loader image

2020 for unge

Home > Projekte > Kulturaftale > 2020 for unge

2020 for unge

Et paraplyprojekt med elementer fra forskellige kunstgenrer forbereder unge på 100 års markeringen af grænsedragningen fra 1920.

Ungeprojektet består af en række delprojekter, som alle har den demokratiske grænsedragning fra 1920 som emne og skal sensibilisere deltagerne ift. demokrati og medbestemmelse/medborgerskab. Inden for denne ramme er der planlagt workshops for unge inden for musik, dans, billedkunst og film. De enkelte elementer/workshops er nærmere beskrevet under aktiviteter. Det overordnede mål for aktiviteterne er at skabe interesse hos deltagerne for grænsedragningen i 1920 samt motivere dem til at reflektere over grænsernes betydning i al almindelighed. 

Der stræbes efter samarbejde og synergi mellem de enkelte workshops. Som projektafslutning i 2020 er der planlagt en workshop-festival, hvor aktiviteternes resultater præsenteres for en større offentlighed. (pga. den aktuelle situation er et afsluttende arrangement ikke muligt).

Som målgruppe har de fleste workshops unge mellem 15-25 år, dog uden at det skal forstås som en absolut aldersgrænse. Nogle tilbud retter sig mod skoleklasser, andre mod fritidsgrupper og enkeltpersoner. På den måde skal der nås en så bred målgruppe som mulig.

Projektorganisation

Ungeprojektet administreres og koordineres i Kulturaftalesekretariatet. Derved sikres bl.a. synergien mellem de enkelte aktiviteter samt det dansk-tyske perspektiv. Sekretariatet understøtter også med markedsføringen. Kulturaktørerne bidrager med deres netværk til rekrutteringen af deltagerne og samarbejder med andre tiltag.

Aktiviteter

Projektpartner

  • UC Syd (CFU)
  • Tønder Festival
  • Skandaløs Festival
  • Stela Korljan
  • Dany Heck
  • Rick Towle
  • Unge- og kulturforvaltningerne fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere

EurozeichenBewilligter Förderungsbetrag:1.800.000 DKK

Zum Seitenanfang