loader image
Headbild Aktuelles
Kulturnews
Home > Allgemein > Klima og bæredygtighed: Hvad er kulturens rolle?

Klima og bæredygtighed: Hvad er kulturens rolle?

Den digitale udgave af kultur- og netværksmødet fandt sted den 1. marts 2022 fra kl. 16 til 17.30 via zoom. Der blev taget store emner op omkring klima, CO2-fodaftryk, bæredygtighed og fremtidsudsigter og spørgsmålene er: ”Hvordan kan kunst og kultur bidrage til klimadebatten, og hvilket ansvar har den kulturelle sektor for at fremme den grønne omstilling?”.

Der var inviteret danske og tyske eksperter, som binder emnerne klima og kultur sammen, og kommer med bud på, hvad kulturaktører og kulturinstitutioner kan gå i gang med for at bidrage til mindre forbrug og et forbedret klimaregnskab. Derudover bliver der talt om, hvordan kulturen kan formidle de klimaudfordringer, som vi står over for, så borgerne hjælpes til at reflektere over egen adfærd og klodens fremtid.

Oplæg og spændende links finder I her:
Sebastian Brünger, Kulturstiftung des Bundes: Präsentation (på tysk) og Klimabilanzpublikation (på tysk)
Signe Meisner Christensen, Kunstkurator: Præsentation (på dansk)

I Guldborgsund Kommune arbejdes der sammen med Studio ThinkingHand om en udsmykning til en ny skole – Sundskolen – der er Danmarks første svanemærkede skole. Projektet hedder Mykorinten – mere information her : https://www.kunst.dk/en-labyrint-af-lysende-svampe

Dokumentation Klimabilansiering i kulturinstitutioner: https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/klima_und_nachhaltigkeit/detail/klimabilanzen_in_kulturinstitutionen.html
information about carbon footprinting in the arts, available also in english here: https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/en/programmes_projects/sustainability_and_future/detail_1/carbon_footprinting_in_cultural_institutions.html

Museer og bæredygtighed: https://www.danskemuseer.dk/nyt-nummer-tema-om-baeredygtighed/

Til en diskussionsrunde er der desuden inviteret lokale aktører med fokus på recycling- og upcycling og natur i kulturprojekter. Der vises også en film om et dansk-tysk skoleprojekt, hvor både mødet og nabosproget men også tværfagligheden i forbindelse med bæredygtighed spiller en rolle.

Film: dansk-tysk elevmøde og upcycling

PROGRAM

16.00-16.05 Velkomst
16.05-16.25 Oplæg: Sebastian Brünger, Kulturstiftung des Bundes
Gør det! Kom i gang – Bæredygtige processer på kulturområdet: flere og flere kulturaktører har fokus på klimaspørgsmålet, selvom der i Tyskland i forbindelse med kultur ikke er lagt op til det. Men hvor og hvordan skal der tages fat? Kulturstiftung des Bundes har som inspiration til andre taget initiativ til forskellige projekter, som beskæftiger sig med netop bæredygtighed, klimabalance og den cirkulære økonomi i kulturinstitutioner.  
16.25-16.45 Oplæg: Signe Meisner Christensen, kurator, kunstforsker og lektor
Kunst og klimakrise, hvad er kunstens opgave?
Klimakrisen tvinger os til ny adfærd: omlægning til grøn energi, udvikling af cirkulær økonomi, og til begrænsning af skadelige stoffer i naturen. Men samtidig er den også et symptom på en dybereliggende krise i hvordan vi lever på jorden. Det er et spørgsmål, som kunsten har nogle særlige muligheder for at undersøge. I oplægget kommer Signe med eksempler på, hvordan man kan bruge kunst på utraditionelle måder til at skabe ny viden og forme nye fælles forestillinger om hvordan jorden kan gøres til et beboeligt sted i klimaforandringernes tid.
16.45-16.55 Film: Dansk-tysk elevmøde med fokus på recycling og upcycling
16.55-17.25 Debatrunde: Hvordan kan kunst og kultur bidrage til bevidstgørelse om klima og bæredygtighed?
Sebastian Brünger, Signe Meisner Christensen, Lise Lotte Urfe og Johannes Caspersen.
17.25-17.30 Afslutning
Oplægsholder

Sebastian Brünger
… er videnskabelig medarbejder ved Kulturstiftung des Bundes med fokus på ”Bæredygtighed og klima”. Efter at have læst økonomi og statskundskab arbejdede han som regiassistent på Nationaltheater Mannheim og Düsseldorfer Schauspielhaus. Desuden var han dramaturg ved Regie-Autoren-Kollektiv Rimini Protokoll. Siden 2016 har han arbejdet med programmet ”Doppelpass – fonde til samarbejder i teaterverdenen”, han organiserer arrangementer som ”Klimaværksted teater” og udvikler nye støttemuligheder som fx pilotprojektet ”CO2-regnskabspraksis i kulturinstitutioner.” 
 

Signe Meisner Christensen

… er kurator, kunstforsker og underviser. Hun arbejder med kunst som ressource til ny viden og fælles undersøgelser af verden, ofte på tværs af kulturinstitutioner, civilsamfund og sociale organisationer. Hun har været leder af det kuratoriske forskningsprojekt OPEN på Kunsten, Museum for Moderne Kunst i Aalborg, og er tilknyttet Aalborg Universitet, Institut for Design, Arkitektur og Medieteknologi.
 

Johannes Caspersen
… er uddannet guldsmed og billedhugger. Han arbejder og bor i Flensburg. Her er han aktiv som kunstner, initiator til forskellige projekter, og han fungerer som workshopleder i børn- og ungeprojekter. Desuden er han også aktiv i dansk-tyske projekter. I sommer 2021 blev KursKultur-projektet ”Vandkant” gennemført på Norden Festival i Schleswig. Elever fra grænseregionen arbejdede sammen på et recycling og upcyclingprojekt under ledelse af Johannes.s.

Lise Lotte Urfe
… er kulturkonsulent ved Aabenraa Kommune. Hun er cand. mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet og uddannet danser og koreograf fra School for New Dance Development i Amsterdam. Lotte er medlem i Regionskontorets kulturfaggruppe og har gennem årene fagligt vurderet en del dansk-tyske projektansøgninger. Desuden har hun taget initiativ til bæredygtighedsprojekter og været medansvarlig i projekter til børn og unge på tværs af grænsen. Både ifm. med arbejdet men også i fritiden er Lotte optaget af sammenhængen mellem krop, bevægelse, kunst og grøn omstilling.  

KursKultur 2.0 støttes af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

KursKultur projekt Vandkant 2021