loader image
Headbild Aktuelles
Kulturnews
Home > Allgemein > Fehmarnbelt Days 31. maj 2021

Fehmarnbelt Days 31. maj 2021

Fehmarnbelt Days 2021 blev afholdt som en hybrid begivenhed. Konferencen fandt sted mandag den 31. maj fra kl. 9.00 til 17.00. De besøgende og deltagere brugte den digitale platform.

De officielle præsentationer er nu tilgængelige online: her

Interreg-projekterne KursKultur 2.0 og kultKIT vil sammen med det dansk-tyske museumsnetværk Nordmus stå for følgende aktiviteter:

Kultursamtale om dansk-tyske projekter kl. 12:45-13:15
Elisa Priester (Theaterschule Flensburg) og Angela Jensen (KursKultur 2.0) taler om dansk-tyske projekter, om betydningen af kultursamarbejdet på tværs af grænsen og giver best-practice-eksempler. Desuden får deltagerne tips til støttemuligheder og hvordan man finder en passende projektpartner.

Se samtalen på youtube: her

Formidling af det dansk-tyske kulturarv kl. 13:15-14.00
Film, oplæg og paneldebat om de store historiske narrativers betydning for borgere, turister og erhvervsliv i grænselandet over vandegrænsen og landegrænsen med Anna-Elisabeth Jensen og Ulla Schaltz (Museum Lolland-Falster), Eskil Vagn Olsen (Museum Vestsjælland), Stephan Meinhardt (Oldenburger Wallmuseum), Rüdiger Kelm (Steinzeitpark Albersdorf) og Frank Wilschewski (ZeitTor).

Læs programmet til Fehmarnbelt Days her.

Flere informationer om selve projekterne kan læses her:


Interreg-projekt KursKultur 2.0

KursKultur 2.0 har til formål at fremme den interkulturelle, dansk-tyske forståelse i hele Interreg-programregionen for alle borgere. Overordnet støtter projektet dansk-tyske mikroprojekter og styrker det gensidige kendskab til nabosprog og kultur på tværs af grænsen. KursKultur 2.0 udarbejder desuden aktiviteter, som synliggør vores fælles dansk-tyske kulturarv.

Interreg-projektet KursKultur 2.0 startede den 1. juli 2019 og slutter den 31. december 2022. Interreg-tilskuddet er på 16.390.00 DKK/ 2.200.000 Euro og det samlede budget udgør 23.632.610,60 DKK/ 3.172.162,50 Euro

Partnerskab

KursKultur 2.0 har et stort partnerskab med regionale og tværregionale partnere. På den ene side bygger projektet videre på mangeårige og succesfulde erfaringer med borgernære aktiviteter og initiativer i Region Sønderjylland-Schleswig. På den anden side åbner det nye kulturprojekt op for et frugtbart samarbejde i hele Region Syddanmark, i Region Sjælland og i den hele nordlige del af Schleswig-Holstein med de gode grænseoverskridende erfaringer derfra. Med dette udvidet partnerskab giver KursKultur 2.0 borgerne i vest og øst nye muligheder for synergieffekter og spændende partnerskabskonstellationer i deres projekter.

Arbejdspakker
KursKultur 2.0 omfatter flere arbejdspakker, der skal bidrage til at opnå projektes mål – korte sammenfatninger præsenteres i følgeteksten:


Arbejdspakke 1 Projektledelse

Obligatorisk for alle Interreg-projekter er en arbejdspakke omkring projektledelse. Der er oprettet et projektsekretariat med fire medarbejdere, der indgår i kulturafdelingen på Regionskontor & Infocenter i Padborg. Projektsekretariatet sørger for økonomistyrelsen, rådgiver ansøgere, sørger for gennemførelsen af arbejdspakkerne og er koordinerende sekretariat for alle partnere. Se teamet her.


Arbejdspakke 2 Kommunikation


Arbejdspakken Kommunikation har følgende mål:

  • Fremme en interesse for nabolandets kultur og levevis.
  • Synliggøre kulturtilbud og muligheder for at være aktiv i fælles grænseoverskridende aktiviteter.
  • Informere om projektets støttemuligheder og øvrige tilbud.
  • Tilrettelæggelse, synliggørelse og gennemførelse af konferencer og workshops, der bidrager til erfaringsudveksling, etablering af nye netværk og faglig udvikling.
  • Formidle viden om best-practice koncepter.
  • Rådgive om gennemførsel af dansk-tyske projekter.

Arbejdspakke 3 Puljer

Støttepuljerne fremmer grænseoverskridende, mellemfolkelige projekter.

Kultur- og netværkspuljen på 5 mio DKK støtter innovative dansk-tyske projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse og en forankring af det dansk-tyske samarbejde blandt borgerne.

Transportpuljen på 1.005.000 DKK støtter det aktive samarbejde og mødet mellem danske og tyske børn og unge til og med 26 år. Skoler, daginstitutioner, foreninger og andre institutioner, der arbejder med børn og unge kan søge om støtte til transport, entré, honorarer og overnatning.

Strakspuljen på 500.000 DKK fremmer netværksdannelsen og udviklingen af nye projektideer, hvis disse støtter det grænseoverskridende samarbejde og giver indsigt i nabolandets levevis og kultur.

Her finder du eksempler på støttede projekter.


Arbejdspakke 4 Nabosprog

Arbejdspakken tager initiativ til at motivere borgerne i den dansk-tyske grænseregion til at beskæftige sig med og lære nabosproget.

Sprogpuljen på 1,6 mio DKK skal fremme udarbejdelsen af undervisningsmaterialer og undervisningsforløb. Målet er desuden at udvikle en nabosprogsdidaktik for sprogundervisningen med supplerende videreuddannelsestilbud for undervisere. En central opgave er yderligere vidensdelingen bland de deltagende uddannelsesinstitutioner. Arbejdspakkens resultater skal forankres i et videnscenter for nabosprog.


Arbejdspakke 5 Kulturarv

Arbejdspakken skal bidrage til en øget interesse for den fælles kulturarv i den dansk-tyske region og nabolandets kultur og historie. Hovedmålene er følgende:

  • Få flere borgere, særligt børn, unge og børnefamilier, til at bruge museernes formidlingstilbud, så de får et indblik i grænselandets kultur og historie.
  • Kvalificere kulturinstitionernes formidling til besøgende fra nabolandet, så formidlingen tilpasses forskellige målgrupper.
  • Styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne på tværs af grænsen med henblik på netværksdannelse og øget samarbejde.

Arbejdspakken gennemføres i et samarbejde mellem partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, UC Syd, Museum Sønderjylland, Oldenburger Wallmuseum, Museum Lolland-Falster, Fuglsang Kunstmuseum og Museum Vestsjælland og vil inddrage øvrige museer og uddannelsesinstitutioner i Interreg-programregionen. Samarbejdet foregår bl.a. med Museum Lolland-Falster, som også præsenterer sig på Fehmarnbelt Days sammen med KursKultur 2.0.

Yderligere informationer om museet finder du her.

Museum Lolland-Falster er desuden med i et dansk-tysk museumssamarbejde.


Interreg-projekt kultKIT

En stærk grænseregion kendetegnes ved, at der sker en udveksling af viden og teknologi på tværs af landegrænsen. Det sikrer regionens fortsatte udvikling. kultKIT arbejder for at styrke det dansk-tyske samarbejde i grænseregion ved Femern Bælt.

kultKIT er et EU-finansieret projekt, der består af et samarbejde mellem otte projektpartnere i kultKIT-regionen: Næstved Kommune (Leadpartner), Vordingborg Kommune, Lolland Kommune, Guldborgssund Kommune, Kreis Ostholstein, Hansestadt Lübeck, Stadt Fehmarn, Kastanienhof Oldenburg

kultKIT-projektet løber fra 01.08.2018 til 31.03.2022 og råder over en støttepulje på 2,5 millioner kroner.

Pengene er øremærket igangsætning af samarbejder mellem foreninger, institutioner og borgere på tværs af det dansk-tyske grænseland.
kultKIT støtter projekter, der kan medvirke til, at der skabes dansk-tysk kultur- og sprogudveksling på en ny måde.
Initiativer, hvor børn og voksne fra de to lande mødes og lærer af og om hinanden.

Yderligere informationer om kultKIT.KursKultur 2.0 finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling