loader image

Dansk-tysk scene “Kluntjes”

Home > Projekte > KursKultur > Dansk-tysk scene “Kluntjes”

Dansk-tysk scene “Kluntjes”

Skandaløs Festival 2017

Med Kluntjes scenen vil SKANDALØS festivalen blive udvidet med et dansk-tysk element. Der er planlagt et todelt sceneprogram med foredrag, oplæsning og diskussioner omkring aktuelle samfundspolitiske emner fra kl. 12-16 og jazzmusik fra kl. 16-22. Programmet vil bestå af ligeligt danske og tyske musikalske indslag.

Det er målet at få skabt en ramme for dannelse og kommunikation og samtidig fremme netværk mellem den danske og tyske jazzscene.

Projektpartnere

  • Sønderborg Musikskole
  • Kulturflut SKANDALØS e.V.
  • Sydslesvigsk Forening

Eurozeichen Bevilget beløb:172.095 DKK