loader image

Home > Projekte > KursKultur > Hedeby-Danevirke-Jelling – en kongelig trekant i vikingetiden

Hedeby-Danevirke-Jelling – en kongelig trekant i vikingetiden

Ansøgerne ønsker med projektet at formidle den fælles kulturarv og regionens historie i vikingetiden til et bredt publikum i den dansk-tyske grænseregion. Det er planen sammen at udvikle, udmønte og bruge en animationsfilm, der fortæller historien om en “rejse” fra Hedeby, over Danevirke (Kovirke) til Jelling i midten af 980’erne og således synliggøre de tre lokaliteters betydning for Jellingkongerne i vikingetiden. Når filmen er færdig, vil den blive brugt i partnernes formidling på museerne, på sociale medier samt i verdensarvsregionerne Jelling og Hedeby-Danevirke, hvorved formidlingen af de arkæologiske verdensarvssteder udvides med en særlig grænseoverskridende komponent.

Her ligger animationsfilmen til formidlingen på museerne:

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Projektpartner

  • Kongernes Jelling
  • Wikingermuseum Haithabu
  • Danevirke Museum
  • Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Eurozeichen Bevilget beløb:229.577 DKK