tyskland. Af foreløbige programpunkter kan bl.a. nævnes ‘Musik på recept’ (Peter Vuust) og ‘Kunst mod stress’ (Lars Tholander).

Projektpartnere

  • Parkinsonforeningen Sønderjylland (Løgumkloster)
  • Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. / Abteilung Flensburg

Eurozeichen Bevilget beløb:64.000 DKK