loader image
Headbild Aktuelles
Kulturnews
Home > Allgemein > Kamp om støttemidler

Kamp om støttemidler

Sidste bevillinger gennem kultur- og netværkspuljen. Elve bevilgede projekter til i alt 2.109.971 DKK.

De dansk-tyske kulturaktører er tilbage igen. Efter en lang coronarelateret pause og stor tilbageholdenhed har de danske og tyske kulturaktører igen mod på samarbejde og er kommet med mange spændende projekter til kultur- og netværkspuljens sidste ansøgningsrunde. Elve projekter klarede sig gennem bevillingsprocessen, og restmidlerne er nu fordelt. Den dansk-tyske grænseregion kan se frem til mangfoldige projekter og aktiviteter. Der er noget for enhver, alt efter smag og behag: nye tiltag omkring formidlingen af vikingetiden, kunstneriske nyfortolkninger af kulturarven og unges bud på en anderledes byformidling, digitalisering, dans, musik eller interkulturelle tilbud til skoleelever.

– Vi havde alle imødeset denne sidste ansøgningsrunde med en vis nervøsitet efter en lang periode præget af usikkerhed, men ansøgningerne oversteg vores forventninger. Det er en gevinst for den dansk-tyske grænseregion, når det kulturelle samarbejde henover grænsen trives. De bevilgede projekter vil ikke blot give nye oplevelser til borgerne men også fremme netværk, der på sigt kan styrke det grænseoverskridende samarbejde, siger Kjeld Thrane, formand for bevillingsudvalget KursKultur 2.0.

Projektbeskrivelser af de støttede projekter: projekter.

Siden den første ansøgningsfrist i efteråret 2019 er der blevet ydet støtte til i alt 39 projekter med en samlet volumen på ca. 6 mio. DKK. Projektaktiviteterne skal være afsluttet inden den 31.7.2022.

Muligheder i transportpuljen
Det er fortsat muligt at søge om støtte til møder på tværs af grænsen mellem børn og unge under 26 år og til ture til nabolandet. Skoler, foreninger og andre institutioner, som arbejder med børn og unge, kan søge om støtte til transport, entré til museer og kulturinstitutioner og honorar til fx naturvejledere eller guides. Formålet er, at børn og unge beskæftiger sig med nabolandets kultur og sprog. Besøg i nabolandet uden partner støttes med maks. 11.175 DKK, og med partner er støttebeløbet maks. 14.900 DKK.

Yderligere informationer: Transportpulje

KursKultur 2.0 støttes af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.