loader image

Home > Projekte > KursKultur > Digital_K

Digital_K

Idéen er at etablere et netværk, hvis medlemmer diskuterer og behandler emnefeltet digitalisering og dens indflydelse på kunst, kultur og samfund samt udvikle projekter, aktiviteter og tilbud med afsæt heri. Konkret skal der i den forbindelse afholdes en konference med relevante aktører fra hele regionen. Som forberedelse skal der afholdes to mindre og lettilgængelige workshops, der fungerer som en kreativ ramme for brainstorming. Alle arrangementer dokumenteres bredt, så resultaterne kan gøres tilgængelige for en bred kreds af interesserede. Projektet har som formål at forankre netværket inden for digital kunst på lang sigt.

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Projektpartner

  • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
  • define, Sønderborg
  • In Kürze Kunst e.V., Flensburg
  • Yderligere partner: Fachhochschule Kiel, Institut für Angewandte Informatik

Eurozeichen Bevilget beløb:50.289 DKK

Zum Seitenanfang