loader image

ARTgoing

Home > Projekte > Kulturaftale > ARTgoing

ARTgoing

Projektet skal fungere som kunst- & kulturudveksling mellem Danmark og Tyskland, mellem de to institutioner som deltager og vil skabe nye netværker. I forbindelse med udstillingerne og i samarbejdet lærer studenterne fra begge sider hinanden at kende og de vil også lære af og inspirere hinanden, og det kan medvirke til at skabe nye perspektiver for deres liv. 

Projektet vil desuden skabe opmærksomhed omkring kunst- & kulturmiljøet i Grænseregionen, og de muligheder der er for regionale oplevelser, ligesom projektet skal prøve at belyse eventuelle forskelle i opfattelsen af kulturen på begge sider af grænsen.

Eksterne uddannelsessteder udenfor de sædvanlige rammer er vigtige af både pædagogiske, kunstnerisk-kulturelle og sociale grunde. Samarbejdspartnere ikke mindst i en grænseregion kan føre til nye måder at anskue kunst- og kulturlivet på begge sider af grænsen, og kan udvide “horisonten” for de studerende fra begge sider.

Projektpartnere:

  • Sønderjyllands Kunstskole
  • Europa-Universität Flensburg, Abt. Kunst & visuelle Medien

Eurozeichen Bevilget beløb:46.250 DKK

Eurozeichen http://kunstlernorte.net/