loader image
Home > Projekte > Kulturaftale > Film: dansk-tyske filmforløb om at være ung i et grænseland

Film

Delaktivitet i hovedprojekt “Rum til fællesskab

I delaktiviteten ”Film” vil danske og tyske skoleklasser få mulighed for at deltage i filmforløb under overskriften ”At være unge i et grænseland”. Aktiviteten skal øge fællesskabsfølelsen mellem eleverne og deres bevidsthed omkring det særlige ved at bo i den dansk-tyske grænseregion. Som resultat for filmforløbene lærer eleverne både om at producere film, og reflekterer over deres forhold til det geografiske område via et medie, som de selv er optaget af. Som afledte effekter vil deltagerne udvikle deres interkulturelle kompetencer og deres sprogforståelse.
Filmforløbene vil inkludere lærerforberedelse, dansk-tyske filmworkshops med overnatning for skoleklasser, online kvalificering via en særligt udviklet filmsite og en afsluttende filmgalla. På den måde bliver de unge mellem 14 og 16 år inddraget i hele processen fra starten og indtil der foreligger et færdigt produkt. Professionelle filmfolk vil ledsage processen fra idéudvikling, manuskript, produktion, klipning og til den endelige film.
Der vil blive tilbudt ét årligt filmforløb med deltagelse af op til otte skoleklasser fra dansk og tysk side.

Nærmere oplysninger om at deltage i projektet.

Projektpartner

  • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024
  • UCSyd med danske og tyske filmprofessionelle samt IQSH

Eurozeichen Bevilget beløb:1.000.000 DKK