loader image

Dansk-tysk børnekordag

Home > Projekte > KursKultur > Dansk-tysk børnekordag

Dansk-tysk børnekordag

Dansk-tysk børnekordag henvender sig til børn i 1.-3. klasse. Der inddrages både danske skoler og tyske mindretalsskoler i Nordslesvig samt Bugenhagenschule i Schleswig og Jaruplund Danske Skole. Der er planlagt et endagsarrangement forår 2022, hvor børn under vejledning fra dansk- og tysksprogede musikpædagoger synger sammen på dansk, tysk og evt. andre sprog. Børnenes sprogkundskaber skal her indgå aktivt, så de kan lære af hinanden. Dagen sluttes af med en fælles koncert for forældrene. Programmet suppleres med optagelse af små videoer, som senere vil blive delt på de sociale medier og som også kan benyttes som reklame for kommende arrangementer.

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Projektpartner

  • Det Sønderjyske Sangcenter
  • Bugenhagenschule Schleswig
  • Ydeligere partnere: Jaruplund Danske Skole, Bund Deutscher Nordschleswiger

Eurozeichen Bevilget beløb:50.000 DKK