loader image

UNG2020

Home > Projekte > Kulturaftale > 2020 for unge

UNG2020

Et paraplyprojekt med elementer fra forskellige kunstgenrer forberedte unge på 100 års markeringen af grænsedragningen fra 1920.

Fokus på grænser!
Ungeprojektet har bestået af delprojekterne UNG2020Dans, UNG2020Kunst UNG2020Film og UNG2020Festival. Delprojekterne har alle taget udgangspunkt i 100 års markeringen af grænsedragningen i 1920 og har fra hver deres kunstneriske perspektiv haft fokus på skabe rum for kunstneriske udtryk, poetiske fortællinger og refleksioner over spørgsmål om grænser, demokrati, medbestemmelse og medborgerskab. Målet har været at få skabt interesse og sensibilitet hos både deltagere og publikum for betydningen af grænser både historisk og i al almindelighed. Til dette arbejde fik projektet 1,8 Mio. DKK / 241.600 EUR fra Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

Aktiviteter og målgruppe
Aktiviteterne har over perioden 2017-2020 været rettet mod både skoleklasser, fritidsgrupper og enkeltpersoner. Målgruppen for ungeprojekterne har primært været unge i alderen 15-25 år, men flere af delprojekterne har også arbejdet med yngre deltagere.

UNG2020Dans har taget afsæt i kulturaftalens indsatsområde 1 ”Talentudvikling”, mens UNG2020Kunst og UNG2020Film har taget afsæt i indsatsområde 2 ”Kultur grænseløs”, hvor kulturmødet har stået i centrum.

Aktiviteterne har været organiseret som deltagerworkshops, skoleworkshops, større forestillinger, workshopfestivals og virtuelle workshops, der på forskellig vis har præsenteret resultaterne for en større offentlighed. Der har været tilstræbt synergi og samarbejde mellem de enkelte delprojekter, men hvert delprojekt har også haft deres eget kunstneriske særpræg.

2020 og corona
I 2020 har alle delprojekter og specielt de planlagte afslutningsarrangementer været hårdt ramt af de begrænsninger, som coronasituationen har betydet for grænseoverskridende aktiviteter og større kulturarrangementer.

Mange afslutningsarrangementer har i 2020 måttet aflyses i deres oprindeligt planlagte form. Den største skuffelse var, at den planlagte ungefestival, der skulle finde sted i samarbejde med Tønder Festival og have flettet alle delprojekter sammen, måttet opgives. Heldigvis kunne alle øvrige delprojekter gennem hårdt arbejde fra koordinatorer, kunstnere og deltagere gennemføres transformeret til mindre workshops eller via digitale platforme omdannet til virtuelle afslutningsarrangementer. Gennem UNG2020 er der således blevet skabt forslag, der giver nye muligheder for innovative kultur- og sprogmøder på tværs af grænsen fremover.

Projektorganisation
Ungeprojektet blev administreret og koordineret af Kulturaftalesekretariatet. Derved sikredes bl.a. synergien mellem de enkelte aktiviteter samt det dansk-tyske perspektiv. Sekretariatet understøttede også med markedsføringen af projektet. Kulturaktørerne bidrog med deres netværk til rekrutteringen af deltagerne og samarbejder med andre tiltag. Hver delaktivitet i projektet havde egen projektleder.


UNG2020Dans

En mytologisk dansetriologi om grænser
Delprojektet Ung2020Dans har været med til at løfte det overordnede mål for UNG2020 projekter, der har været at vække interesse hos unge for grænsedragningen i 1920 samt motivere dem til at reflektere over grænsers betydning i al almindelighed. Danseprojektet har sit kunstneriske afsæt i indsatsområde 1 Talentudvikling, hvor mødet og samarbejdet mellem professionelle dansere og unge talenter har stået i centrum.

Under kunstnerisk ledelse af koreograf Stela Korljan har delprojektet Ung2020 Dans været planlagt som en triologi af danseopsætninger, hvor talentfulde elevdansere fra regionen har arbejdet tæt sammen med professionelle dansere fra Berliner Staatsballet om udviklingen af danseopsætningerne: ”Uden Grænser #Sønderjylland Suite”, ”Colours – Carl Nielsen 3. Symfoni” og ”En Verden”. Alle danseopsætninger har taget afsæt i et mytologisk univers med reference til både aktuelle historiske spørgsmål om grænser og grænsedragning.

DELPROJEKTETS AKTIVITETER

Fase 1 – 2018 ”Uden Grænser #Sønderjylland Suite”
Udarbejdelse og opførslen af en danseperformance ”Uden grænser – #SønderjyllandSuite” med unge fra  begge sider af grænsen.
En danseteatralsk rejse gennem tid og rum i et land mellem to have. Hovedfigurerne, Man of Earth og Woman of Sea, danner den røde tråd og fører tilskueren gennem emner som fælleskab, konflikter og uenigheder.
Stykket er blevet opført den 12.10.2018 i Flensburg og den 13.10.2018 i Sønderborg.

Fase 2 – 2019 ”Colours – Carl Nielsen 3. Symfoni”
I 2019 blev forestillingen ”Uden grænser – #SønderjyllandSuite” udvidet med triologiens anden del ”Colours – Carl Nielsen 3. Symfoni” med dramaturgi af Ivana Stjepanovic, hvor fortællingen blev udvidet med et kunstnerisk fokus på vores forskelligheder og styrker.
Forestillingerne er den 13.05.2019 i Sønderborg, Alsion og den 14.05.2019 i Husum.
Læs reportagen i Der Nordschleswiger

Fase 3 -2020 ”En Verden” – dans i en coronatid
Sidste del af dansetriologien danseoperaen ”En Verden” af dramaturg Ivana Stjepanovic med original musik af Richard Wester, baseret på nordiske myter og sagn (Ask og Embla) var planlagt til opførsel i forbindelse med Kulturfestivalen Ung2020 som optakt til Tønderfestivalen 2020 med aktiv deltagelse af unge talentdansere fra hele regionen. Som følge af coronasituationen og aflysningen af Tønderfestivalen var dette ikke muligt, hvorfor opsætningen og præsentationen af ”En Verden” måttet tilpasses omstændighederne.

Der blev i foråret 2020 danset flittigt hjemme i stuerne, også i en corona-tid, hvoraf der udsprang denne skønne film dedikeret til Verdens Dansedag:

Fra performative forestillinger til interaktive skoleworkshops
Med ukuelig passion for formidlingen af dans som kunstart har koreograf Stela Korljan under overskriften ”DisTanz” (Dans med distance) forvandlet den planlagte opsætning af ”En Verden” til en kombineret performativ og interaktiv skoleworkshop.
I efteråret 2020 blev der afholdt 8 skoleworkshops med deltagelse af i alt ca. 220 skoleelever. De er blevet præsenteret for sceneuddrag af ”En Verden”, og er blevet inviteret med til at danse udvalgte udsnit af koreografien under instruktion af de professionelle dansere Alexander Abdukarimov og Marina Kanno fra Berliner Staatsballet og talentdansere fra regionen. Som forberedelse til danseworkshoppen har alle skoleelever arbejdet med et didaktisk materiale om stykkets afsæt i nordens mytologi, der lægger op til refleksion over spørgsmål om grænser og grænsedragning både aktuelt og historisk.

Det didaktiske materiale i dette hæfte knytter sig til workshoppen i forbindelse med kategorien dans.

LÆRINGSMÅL
Ud over de kunstneriske og musikalske aspekter, fremmes også elevernes kreative, empatiske og refleksive kompetencer, når eleverne opfordres
til at stille spørgsmålstegn ved egen identitet og det samfund de lever i.

Hæftet suppleres med yderligere læsestof, der indeholder et overblik over supplerende litteratur og links til et yderligere fordybende arbejde. Dette kan ses her.

Kunstfilm “Drømmen” blev brugt til at ledsage skoleworkshops:

Omlægningen af ”En Verden” til skoleworkshops har gjort dansen som kunstnerisk udtryksform tilgængelig for en mere bred deltagergruppe, og elever uden særlige danseforudsætninger er blevet inddraget aktivt:

2020: Hverken opsætningen af ”En Verden” i forbindelse med Tønderfestivalen eller afslutningsarrangementet med en forestilling på Sønderborg Teater har kunnet gennemføres grundet coronarestriktionerne.

2021 – Dansekulmination
Fra påske 2021 til og med efterår 2021 lykkedes det at genetablere forbindelserne til de unge amatørdansere samt hverve nye danseglade semi-professionelle dansere fra Regionen. Under ledelse af Stela Korljan kulminerede 3 årig udvikling af danseoperaen ”En Verden” med en danseforestilling på Alsion i Sønderborg, med amatørdansere fra 4 skoler fra Regionen, semi-professionelle dansere fra Contemporary Dance School Hamburg, livemusik i mindre opstilling med deltagelse af bl.a. Richard Wester, der har komponeret musikken til danseoperaen, samt professionelle dansere fra Berliner Staatsbalet Alexander Abdukarimov og Marina Kanno.

Jesper Kock, byrådsmedlem i Sønderborg Kommune og tidligere medlem af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig bød velkommen til forestillingen d. 9. november. Forestillingen viste sig at være en kæmpe succes, med tilmeldinger fra 16 skoler, hvor over 800 elever fra hele grænseregionen og endda Kiel og Svenborg overværede forestillingen på Alsion.

Afslutningsforestilling UNG2020Dans på Alsion i Sønderborg d. 9.11.21:

Med danseworkshops på skoler har vi i mødet mellem professionelle dansere, unge dansere og skoleelever opnået en perfekt kombination af performativ talentudvikling og interaktiv kulturel læring.

Stela Korljan, Koreograf og leder af danseensemblet NoBordersCompany


UNG2020Film

Film uden grænser
UNG2020Film tager afsæt i indsatsområde 2; Kultur grænseløs. Fokus har været på kulturmødet mellem skoleelever fra hele Region Sønderjylland-Schleswig med interesse for at arbejde med film og filmproduktion. Temaet for arbejdet med filmproduktion har været grænser – både landegrænser men også andre personligt oplevede grænser.
Læs reportagen i Der Nordschleswiger

Det fysiske kulturmøde
Første del af UNG2020Film blev gennemført i efteråret 2019, hvor 9. og 10. klasser fra hele regionen mødtes fysisk til filmworkshops på hhv. Knivsberg og ADS Schullandheim på Sylt, hvor der under instruktion fra professionelle filmfolk blev arbejdet med filmproduktion fra bunden af.

Den 29. november 2019 blev der afholdt filmgalla i Tønder for alle deltagende klasser med uddeling af filmpriser.

Vinderen af prisen “Bedste Film” gik til Altes Gymnasium Flensburg, med filmen “Lohnt es sich?”:


Filmfestival 2020 – Det virtuelle kulturmøde
Grundet coronasituationen i 2020 var det nødvendigt at nytænke hele UNG2020Film-konceptet. Frem for en filmworkshop baseret på det fysiske kulturmøde, blev der i efteråret 2020 skabt en digital læringsplatform, hvor der også var mulighed for virtuelle møder. Hertil havde projektets professionelle filmfolk produceret en række fagligt gennemarbejdede instruktionsvideoer til filmproduktion fra A-Z – fra manuskriptskrivning over optageteknik og instruktion til klipning og filmredigering.
Alle deltagende skoler fik i efteråret 2020 besøg af projektets filmfolk, der afholdt lokale workshops i de enkelte klasser som erstatning for det fælles dansk-tyske workshop, der ikke kunne gennemføres pga. pandemien. Herefter kunne eleverne arbejde videre med deres ideer til film og søge vejledning i instruktionsvideoerne på læringsplatformen. Via den digitale platform kunne eleverne uploade deres film, så de kunne få feedback fra filmfolkene og de andre skoler.

Den 27. november 2020 blev der afholdt en virtuel filmfestival for alle deltagende klasser med uddeling af filmpriser. Overrækkelsen af prisen for “Bedste Film”, “Bedste Manuskript” og “Bedste Skuespil” foregik på Privatskolen Als, hvis film “Anderledes” løb afsted med alle 3 titler. Jesper Kock, medlem af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig (Sønderborg) stod for overrækkelsen af prisen.

Du kan se “Anderledes” her:

Filmen ”Grenzen”, fra Bernstorff Gymnasium vandt prisen for “Bedste Teknik”:

Filmfestival 2021 – En restriktionspræget afslutning
Eftersom mange af de planlagte aktiviteter ikke kunne lade sig gøre i 2020, var der en del restmidler i projektet. Grunden den meget store efterspørgsel på filmforløbet bevilgede Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig derfor endnu et filmforløb i 2021.

Forløbet startede ud med en fælles workshopdag for danske og tyske lærere, efterfugt af partnerbesøg samt besøg af instruktørerne ude på skolerne. Omdrejningspunktet i forløbet var sitet filmfokus.org, der indeholder bl.a. lærererige tutorials, som blev udviklet ifm. filmforløbet i 2020.
Forløbet blev afsluttet med en fysisk filmgalla d. 10. december 2021 i Schweizerhalle i Tønder, hvor alle coronarestriktioner blev overholdt. Temaet for filmforløbet var ”Over grænsen” og 16 film blev indsendt som resultat af forløbet. Det interessante var at se, at uanset om dansk eller tysk, så er det de samme problematikker, som optager de unge elever.
Juryen har på baggrund af nøje overvejelser at tildele Tønder Overbygningsskole titlen som Bedste Film for deres kortfilm ”Prank”. René Andersen, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder kommune, samt medlem af Kulturudvalget Sønderjylland-Schleswig har overrakt prisen på scenen til de glade elever.

Se vinderen i kategorien “Bedste Film”, “Prank” fra Tønder Overbygningsskole her:

Du kan også se vinderen af “Bedste Manuskript”, “The Run of Life” fra Bernstorff Gymnasium her:

Med UNG2020Film har vi fået skabt en digital medieplatform, der har et stort potentiale for både fremtidige filmprojekter eller andre typer af projekter i Region Sønderjylland-Schleswig, der har brug for at mødes og dele materiale virtuelt.

Birgitte Boelt, Projektleder for UNG2020Film, CFU/UCSyd-Haderslev

Delprojektet UNG2020Film er blevet gennemført i et samarbejde mellem Region Sønderjylland-Schleswig og UCSyd Center for Undervisningsmidler (CFU) under projektledelse af Birgitte Boelt fra UCSyd (CFU), samt filmfolkene Martin Strange-Hansen, Thomas Engell, Lukas Eylandt og Christian Mertens.


UNG2020Kunst – Ungdomskunstlaboratorium

Delprojektet UNG2020Kunst har haft til formål at skabe et ungekunstlaboratorium, hvor unge gennem forskellige kunstneriske udtryksformer har kunnet reflektere over emner som demokrati, grænser og mangfoldighed i forbindelse med markeringen af 100året for grænsedragningen 1920. Det er de to erfarne kunstnere Rick Towle og Dany Heck, der har stået for gennemførsel af delprojektets forskellige elementer og har tilrettelagt projektet på en måde, så de unge har været aktive medskabere i hele processen.

UNG2020Kunst har taget afsæt i indsatsområde 2; Kultur grænseløs, hvor det åbne kulturmøde har stået i centrum. I UNG2020-projektet har UNG2020kunst markeret sig ved sin eksperimenterende tilgang og de forskelligartede aktiviteter for den brede målgruppe af unge fra 8-18 år. Skoleklasser lige fra grundskoleklasser til gymnasieklasser samt frivillige kunstgrupper og festivaldeltagere har deltaget i at skabe både sjove, smukke, grimme, tankevækkende, uhyggelige og i det hele taget mangfoldige kunstneriske visuelle udtryk, der har været udarbejdet og præsenteret på både skoler, festivaller, museer og i atelierer.

DELPROJEKTETS AKTIVITETER

Aktiviteter 2018
På en workshop med unge deltagere i Flensburg hjalp en skrædder med fremstillingen af landkort-kostymer, og en teaterfaglig person hjalp gruppen med at finde det rigtige udtryk til den planlagte opvisning. Workshoppen foregik på Dany Hecks atelier “NORDER147”
Sommeren 2018 blev der på Tønder Festival præsenteret ”levende skulpturer”. Deltagerne blandede sig med tilskuerne og inddragede publikummet.

Aktiviteter 2019
Workshoprækken blev fortsat i 2019, og et af højdepunkterne var deltagelsen på Skandaløs festivalen ved Neukirchen. Ungekunstlaboratoriet faciliterede en silketryksworkshop, hvor festivalgæsterne kunne få trykt de unge kunstneres motiver på deres medbragte t-shirts og poser.

Aktiviteter 2020
I 2020 er der afholdt skoleworkshops på begge sider af grænsen. Skoleelever fra 4. klasse til gymnasieklasser har arbejdet med billedkunstneriske udtryk og refleksioner over temaet ”Kunst og demokrati – med eller uden grænser?”. Også aktuelle spørgsmål som klima, racisme, sexisme og coronamasker er blevet visuelt tematiseret i elevtegninger.

Dele af resultaterne fra UNG2020Kunst kunne vises i udstillingen ”Perspektivwechsel”, som kunne ses på Museumsberg Flensburg frem til 14.03.2021

Det er vigtigt, at eleverne selv finder ud af, hvad de kæmper for og hvordan de vil udtrykke sig – nogen vælger den humoristiske synsvinkel, andre tager det mere alvorligt, men alle har været meget engagerede i den dialog, vi har sat i gang.

Rick Towle, kunstner og workshopleder.

Sprogbarrieren spiller ingen rolle, hvis man benytter sig af kunstneriske midler i en dialog.

Dany Heck, kunstner og workshopleder

UNG2020Festival

Som sidste led i UNG2020 projektet, var der planlagt en storslået afslutning, der skulle finde sted på Tønder Festival 2020. I samarbejde med skandaløs Festival og Tønder Festival skulle alle delprojekterne præsenteres med hver deres elementer, eksempelvis skulle værkerne fra kunstworkshopsene udstilles på billboards og på det frit tilgængelige festivalplads; happenings skulle finde sted med dele af UNG2020-dans samt skulle en opvisning af et uddrag fra både “#SønderjyllandSuite og “En Verden” finde sted på festivals største Open Air scene. Ligeledes skulle vinderfilmene fra UNG2020-film vises på storskærm i pauserne mellem koncerterne.

De unge skulle præsentere deres arbejde og resultater for både unge og ældre/gamle og invitere de besøgende til at medvirke i aktiviteter i relation til de respektive kunstgenrer. På den måde skulle ungeprojektets enkelte elementer blive fremhævet foran et stort publikum.

UNG2020Festival måtte desværre aflyses grundet corona-situationen i efterår 2020.

Projektpartner

  • UC Syd (CFU)
  • Tønder Festival
  • Skandaløs Festival
  • Stela Korljan
  • Dany Heck
  • Rick Towle
  • Unge- og kulturforvaltningerne fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere

Eurozeichen Bevilget beløb:1.800.000 DKK