loader image
Home > Projekte > Kulturaftale > Eventyr forbinder

Eventyr forbinder

På mødet i udvalget for kultur og turisme den 27. maj 2021 blev projektet ”Eventyr forbinder” valgt til Flensborg bys forsøgsprojekt inden for rammerne af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Elisa Priester, teaterpædagog, og Stela Korljan, koreograf og byens kulturprismodtager, vil i projektets opstartsfase arbejde både danse- og teaterpædagogisk med børn og unge fra Schule Fruerlund og Gråsten Skole. Senere skal der også arbejdes på tværs af generationer i samarbejde med et dansk plejehjem. I den fireårige projektperiode vil der også blive inddraget andre kunstformer gennem eksterne undervisere. Som afslutning på projektet skal der udarbejdes et undervisningsmateriale, som andre skoler i grænseregionen kan benytte, hvorved projektets levedygtighed sikres.

Bevillingen ligger på 400.000 DKK.

Projektpartner

  • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024
  • Stadt Flensburg

Eurozeichen Bevilget beløb:400.000 DKK