loader image
Projektstøtte

Støttet af:


Støtte til dansk-tyske projekter og møder

Midlerne i fonden er fordelt på tre puljer

Interreg Deutschland-Danmark har etableret fonden og udpeget Regionskontor & Infocenter som administrator af fonden. Fonden vil i perioden 2023-2029 kunne bevilge over 28.600.000 DKK til aktiviteter i Interreg-programområdet.

Den har til formål at styrke tillid på tværs af grænsen og forståelsen for nabolandets kultur, sprog og samfund. Fonden kan støtte projekter på alle de områder, hvor det giver mening at involvere grænseregionens borgere som deltagere eller medskabere. Den kan støtte dansk-tyske, borgernære projekter op til et projektvolumen af 745.000 DKK med max. 670.500 DKK i støtte, møder mellem børn og unge, samt aktiviteter, som støtter nye netværk af foreninger og interessegrupper.

Fondens samlede støttemidler beløber sig til 28.600.000 DKK, og de vil være fordelt på tre puljer:

Yderligere informationer og ansøgningsskema: INTERREG

Kontakt og rådgivning

Julia Bick, borgerprojektfondens koordinator hjælper interesserede projektaktører på vej.
Aftaler via e-Mail: bfond@region.dk


Borgerpulje

Borgerpuljen støtter innovative og borgernære dansk-tyske projekter inden for alle områder og temaer af relevans for borgerne.

Den næste ansøgningsfrist til projekter med et projektvolumen mellem 186.250 og 745.000 DKR. er den 18. september 2024. Her er det bevillingsudvalget for Borgerprojektfonden, der træffer afgørelse om ansøgningerne. Sagsbehandlingstiden fra ansøgningsfrist til bevilling vil typisk være ca. 8 uger. Vi anbefaler, at I senest 3-4 uger inden fristens udløb sender et udkast til ansøgningen til sekretariatet, så spørgsmål kan blive afklaret, og der evt. kan blive foretaget ændringer.

Mindre projekter med et støttebehov op til 186.250 DKR. kan løbende søge om støtte. Er ansøgningen klar til behandling, bliver den forelagt Borgerprojektfondens administrative følgegruppe, som mødes som regel en gang om måneden. Vær opmærksom på, at der kan være en længere sagsbehandlingstid i ferieperioder. Der afholdes ingen bevillingsmøder i de danske og tyske skoleferier.

Hvis du ønsker at indsende en ansøgning med relativt kort varsel, er det en god idé at spørge sekretariatet, hvornår det næste bevillingsmøde bliver afholdt og hvornår den færdige ansøgning så senest skal foreligge.

Yderligere informationer, ansøgningsskema og budgetskema finder du her

Download borgerpulje-folder

Netværkspulje

Netværkspuljen kan støtte møder mellem voksne, hvis formålet er at opbygge nye netværk, fremme erfaringsudveksling eller konkret projektplanlægning.
Netværkspuljen støtter møder mellem voksne med følgende formål:

  • at etablere nye dansk-tyske netværk
  • at bidrage til en første erfaringsudveksling på tværs af grænsen
  • at give aktører mulighed for et første møde mhp. at forberede en ansøgning til borgerpuljen.

Borgergrupper, organisationer, institutioner og foreninger i programområdet kan ansøge om midler.
Der kan søges om støtte til transport, møder, overnatning samt honorar til tolk.

Der kan søges løbende. 
Ansøgningsskema og budgetskabelon sendes per mail til bfond@region.dk.

Det er Borgerprojektfondens administrative følgegruppe, der beslutter, om en ansøgning skal bevilges. Som regel afholdes der et bevillingsmøde om måneden. Vær opmærksom på, at der kan være en længere sagsbehandlingstid i ferieperioder. Der afholdes ingen bevillingsmøder i de danske og tyske skoleferier.

Bevillingsmøderne i 2024 afholdes den 24.5., 21.6. og så igen den 6.9., 27.9., 8.11. og 6.12.
Ansøgningerne skal indsendes senest 4 dage, inden mødet finder sted.

Yderligere informationer, ansøgningsskema og budgetskema finder du her.

Download netværkspulje-folder

Transportpulje

Transportpuljen støtter dansk-tyske møder mellem børn og unge op til 26 år. Der kan også søges om støtte til ture for børn og unge til nabolandet, hvis det er forbundet med en formidling af samfundsforhold, kultur, sprog eller natur.

Der kan søges løbende. 
Ansøgningsskema sendes per mail til bfond@region.dk.

Det er Borgerprojektfondens administrative følgegruppe, der beslutter, om en ansøgning skal bevilges. Som regel afholdes der et bevillingsmøde om måneden. Vær opmærksom på, at der kan være en længere sagsbehandlingstid i ferieperioder. Der afholdes ingen bevillingsmøder i de danske og tyske skoleferier.

Bevillingsmøderne i 2024 afholdes den 24.5., 21.6. og så igen den 6.9., 27.9., 8.11. og 6.12.
Ansøgningerne skal indsendes senest 4 dage, inden mødet finder sted.

Download Transportpulje-folder

Tips

Tips til dansk-tyske projekter og elevmøder: Kulturakademi

Tips fra kultKIT-projektet:
Interkulturelt samarbejde
Interkulturel forståelse

Inspiration og best practise kulKIT


Tips for dansk-tyske projekter

Her finder du tips og inspiration til at udvikle dansk-tyske projekter.


Newsletter

Nichts mehr verpassen!

Anmeldung >