loader image
Projektstøtte

Støttet af:


Støtte til dansk-tyske projekter og møder

Midlerne i fonden er fordelt på tre puljer

Interreg Deutschland-Danmark ar etableret fonden og udpeget Regionskontor & Infocenter som administrator af fonden. Fonden vil i perioden 2023-2029 kunne bevilge over 28.600.000 DKK til aktiviteter i Interreg-programområdet. Den har til formål at styrke tillid på tværs af grænsen og forståelsen for nabolandets kultur, sprog og samfund. Fonden kan støtte projekter på alle de områder, hvor det giver mening at involvere grænseregionens borgere som deltagere eller medskabere. Den kan støtte dansk-tyske, borgernære projekter op til 745.000 DKK, møder mellem børn og unge, samt aktiviteter, som støtter nye netværk af foreninger og interessegrupper.

Fondens samlede støttemidler beløber sig til 28.600.000 DKK, og de vil være fordelt på tre puljer:

Yderligere informationer og ansøgningsskema: INTERREG

Kontakt og rådgivning

Julia Bick, borgerprojektfondens koordinator hjælper interesserede projektaktører på vej.
Aftaler via e-Mail: kulturregion@region.dk


Borgerpulje

Borgerpuljen støtter innovative og borgernære dansk-tyske projekter inden for alle områder og temaer af relevans for borgerne.

Borgerpuljen støtter projekter op til 745.000 DKK.

Udkast til ansøgninger kan indsendes fra april 2023. Den første ansøgningsfrist forventes at være d. 2. maj 2023.
Informationer om borgerpuljen ligger her

· Inspiration og best practise kulKIT

Netværkspulje

Netværkspuljen kan støtte møder mellem voksne, hvis formålet er at opbygge nye netværk, fremme erfaringsudveksling eller konkret projektplanlægning.

Ansøgninger kan efter nuværende plan indsendes fra maj 2023.

Læs mere om netværkspuljen her.

Transportpulje

Transportpuljen støtter dansk-tyske møder mellem børn og unge op til 26 år. Der kan også søges om støtte til ture for børn og unge til nabolandet, hvis det er forbundet med en formidling af samfundsforhold, kultur, sprog eller natur.

Puljen er åben for ansøgninger nu.
Behandling: ca. tre uger
Bevilling: gennem den administrative styregruppe.
Næste bevillingsmøde: 14. og 28.4.2023

Find mere om transportpuljen, vejledning og ansøgningsskemaer her

Helpdesk

Tips til dansk-tyske projekter og elevmøder: Kulturakademi

Tips fra kultKIT-projektet:
Interkulturelt samarbejde
Interkulturel forståelse


Tips for dansk-tyske projekter

Her finder du tips og inspiration til at udvikle dansk-tyske projekter.


Newsletter

Nichts mehr verpassen!

Anmeldung >

Zum Seitenanfang