loader image

Sang uden grænser

Home > Projekte > Kulturaftale > Kultur grenzenlos > Sang uden grænser

Sang uden grænser

Det dansk-tyske sangprojekt sætter fokus på sang som sproglig og kulturel udtryksform. Derudover skal der arbejdes med at styrke kompetencerne hos de voksne, der har at gøre med børn i børnehave og skole.

I projektvideoen kan du få et indtryk af Sang uden grænser og lytte til projektets signatursang.
Musikken blev indspillet af orkestret Sønderjylland-Schleswig Pops med sang af Maja Rönne.

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har ved sit møde i februar 2018 godkendt igangsættelsen af et dansk-tysk sangprojekt i regi af den dansk-tyske kulturaftale. Projektet sætter fokus på sang som sproglig og kulturel udtryksform i et grænseregionalt perspektiv. Formålet er at styrke sangglæden i hele den dansk-tyske grænseregion. Samtidig bidrager projektet til udviklingen af sproglige og kulturelle udtryksformer hos børn i børnehave og indskoling. Derudover stiller projektet skarpt på den fælles identitet i den dansk-tyske region, skal interessere flere forskellige grupper i befolkningen for kultur samt italesætter den regionale kulturarv. Sprogligt beskæftiger projektet sig primært med nabosprogene dansk og tysk, men de andre sprog i regionen vil også blive inddraget.

Projektet er en central aktivitet indenfor rammerne af den dansk-tyske kulturaftale med et budget på 1,4 mio. kr.. Ambitionen er at aktiviteterne når ud til ca. 4500 personer i projektperioden.

Målgrupper

Børn i børnehave og indskoling:
Udvikling af sangglæde, kreativitet og velvære samtidig med øget sproglig og kulturel bevidsthed. Anerkendelse af børnenes forskellige baggrunde via brug af sang på mange sprog. Kendskab til sang som professionel kunstgenre.
Forældre:
Udvikling af sangglæden, den sproglige og kulturelle bevidsthed, øget kendskab til kulturinstitutioner i regionen.
Fagpersoner:
Kompetenceløft og inspiration til nye måder at integrere sangen i hverdagen samt bruge sangen som middel til at øge børnenes sproglige og kulturelle bevidsthed og velvære. Sang i et grænseregionalt perspektiv.

Organisering og partnere
Projektet forankres administrativt i Kulturaftalesekretariatet, bl.a. for at sikre at hele Region Sønderjylland-Schleswig tilgodeses ligeligt. Derudover organiseres projektet med en faglig styregruppe og flere arbejdsgrupper.
Aktiviteterne vil blive gennemført i samarbejde mellem aktører indenfor musik og sang på dansk og tysk side af Region Sønderjylland-Schleswig, herunder sangcentrene og musikskolerne og andre relevante institutioner. Derudover skal det via tæt dialog med børnehave- og skoleområdet sikres, at projektets aktiviteter supplerer de obligatoriske læringsmål i institutionerne og at sang på flere sprog bliver en fast del af institutionernes hverdag også efter projektets afslutning.

Er du interesseret i at høre mere om projektet?

Her finder du en nærmere beskrivelse af projektets aktiviteter.

Kontakt Galina Jørgensen, tlf.: 7344 2245, gaj@region.dk.

Projektpartner

  • Aktiviteterne vil blive gennemført i samarbejde mellem aktører indenfor musik og sang på dansk og tysk side af Region Sønderjylland-Schleswig, herunder sangcentrene og musikskolerne og andre relevante institutioner.
Foto: Tim Riediger

EurozeichenBewilligter Förderungsbetrag:1.415.500 DKK

Zum Seitenanfang