loader image

UNG2020

Home > Projekte > Kulturaftale > 2020 for unge

UNG2020

Et paraplyprojekt med elementer fra forskellige kunstgenrer forberedte unge på 100 års markeringen af grænsedragningen fra 1920.

Fokus på grænser!
Ungeprojektet har bestået af delprojekterne UNG2020Dans, UNG2020Kunst UNG2020Film og UNG2020Festival. Delprojekterne har alle taget udgangspunkt i 100 års markeringen af grænsedragningen i 1920 og har fra hver deres kunstneriske perspektiv haft fokus på skabe rum for kunstneriske udtryk, poetiske fortællinger og refleksioner over spørgsmål om grænser, demokrati, medbestemmelse og medborgerskab. Målet har været at få skabt interesse og sensibilitet hos både deltagere og publikum for betydningen af grænser både historisk og i al almindelighed. Til dette arbejde fik projektet 1,8 Mio. DKK / 241.600 EUR fra Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.


UNG2020Dans

En mytologisk dansetriologi om grænser
Delprojektet Ung2020Dans har været med til at løfte det overordnede mål for UNG2020 projekter, der har været at vække interesse hos unge for grænsedragningen i 1920 samt motivere dem til at reflektere over grænsers betydning i al almindelighed. Danseprojektet har sit kunstneriske afsæt i indsatsområde 1 Talentudvikling, hvor mødet og samarbejdet mellem professionelle dansere og unge talenter har stået i centrum.UNG2020Film

Film uden grænser
UNG2020Film tager afsæt i indsatsområde 2; Kultur grænseløs. Fokus har været på kulturmødet mellem skoleelever fra hele Region Sønderjylland-Schleswig med interesse for at arbejde med film og filmproduktion. Temaet for arbejdet med filmproduktion har været grænser – både landegrænser men også andre personligt oplevede grænser.
Læs reportagen i Der Nordschleswiger

Det fysiske kulturmøde
Første del af UNG2020Film blev gennemført i efteråret 2019, hvor 9. og 10. klasser fra hele regionen mødtes fysisk til filmworkshops på hhv. Knivsberg og ADS Schullandheim på Sylt, hvor der under instruktion fra professionelle filmfolk blev arbejdet med filmproduktion fra bunden af.


UNG2020Kunst – Ungdomskunstlaboratorium

Delprojektet UNG2020Kunst har haft til formål at skabe et ungekunstlaboratorium, hvor unge gennem forskellige kunstneriske udtryksformer har kunnet reflektere over emner som demokrati, grænser og mangfoldighed i forbindelse med markeringen af 100året for grænsedragningen 1920. Det er de to erfarne kunstnere Rick Towle og Dany Heck, der har stået for gennemførsel af delprojektets forskellige elementer og har tilrettelagt projektet på en måde, så de unge har været aktive medskabere i hele processen.


UNG2020Festival

Som sidste led i UNG2020 projektet, var der planlagt en storslået afslutning, der skulle finde sted på Tønder Festival 2020. I samarbejde med skandaløs Festival og Tønder Festival skulle alle delprojekterne præsenteres med hver deres elementer, eksempelvis skulle værkerne fra kunstworkshopsene udstilles på billboards og på det frit tilgængelige festivalplads; happenings skulle finde sted med dele af UNG2020-dans samt skulle en opvisning af et uddrag fra både “#SønderjyllandSuite og “En Verden” finde sted på festivals største Open Air scene. Ligeledes skulle vinderfilmene fra UNG2020-film vises på storskærm i pauserne mellem koncerterne.

De unge skulle præsentere deres arbejde og resultater for både unge og ældre/gamle og invitere de besøgende til at medvirke i aktiviteter i relation til de respektive kunstgenrer. På den måde skulle ungeprojektets enkelte elementer blive fremhævet foran et stort publikum.

UNG2020Festival måtte desværre aflyses grundet corona-situationen i efterår 2020.

Projektpartner

  • UC Syd (CFU)
  • Tønder Festival
  • Skandaløs Festival
  • Stela Korljan
  • Dany Heck
  • Rick Towle
  • Unge- og kulturforvaltningerne fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere

Eurozeichen Bevilget beløb:1.800.000 DKK

Zum Seitenanfang