loader image
Projektstøtte

Støttet af:


Støtte til dansk-tyske projekter og møder

Midlerne i fonden er fordelt på tre puljer

Interreg Deutschland-Danmark har etableret fonden og udpeget Regionskontor & Infocenter som administrator af fonden. Fonden vil i perioden 2023-2029 kunne bevilge over 28.600.000 DKK til aktiviteter i Interreg-programområdet. Den har til formål at styrke tillid på tværs af grænsen og forståelsen for nabolandets kultur, sprog og samfund. Fonden kan støtte projekter på alle de områder, hvor det giver mening at involvere grænseregionens borgere som deltagere eller medskabere. Den kan støtte dansk-tyske, borgernære projekter op til et projektvolumen af 745.000 DKK med max. 670.500 DKK i støtte, møder mellem børn og unge, samt aktiviteter, som støtter nye netværk af foreninger og interessegrupper.

Fondens samlede støttemidler beløber sig til 28.600.000 DKK, og de vil være fordelt på tre puljer:

Yderligere informationer og ansøgningsskema: INTERREG

Kontakt og rådgivning

Julia Bick, borgerprojektfondens koordinator hjælper interesserede projektaktører på vej.
Aftaler via e-Mail: bfond@region.dk


Borgerpulje

Borgerpuljen støtter innovative og borgernære dansk-tyske projekter inden for alle områder og temaer af relevans for borgerne.

Den næste ansøgningsfrist til projekter med et projektvolumen mellem 186.250 og 745.000 DKR. er den 26. februar 2024.

Mindre projekter med et støttebehov op til 186.250 DKR. kan løbende søge om støtte. Behandlingstiden ligger her på ca. tre uger – i ferietider længere.

Yderligere informationer, ansøgningsskema og budgetskema finder du her

· Inspiration og best practise kulKIT

Netværkspulje

Netværkspuljen kan støtte møder mellem voksne, hvis formålet er at opbygge nye netværk, fremme erfaringsudveksling eller konkret projektplanlægning.

Ansøgninger kan efter nuværende plan indsendes fra november 2023.

Læs mere om netværkspuljen her.

Transportpulje

Transportpuljen støtter dansk-tyske møder mellem børn og unge op til 26 år. Der kan også søges om støtte til ture for børn og unge til nabolandet, hvis det er forbundet med en formidling af samfundsforhold, kultur, sprog eller natur.

Puljen er åben for ansøgninger nu.
Behandling: ca. tre uger – i ferietider længere.

Find mere om transportpuljen, vejledning og ansøgningsskemaer her

Download Transportpulje-folder

Tips

Tips til dansk-tyske projekter og elevmøder: Kulturakademi

Tips fra kultKIT-projektet:
Interkulturelt samarbejde
Interkulturel forståelse


Tips for dansk-tyske projekter

Her finder du tips og inspiration til at udvikle dansk-tyske projekter.


Newsletter

Nichts mehr verpassen!

Anmeldung >