loader image
Home > Projekte > Kulturaftale > Rum til fællesskab

Rum til fællesskab

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs hovedprojekt ”Rum til fællesskab” består af flere delaktiviteter, der alle på sin vis bidrager til, at særligt børn og unge fra grænselandet kan mødes og aktivt deltage i kulturelle, kreative og borgernære fællesskaber. Fælles for aktiviteterne er, at deltagerne bliver inddraget som aktive medskabere af kulturen, og at de mødes og kommer i dialog med hinanden på tværs af grænsen. Møderne finder sted på mange forskellige niveauer – mellem børnehavebørn, skoleelever, de unge og mellem borgere i almindelighed. Hovedprojektet som helhed skal således bidrage til at styrke fællesskabsfølelsen på tværs af den dansk-tyske grænse.
Aktiviteterne finder sted mellem 2022 og 2024.

Hovedprojektet ”Rum til fællesskab” består af følgende delaktiviteter:

Dansk-tyske Fortællestier: Børn skaber offentlige fortællestier
Indhold: En dansk og en tysk børnehave beskæftiger sig med et fælles emne i et partnerskab med de lokale biblioteker og kunstnere. Børnehaverne arbejder med emnet hver for sig og udstiller resultaterne i form af en udendørs sti i nærheden af børnehaven. Når stierne er sat op, besøger den danske og den tyske børnehave hinanden og går rundt i deres respektive fortællestier. Det giver børnene en enestående mulighed for at opleve hinandens fortolkninger af emnet, men også for socialt samvær og leg på tværs af grænsen. Stierne vil ligeledes være tilgængelige for offentligheden i en begrænset periode.
Formål: Børnene på tværs af grænsen beskæftiger sig med et emne af fælles interesse og oplever hinandens fortolkninger af emnet. Børnene bliver til aktive medskabere af et offentligt kulturtilbud.
Målgruppe: Op til 10 danske og tyske børnehaver fra Region Sønderjylland-Schleswig
Tidsrum: Mellem 2022 og 2024, gennemførelse sandsynligvis mellem sommerferien og efterårsferien.
Estimeret tidsforbrug:
–       Formøde med partnerbørnehave, kunstner og lokal bibliotek (kun pædagoger)
–       1 dags workshop med kunstner
–       Fernisering sammen med partnerbørnehaven (1 på dansk side, 1 på tysk side)

Kultur i hverdagen: Kreative dansk-tyske tilbud

Film: Dansk-tyske filmforløb om at være ung i et grænseland
Tilbud: Dansk-tyske filmforløb
Formål: Aktiviteten skal skabe en fællesskabsfølelse mellem danske og tyske unge og bidrage til de unges dannelse ift. at rumme forskellige perspektiver. Derudover skal aktiviteten øge bevidstheden hos deltagerne omkring det særlige ved at bo i et grænseland.
Målgruppe: udskoling, skoler i Region Sønderjylland-Schleswig
Forløb: lærerkurser gennemføres i august 2022, selve forløbet med klasser gennemføres september-december 2022
Indhold: arbejde med professionelle filmfolk, arbejde med online filmsite filmfokus.org, produktion af egen kortfilm og afsluttende filmgalla. 

Ungeaktivitet: Åbne aktiviteter for, med og af unge

Dansk-tysk kulturuge: Kulturugen samler og præsenterer delaktiviteterne på tværs af hele kulturaftalen

Betegnelsen ”hovedprojekt” står for ambitionen om, at alle syv kommunale kulturaftalepartnere får gavn af aktiviteterne. Hovedprojektet bliver koordineret af kulturafdelingen på Regionskontor & Infocenter i tæt dialog med kulturaftalens partnere og de involverede kulturinstitutioner.

Projektpartner

  • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024:
  • Aabenraa Kommune
  • Tønder Kommune
  • Haderslev Kommune
  • Sønderborg Kommune
  • Kreis Schleswig-Flensburg
  • Kreis Nordfriesland
  • Stadt Flensburg
  • Region Syddanmark
  • Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur & det danske Kulturministerium

Eurozeichen Bevilget beløb:2.734.500 DKK

Zum Seitenanfang