loader image
Home > Projekte > Kulturaftale > Arkitektur og design

Arkitektur og design

Delaktivitet i hovedprojekt “Fælles om kulturarv

Delaktiviteten sætter fokus på formidling af arkitektur og design i grænseregionen ved, at deltagerne går på opdagelse i området. Formålet med aktiviteten er, at børn og unge reflekterer over, hvilke valg der ligger bag arkitektur, og gennem aktiv deltagelse selv tager stilling til grænselandets fremtidige arkitektur og design. Aktiviteten er målrettet skoleklasser, som skal udforske, hvordan ligheder, forskelle og særegne træk ved arkitekturen og designtraditionerne i grænselandet afspejler forskellige tiders livsstile og den samfundsmæssige udvikling.
De danske og tyske skoleklasser vil blive tilbudt et forløb bestående af

  • En guidet byvandring, hvor fokus er på den fælles kulturarv og historie, byggestile, samfundsudvikling og de kunstneriske aspekter.
  • Re-design af skolernes lokalområde, hvor eleverne med udgangspunkt i lokalområdet skal reflektere over, hvordan de gerne vil have, at området skal udvikle sig ift. ønskede funktioner og arkitektoniske udtryk.
  • Samarbejde med en partnerklasse fra den anden side af grænsen, hvor der arbejdes videre med resultaterne af re-designet og klasserne kommer i dialog med hinanden
    Forløbet vil finde sted i 2022 og 2023 og op til 10 klasser fra danske og tyske ungdomsuddannelser vil få mulighed for at deltage.

Nærmere oplysninger om at deltage i projektet.

Projektpartner

  • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024
  • Museer, turismeorganisationer, kommuner, herunder særligt Plan, Teknik & Miljø (byplanlægning), lokalhistoriske arkiver, arkitekter mv.

Eurozeichen Bevilget beløb:376.500 EUR