loader image

Europe’s Ark

Home > Projekte > KursKultur > Europe’s Ark

Europe’s Ark

Dokumentarfilmprojekt

Projektets fokuspunkt er produktion af en 20 minutter lang dokumentarfilm, der skal inspirere til at forholde sig til den fælles historie, som borgerne i grænseregionen har, og til at forholde sig til identitet. Der tages udgangspunkt i Nydambådens historie, som vil blive genfortalt af grænseområdets beboere i løbet af filmen, dvs. af danskere, tyskere og også flygtninge. Som forberedelse til filmoptagelserne på locations, der er relevante for Nydambådens historie, vil der bl.a. blive afholdt en workshop for elever fra Nydamskolen Øster Sottrup og Fritjof-Nansen-Schule i Flensburg. Målet er på den ene side at skabe en fællesskabsfølelse hos alle, som er med til at lave filmen. Samtidig håber projektpartnerne, at den færdige film kan være med til at formidle den lokale historie, både i et turismeperspektiv og f.eks. som undervisningsmateriale. Projektet bliver gennemført fra august til november 2016.

Projektpartnere

  • Nydamselskabet
  • Flensburger Kurzfilmtage
  • Nydamskolen (Sønderborg Kommune)
  • Fridtjof-Nansen-Schule Flensburg

EurozeichenBewilligter Förderungsbetrag:149.000 DKK

Zum Seitenanfang