loader image
Headbild Aktuelles
Kulturnews
Home > Kulturnews-Beitrag DK > Dansk-tyske fortællestier 2024

Dansk-tyske fortællestier 2024

Børn fra grænseregionen har igen været kreative og fra slutningen af april kan du finde to dugfriske fortællestier i henholdsvis Handewitt i Tyskland og Haderslev i Danmark. I løbet af marts og april 2024 har de to børnehaver Waldkindergarten Handewitt e.V. og Sct. Severin Børnehuse, afd. Rosengården i Haderslev beskæftiget sig med emnet “Forbundet – Verbunden” . Børnene fortæller via fortællestien, hvordan de er forbundet med hinanden, med børnene på den anden side af grænsen og med naturen. Kunstværkerne blev skabt i samarbejde med kunstneren Linda Baum.

Fortællestierne kan ses her:
Fortællesti Handewitt, Tyskland: På skovbørnehavens areal, Handewitt-Busch 13, 24983 Handewitt
Fortællesti Haderslev, Danmark: Ved børnehuset Rosengården, Stadionvej 3A, 6100 Haderslev.

Vedr. spørgsmål om projektet: Annika Carstensen, anca@region.dk, +4524 90 44 86.

Baggrund
I projektet ”Dansk-tyske fortællestier” bliver børnehavebørn til aktive medskabere af et offentligt kultur- og bevægelsestilbud. Dansk-tyske børnehavepartnerskaber skaber i samarbejde med kunstnere fortællestier med udgangspunkt i deres eget lokalområde. Fortællestierne genfortæller en historie eller et emne set fra et børneperspektiv. Når stierne er sat op, besøger den danske og den tyske børnehave hinanden og går rundt i deres respektive fortællestier. Det giver børnene en enestående mulighed for at opleve hinandens fortolkninger af emnet, men projektet er også ramme for socialt samvær og leg på tværs af grænsen. Offentligheden vil ligeledes få mulighed for at gå langs stierne og indtage børnenes perspektiv. Stierne på dansk og tysk side vil være tilgængelige i en begrænset periode. Hvert år frem til 2024 vil dansk-tyske børnehavepartnerskaber udvikle en række nye fortællestier.
Projektet „Dansk-tyske fortællestier“ er støttet af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Projektet er en delaktivitet i hovedprojektet „Rum til fællesskab“. Aktiviteten er inspireret af konceptet „Fortællestier“ udviklet af Büchereizentrale Schleswig-Holstein.