loader image

Spot on kultur!

Home > Projekte > KursKultur > Spot on kultur!

Spot on kultur!

En dansk-tysk kulturregion skriver historie

Projektet har fokus på at formidle og synliggøre den fælles kulturarv i Femern Bælt-regionen. Der er givet støtte til afholdelse af en konference, der sætter fokus på, hvordan den fælles kulturarv bedst synliggøres.

Projektpartner

  • Kultur på Tværs, Gedser
  • Schleswig-Holstein. Die Kulturzeitschrift für den Norden, Bosau


EurozeichenBewilligter Förderungsbetrag:37.734 DKK

Zum Seitenanfang