loader image
Home > Projekte > Kulturaftale > Kuratorskolen

Kuratorskolen

Delaktivitet i hovedprojekt “Fælles om kulturarv

I hovedprojektets delaktivitet ”Kuratorskolen” er fokus på at formidle den fælles kulturarv i grænselandet på en interessant og nytænkende måde, således at børn og unges interesse for kulturarven øges. Det sker ved, at danske og tyske skoleklasser bliver skolet i at kuratere en udstilling og derved selv bliver til vidensformidlere af grænselandets fælles kulturarv.
De danske og tyske skoleklasser vil blive tilbudt et forløb, hvor de både besøger et museum eller et lokalarkiv, kuraterer deres egen udstilling og mødes med en partnerklasse fra den anden side af grænsen. På den måde fungerer klassernes egne udstillinger som en fortolkning af et udsnit af kulturarven og som afsæt for dialog og refleksion klasserne imellem.
Som led i aktiviteten vil der blive udviklet en bruttobank af værker og genstande med relevans for grænselandet, som eleverne kan bruge i kurateringen af deres egen udstilling. Desuden vil der blive udarbejdet et undervisningsmateriale, der giver en introduktion til kulturarven i vores region.
Der vil blive tilbudt forløb i 2023 og 2024, og op til 18 klasser mellem 8. og 10. klassetrin fra dansk og tysk side kan få mulighed for at deltage.

Nærmere oplysninger om at deltage i projektet.

Projektpartner

  • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024
  • Museer, arkiver, øvrige institutioner med tilknytning til kunst, kultur og historie
  • Skoler, UCSyd (CFU), IQSH

Eurozeichen Bevilget beløb:884.500 DKK