loader image
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
Home > Mere om os > Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020

Kulturaftalen skal samle kulturkræfterne på tværs af den dansk-tyske grænse, på tværs af kommunerne Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Kulturministeriet i Danmark og Ministerium for Justits, Kultur og Europa. Ambitionen er, at aftalen skal styrke det fælles kulturrum og den fælles identitet på tværs af den dansk-tyske grænse.
Kulturaftalen løber 4 år fra 1. januar 2017 – 31. december 2020.
Kulturaftalen blev underskrevet ved et dansk-tysk kulturpolitisk topmøde d. 3. februar 2017, hvor 110 gæster deltog. Heriblandt flere prominente gæster som Kulturminister Mette Bock og Minister for Justits, Kultur og Europa Anke Spoorendonk.

Kulturregionens kulturpolitiske vision

Kulturregion Sønderjylland-Schleswigs kulturaftale er en samarbejdsplatform, der ud over det nære regionale perspektiv også har en europæisk dimension. Aftalen bygger på tolerance, gensidig forståelse og det åbne samfund. Kulturaftalen bidrager til et frit kulturrum og vil involvere et bredt udsnit af borgerne i det dansk-tyske grænseland.

Der skal udvikles en basis for talentudvikling, der favner både bredden og eliten. Kulturaftalen vil fremme dialogen mellem forskellige kulturer og skabe et rum for kulturmøder, for kommunikation og kunstnerisk udveksling.

Med afsæt i historien, i særdeleshed folkeafstemninger og grænsedragninger i tiden omkring 1920, ønskes en dialog med andre grænseregioner for at drage nytte af de fælles erfaringer.  

Indsatsområder

  • Talentudvikling
  • Kultur grænseløs 

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016

Med Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016 blev der indgået den første grænseoverskridende kulturaftale. Få i det følgende mere at vide om projekterne og resultater af dette samarbejde.

Fyrtårnsprojekter 2017-2020:

Haderslev Kommune:
Sønderjylland-Schleswig teatertalent: Et professionelt 2-årigt grundforløb for talentfulde, teaterinteresserede unge i regionen mellem 16 og 21 år, der ønsker at udvikle og udforske deres evner inden for teater og scenekunst. 

Sønderborg Kommune:
Musik og scenekunst: Fyrtårnet har fokus på videreudvikling af Dansk-tysk Messingblæserakademi og unge folkemusiktalenter. I 2017 undervises danske og tyske unge, som skal optræde på Spejderlejren med daglige korte koncerter og/eller flash mobs.

Aabenraa Kommune:
Frøslevlejren: Kulturelle, oplysnings- og formidlingsmæssige tilbud med udgangspunkt i de temaer, der historisk knytter sig til lejren. De frivillige museer og brugerdrevne aktiviteter på stedet kommer til at spille en aktiv rolle i projekterne sammen med nationalmuseet og efterskolen.

Stadt Flensburg:
folkBALTICA-festivalen har en umiskendelig dansk-tysk karakter, bringer mennesker fra begge sider af grænsen sammen og har en udstrålingskraft, der går langt ud over Flensburg. Dermed passer det ind i indsatsområdet ”Kultur grænseløs”.

Kreis Nordfriesland:
„Mindekultur“ i det nye samtidshus ved KZ-mindemærket Husum-Schwesing: Deltagere fra Tyskland og Danmark skal beskæftige sig med nationalsocialismens følger i deres lande. Her drejer det sig om emner som civilcourage, skyld, forfølgelse af krigsforbrydere og hvordan man lever videre med historien.

Kreis Schleswig-Flensburg:
Sønderjylland-Schleswig Pops: Unge fra hele regionen får mulighed for i fællesskab at gå i dybden med deres musikalske udtryksformer på tværs af den dansk tyske grænse. Og endelig får de mulighed for at bruge et pop-orkester som kommunikationskanal på en helt ny kreativ måde.

Tønder Kommune:
Tønder Festival: Netværkssamarbejdet hen over grænsen omkring festivalen styrkes ved hjælp af en dansk-tysk gymnasieskoleturne og workshops for danske og tyske musikskoleelever i 2017 og 2018.


Nyhedsbrev

gå ikke glip af aktuelle nyheder

Tilmelding >

Støttet af:

Dette program er finansieret af af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Zum Seitenanfang