loader image
Home > Projekte > Kulturaftale > Fælles om kulturarv

Fælles om kulturarv

Hovedprojektet ”Fælles om kulturarv” består af flere delaktiviteter, der alle på sin vis styrker den kulturelle dannelse og viden om samt engagement i grænselandets historie og kultur.
Fælles for aktiviteterne er, at deltagerne både får viden om kulturarven i grænseregionen men også aktivt bliver involveret i formidlingen af kultur, arkitektur og sprog. Målgrupperne er skoleklasser fra 7. klasse og opefter samt borgere i almindelighed. Hovedprojektet som helhed skal således bidrage til at formidle viden om og synliggøre den fælles kulturarv i grænseregionen.
Aktiviteterne finder sted mellem 2022 og 2024.

Hovedprojektet ”Fælles om kulturarv” vil bestå af følgende delaktiviteter:

Kuratorskolen: Skoleelever beskæftiger sig med den fælles kulturarv i grænselandet igennem kuratering af egen udstilling.
Tilbud: Kuratorskolen
Formål: Aktiviteten formidler den fælles kulturarv i grænselandet på en interessant og nytænkende måde, således at børn og unges interesse for og kendskab til den fælles kulturarv øges.
Målgruppe: udskoling, skoler i Region Sønderjylland-Schleswig.
Forløb: lærerkurser gennemføres i november-december 2022, selve forløbet med klasser gennemføres januar-marts 2023
Indhold: on-site besøg af museer, arbejde med online bruttobank, kuratering af egen udstilling. Suppleret af undervisningsmateriale.

Arkitektur og design: Arkitekturforløb for skoleklasser med fokus på arkitektur, design og den fælles grænseregionale kulturarv.
Tilbud: Arkitektur & Design
Formål: Aktiviteten skal bidrage til formidling af og forøgelse af interessen omkring grænseregionens arkitektur og design ved at deltagerne går på opdagelse i området.
Målgruppe: gymnasier og ungdomsuddannelser i Region Sønderjylland-Schleswig
Forløb: lærerkurser gennemføres i august 2022, selve forløbet med klasser gennemføres september-november 2022
Indhold: byvandringer, re-design af eget område, suppleret med lærervejledning og praktiske arbejdsopgaver.

Ord i det offentlige rum: Synliggørelse af sproglig mangfoldighed igennem en konkurrence med indsendelse af ord med relevans for grænselandet.

Dansk-tysk kulturuge: Kulturugen samler og præsenterer delaktiviteterne på tværs af begge indsatsområder.


Betegnelsen ”hovedprojekt” står for ambitionen om, at alle syv kommunale kulturaftalepartnere får gavn af aktiviteterne. Hovedprojektet bliver koordineret af kulturafdelingen på Regionskontor & Infocenter i tæt dialog med kulturaftalens partnere og de involverede kulturinstitutioner.

Projektpartner

  • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024:
  • Aabenraa Kommune
  • Tønder Kommune
  • Haderslev Kommune
  • Sønderborg Kommune
  • Kreis Schleswig-Flensburg
  • Kreis Nordfriesland
  • Stadt Flensburg
  • Region Syddanmark
  • Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur & det danske Kulturministerium

Eurozeichen Bevilget beløb:2.734.500 DKK

Zum Seitenanfang