loader image
Kulturregion Sønderjylland-Schleswig

KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

Region Sønderjylland-Schleswig blev etableret den 16. september 1997 i Aabenraa. Partnerne bag det institutionaliserede samarbejde er på dansk side Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune. På tysk side er det Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg.

Det overordnede mål for arbejdet er at forbedre vækstvilkårene og den kulturelle sammenhængskraft i regionen, som i forvejen er præget af sproglig og kulturel mangfoldighed blandt flertals- og mindretalsbefolkningerne. I den forbindelse fremmes udviklingen i Region Sønderjylland-Schleswig, og der bliver samtidig skabt tættere kontakter mellem befolkningen, erhvervslivet og organisationerne på begge sider af grænsen, og også befolkningens levevilkår forbedres.

ORGANISATION

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig er politisk styregruppe for alle rammeprojekter i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, herunder Kulturaftalen og KursKultur. Det er den politiske styregruppe, der sætter rammerne, ambitionsniveauet og bevilger penge til projekterne.

Kulturfaggruppe Sønderjylland-Schleswig, som består af repræsentanter for de 9 partneres kulturforvaltninger, rådgiver aktører og er med til at koordinere de projekter, som gennemføres inden for de givne rammer i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

Besøg Region Sønderjylland-Schleswigs hjemmeside >>

KONTAKT

Region Sønderjylland – Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1, DK-6330 Padborg
Tel.: +45 74 67 05 01
Mail: kulturregion@region.dk


Nyhedsbrev

Gå ikke glip af aktuelle nyheder!

Tilmelding >

Støttet af: