loader image

Home > Projekte > KursKultur > Grænseløs kulturformidling

Grænseløs kulturformidling

Afsøgning af muligheder og barrierer for digital formidling af den fælles dansk-tyske kulturarv. For ansøgerne handler det om at afdække behovene og forudsætningerne på begge sider af grænsen og finde mulige interessenter til et fremtidigt samarbejde. Der er planlagt en workshoprække bestående af en fysisk endagskonference i Ringsted og to virtuelle workshops, der tager afsæt i konferencen. Det skal således undersøges, hvordan digitale formidlingsformer kan gøre den dansk-tyske kulturarv tilgængelig og udbrede kendskabet til den fælles historie.

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Se mere på projektes hjemmeside

Digital optaktskonference den 20. maj fra kl. 10-12: invitation

Projektpartner

  • Museum Vestsjælland
  • Oldenburger Wallmuseum