loader image
Headbild Aktuelles
Projektblog
Home > Allgemein > Kultur- og netværkspulje: kun to ansøgningsfrister tilbage

Kultur- og netværkspulje: kun to ansøgningsfrister tilbage

Aktørerne i den dansk-tyske grænseregion har stadig to chancer til at søge om støtte til et kulturprojekt. Kultur- og netværkspuljens ansøgningsfrister er den 9. august og 21. september. Alle aktiviteter skal foregå inden den 30. juni 2022. Projektstøtte kræver mindst en partner fra hhv. dansk og tysk side, en innovativ projektidé og lyst til og mod på et aktivt dansk-tysk møde.

 
Tips til dansk-tyske projekter
Interreg-projektet KursKultur 2.0 har gennem kultur- og netværkspuljen indtil videre støttet 28 projekter. Mange kulturaktører har ventet på, at corona-restriktionerne skulle blive lempet, og nu er det heldigvis så vidt, at der igen kan planlægges og gennemføres aktiviteter. De allerede bevilgede projekter vidner om stor idérigdom. Der er projekter med fokus på musik, kunst, dans, samfund, historie, sprog og meget mere. Uanset emne eller genre så har alle projekter det til fælles, at de giver oplevelser på tværs af grænsen. Gennem projekterne mødes borgere fra dansk og tysk side for at dele erfaringer og være sammen om en fælles interesse. 

Pandemien har betydet, at der det sidste år er kommet færre ansøgninger end forventet, så der er stadig over 1.768.346 DKK at søge i puljen. Projektsekretariatet håber, at aktører fra dansk og tysk side efter en tvungen pause med færre aktiviteter har samlet ny energi og mange projektidéer. Projektsekretariatet hjælper gerne interesserede aktører, både når det drejer sig om idéudvikling, ansøgning eller afregning. Desuden hjælper sekretariat også med at finde den rigtige partner og giver tips til pr-arbejdet.

Tips til dansk-tyske projekter: her
Kriterier, vejledning og ansøgningsskabelon: her  

Der kan søges om støtte til projekter inden for et bredt felt af emneområder, der fremmer det dansk-tyske kulturmøde: kunst, musik, historie, dans, sport, natur og fritid eller et tværfagligt emne – prøv dig frem og husk på, at sekretariat støtter op om alle projektfaser fra udvikling, til gennemførelse og afregning.  

KursKultur 2.0 støttes af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

KursKultur 2.0 finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling

Zum Seitenanfang