loader image
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024

Aftalen samler kræfterne for at udvikle kulturen på tværs af den dansk-tyske grænse og har fokus på børn og unge.

Parterne bag kulturaftalen 2021-24 er kommunerne Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur i Schleswig-Holstein samt det danske kulturministerium. Aftalen har et samlet budget på knap 19.800.000 kroner. Det er tredje gang siden 2013, at partnerkredsen er fælles om en grænseoverskridende dansk-tysk kulturaftale .


Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020

Kulturaftalen skal samle kulturkræfterne på tværs af den dansk-tyske grænse, på tværs af kommunerne Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Kulturministeriet i Danmark og Ministerium for Justits, Kultur og Europa. Ambitionen er, at aftalen skal styrke det fælles kulturrum og den fælles identitet på tværs af den dansk-tyske grænse.


Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016

Med Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016 blev der indgået den første grænseoverskridende kulturaftale. Få i det følgende mere at vide om projekterne og resultater af dette samarbejde.

Forsøgsprojekter 2021-2024:

Haderslev Kommune – “Sange bygger broer”:
Projektet „Sange bygger broer“ har til formål at bringe børn i 3. og 4. klasse og de voksne omkring dem sammen om fælles sangaktiviteter. Deltagerne vil både være fra dansk og tysk side.

Sønderborg Kommune – “Ungdommens spot på verdensmål” og “Kunst på tværs”:
Projektet har til formål at skabe et arrangement i 2024 for unge og af unge fra 15-25 år, hvor de unge med aktiviteter og forestillinger giver deres bud på at formidle FN’s 17 Verdensmål. Målsætningen er at skabe en ramme for, at de unge kan arbejde med en bæredygtig fremtid. Der skal hentes inspiration fra og inviteres unge fra hele grænseregionen.

Projektet ”Kunst på tværs” har som målsætning at styrke et kreativt talentmiljø og at kvalificere de unge talenters kunstneriske kompetencer gennem workshops og showcases. Projektet faciliterer et socialt og fagligt netværk mellem eleverne på tværs af kunstnerisk interesse og øger samarbejdet og synergien mellem Sønderborgs kreative talentforløb. Der skal indhentes kunstnerisk inspiration fra hele grænselandet.

Aabenraa Kommune – “Formidling on site:
På museer arbejdes der meget med formidling for at skabe forståelse ud fra den genstand, der udstilles. Forsøgsprojektet tager formidlingen ud af museet og formidler udvalgte steders historie, kultur eller natur ”on site”. Der kan eksperimenteres med formater, der blander byvandring, gadeteater, koncert, lydkunst, legeplads, traveture og mindfulness i naturen.

Stadt Flensburg – “Eventyr forbinder:
l projektets opstartsfase arbejdes der både danse- og teaterpædagogisk med børn og unge fra Schule Fruerlund og Gråsten Skole. Senere skal der også arbejdes på tværs af generationer i samarbejde med et dansk plejehjem. Som afslutning på projektet skal der udarbejdes et undervisningsmateriale.

Kreis Nordfriesland – “Toms fantastiske rejse:
En fortælling om en rejse i universet med live-musik, der opføres som en del af et multimedieshow. De deltagende børn fra 10 år fra Danmark og Tyskland er allerede vant til at spille klaver og udvikler deres klaverkundskaber yderligere ved at spille på et master-keyboard. Derudover laver de selv kostumer og rekvisitter til den afsluttende forestilling.

Kreis Schleswig-Flensburg – “KunstMobil:
Et mobilt kunsttilbud, en trailer udstyret med materialer og med påskriften “KunstMobil”, gør holdt forskellige steder i grænselandet og giver mulighed for uden tilmelding at deltage i lettilgængelige kunstneriske aktiviteter. En professionel kunstner er ansvarlig for det kreative tilbud.

Tønder – “Grænseoverskridende kultursøjler fra Jejsing Bjerg 2022-2023” og “Kulturarvspas”

Der skal udarbejdes og opstilles kultursøjer, der vil kunne ses fra Jejsing Bjerg og nedover grænsen. Inspirationen kommer fra egnens lokale stormflodssøjler og totempæle.
I projektet vil der blive samarbejdet grænseoverskridende, og børn, unge, skoler, kulturskoler og ungdomsuddannelser vil blive inviteret til at samarbejde med kunstnere om at skabe søjlerne.

Kulturarvspasset beskriver ca. 10 forskellige historiske steder/bygninger i grænseregionen, både nord og syd for grænsen. Passet skal motivere børn og voksne til at forstå det sted, hvor de bor, og lære det at kende. Ved hver seværdighed får den besøgende et stempel eller et klistermærke i sit pas. De lokalhistoriske arkiver vil være primære samarbejdspartnere.


Fyrtårnsprojekter 2017-2020:

Haderslev Kommune:
Sønderjylland-Schleswig teatertalent: Et professionelt 2-årigt grundforløb for talentfulde, teaterinteresserede unge i regionen mellem 16 og 21 år, der ønsker at udvikle og udforske deres evner inden for teater og scenekunst. 

Sønderborg Kommune:
Musik og scenekunst: Fyrtårnet har fokus på videreudvikling af Dansk-tysk Messingblæserakademi og unge folkemusiktalenter. I 2017 undervises danske og tyske unge, som skal optræde på Spejderlejren med daglige korte koncerter og/eller flash mobs.

Aabenraa Kommune:
Frøslevlejren: Kulturelle, oplysnings- og formidlingsmæssige tilbud med udgangspunkt i de temaer, der historisk knytter sig til lejren. De frivillige museer og brugerdrevne aktiviteter på stedet kommer til at spille en aktiv rolle i projekterne sammen med nationalmuseet og efterskolen.

Stadt Flensburg:
folkBALTICA-festivalen har en umiskendelig dansk-tysk karakter, bringer mennesker fra begge sider af grænsen sammen og har en udstrålingskraft, der går langt ud over Flensburg. Dermed passer det ind i indsatsområdet ”Kultur grænseløs”.

Kreis Nordfriesland:
„Mindekultur“ i det nye samtidshus ved KZ-mindemærket Husum-Schwesing: Deltagere fra Tyskland og Danmark skal beskæftige sig med nationalsocialismens følger i deres lande. Her drejer det sig om emner som civilcourage, skyld, forfølgelse af krigsforbrydere og hvordan man lever videre med historien.

Kreis Schleswig-Flensburg:
Sønderjylland-Schleswig Pops: Unge fra hele regionen får mulighed for i fællesskab at gå i dybden med deres musikalske udtryksformer på tværs af den dansk tyske grænse. Og endelig får de mulighed for at bruge et pop-orkester som kommunikationskanal på en helt ny kreativ måde.

Tønder Kommune:
Tønder Festival: Netværkssamarbejdet hen over grænsen omkring festivalen styrkes ved hjælp af en dansk-tysk gymnasieskoleturne og workshops for danske og tyske musikskoleelever i 2017 og 2018.


Nyhedsbrev

gå ikke glip af aktuelle nyheder

Tilmelding >

Støttet af: