loader image
Headbild Aktuelles
Kulturnews
Home > Kulturnews-Beitrag DK > CAU-konference om nabosprog

CAU-konference om nabosprog

Den dansk-tyske konference Nabosprog – Sprognaboer gennemføres d. 3. og 4. september 2021 som online arrangement af Institut for Nordiske Studier, Frisisk og Almen Sprogvidenskab ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Målet med konferencen er at fremme en dialog om nabosprogsdiaktik med udgangspunkt i både forskning og praksis. Konferencen skal desuden give mulighed for en tværfaglig udveksling af perspektiver på, hvordan de dannelsesmæssige aspekter af nabosprogsundervisningen kan synliggøres og styrkes.


Konferencens primære fokus er på nabosprogene i Tysklands grænseregioner, der vil blive behandlet ud fra sprogvidenskabelige og sprogdidaktiske perspektiver. Konferencen vil dog også omhandle emner som sprog- og uddannelsespolitik i grænseregioner. I løbet af de to dage vil repræsentanter og eksperter fra politik, forskning og uddannelse præsentere rammevilkårene for fremme af nabosprog samt nye perspektiver på og fremgangsmåder ift. nabosprogspolitik og nabosprogsdidaktik. Der vil desuden være workshops med præsentationer af resultater og metodiske tilgange fra forsknings- og undervisningsområderne og en markedsplads med undervisnings- og læringsmaterialer fra og til de forskellige uddannelsesområder. Der vil være gode muligheder for at udveksle ideer og netværke mellem de enkelte programpunkter.