loader image
Headbild Aktuelles
Kulturnews
Home > Kulturnews-Beitrag DK > Dansk-tyske elevmøder og tværfaglig, interkulturel læring

Dansk-tyske elevmøder og tværfaglig, interkulturel læring

Som en del af Interreg-projektet Kurskultur 2.0 bliver der igennem tværfagligt projektarbejde med emnet ”Bæredygtighed” og autentiske dansk-tyske elevmøder fremmet interkulturel læring, samt styrket elevernes sprogkundskaber i dansk og tysk.

I denne sammenhæng er der sammen med tysklærere (i Danmark) og dansklærere (i Tyskland), som interesserer sig for naturvidenskabelige emner og lærere af naturfagene biologi, geografi, fysik og kemi, udviklet tre undervisningsforløb for 8.-10. klasser med aktuelle emner som plastikforurening i havene, mindre plastik i hverdagen og recycling-upcycling.

Henholdsvis en dansk og en tysk klasse har samarbejdet på disse emner. I opstartsfasen har eleverne lært hinanden at kende virtuelt. Derefter mødtes de fysisk til en produktionsfase og efterbehandlingsfase. De har sammen besøgt Økolariet i Vejle, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Phänomenta i Flensburg, for at udvide deres faglige viden i et åbent skole tilbud.


Videoen viser resultaterne og samarbejdet mellem Haderslev Realskole (8. klasse) og Jungmannschule Eckernförde (valgfag bæredygtighed).

Ud fra et didaktisk synspunkt muliggør koblingen med nabosprog og naturvidenskabelige fag en indholdsbaseret undervisning, der fokuserer stærkt på kommunikative kompetencer og motiverer eleverne til at bruge deres egne sproglige ressourcer og strategier til at løse konkrete opgaver. Dette fører til autentisk kommunikation og en funktionel sprogbrug, der er produkt- og resultatorienteret.

Det tværfaglige undervisningsmateriale og erfaringerne ifm. projektet bliver udgivet i foråret 2022 og tilbudt gratis til alle danske og tyske skoler. Det udviklede materiale bliver præsenteret på efteruddannelseskurset for nabosprogslærere d. 31. marts og 1. april 2022 på Akademiezentrum Sankelmark og på Afslutningskonferencen d. 10. maj 2022 på PH Absalon.

KursKultur 2.0 støttes af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg-de-dk.eu/dk/.