loader image

Home > Projekte > KursKultur > digital._K

digital._K

Idéen er at etablere et netværk, hvis medlemmer diskuterer og behandler emnefeltet digitalisering og dens indflydelse på kunst, kultur og samfund samt udvikle projekter, aktiviteter og tilbud med afsæt heri. Konkret skal der i den forbindelse afholdes en konference med relevante aktører fra hele regionen. Som forberedelse skal der afholdes to mindre og lettilgængelige workshops, der fungerer som en kreativ ramme for brainstorming. Alle arrangementer dokumenteres bredt, så resultaterne kan gøres tilgængelige for en bred kreds af interesserede. Projektet har som formål at forankre netværket inden for digital kunst på lang sigt.

INVITATION

PLAKAT

Hvad gør teknologi med kunst og kultur?
Og hvad gør kunst og kultur med teknologien?
digital._K vil hermed invitere dig og din institution til det stiftende netværksmøde:
Fredag den 24.6.2022 kl. 14
Dansk Centralbibliotek
Norderstr. 59, 24939 Flensburg
Mød andre fra regionen og bliv del af et netværk, der med debatter, projekter og arrangementer vil være med til at forme vores digitale fremtid.
Bliv det af det nye netværk digital._K
Program og tilmelding på www.digital-k.net eller på tlf. +49 176 59 97 80 74

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Projektpartner

  • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
  • define, Sønderborg
  • In Kürze Kunst e.V., Flensburg
  • Yderligere partner: Fachhochschule Kiel, Institut für Angewandte Informatik

Eurozeichen Bevilget beløb:50.289 DKK

Eurozeichen http://www.digital-k.net/