loader image

Musikprojekt

Projektets målsætning er at den musikalske talentmasse udvikles og understøttes med særligt fokus på regionens børn og unge. DDM (Deutsch-Dänischer Musikschultag) og fBE (folkBALTICA Ensemble) etablerer med hver sine projektdele som basis et kommende samarbejde omkring et Folkakademi, som har til formål at udvikle tværnationale, kulturelle fællesskaber. Samarbejdet står på skuldrene af to selvstændige projektdele, som udføres af henholdsvis musikskolerne og folkBALTICA. Der er således 3 projektdele i ansøgningen.

Dansk-tysk musikskoledag
DDM udvikles gradvist i løbet af projektperioden som et varemærke året rundt med fælles konferencer, workshops, arbejdsgrupper, bandclinics og øvrige formater til videreuddannelse. Herunder specifikt i 2021 en konference til musiklærere om at inddrage digitale metoder i undervisningen for at sikre større geografisk spredning af aktiviteterne og for at tilgodese en bredere elevgruppe.

Omdrejningspunktet for DDM-varemærket er, at musikskolerne gennem en årlig event bringer aktørerne sammen og synliggør sig for offentligheden. Denne event kobler talentudvikling med breddearbejdet, skaber kontakt til regionens borgere og fungerer inddragende i forhold til områdernes øvrige amatørmusikliv og kulturliv.

folkBALTICA Ensemblet
folkBALTICA Ensemblet (fBE), som blev grundlagt i 2013 med 18 medlemmer, består i dag af 45-50 medlemmer fra begge sider af grænsen i alderen 15-25 år. Ungdomsensemblet forbereder sig gennem workshops/prøver med professionelle instruktører til ca. 5 årlige koncerter. Ensemblet skal ses som en elitesatsning i forhold til regionens FOLKmiljø. En dynamisk udvikling af fBE skal i projektperioden sikres gennem følgende nye tiltag:

  • et større generationsskifte blandt medlemmerne
  • etablering af en digital læringsplatform
  • implementering af nye instrumentgrupper (bl.a. messingblæsere)
  • inddragelse af medlemmerne i undervisningen ”onkel-tante-ordning”
  • forøgelse af prøver

Det fælles 3.
Det fælles 3. – samarbejdet mellem de to projektfundamenter – har til hensigt at regionens musikskoler og fBE i højere grad skal opbygge viden og kompetencer omkring folkemusik med inddragelse af de unge selv som inspiratorer, medarrangører og idéskabere.

Med henblik på at styrke fokus på folkemusik i hele regionen opbygger DDM og fBE i fællesskab et netværk og en række kompetencer for både lærere og elever. Dette samarbejde udmøntes i et ”Folkakademi”, som består af årlige workshops, møder og samlinger.

Regionens musikskoler skal i højere grad end tidligere levere kandidater til fBE og at den viden og de kompetencer, som fBE i løbet af de seneste syv år har opbygget skal deles med og indgå i musikskolerne arbejde til glæde og gavn for den grænseoverskridende talentudvikling og regionale borgernære kulturarv.

Den samlede fireårige bevilling er på 2.243.000 DKK.

Projektpartner

  • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024
  • Region Sønderjylland-Schleswigs syv musikskoler
  • folkBALTICA

Eurozeichen Bevilget beløb:2.243.000 DKK 2021-2024

Eurozeichen https://www.folkbaltica.de/dk/folkbaltica-ensemblet/