loader image
Headbild Aktuelles
Projektblog
Home > Allgemein > Støtte til nye dansk-tyske aktiviteter

Støtte til nye dansk-tyske aktiviteter

Fem grænseoverskridende projekter modtager støtte fra Interreg-projektet KursKultur 2.0 / bevillingerne ligger i alt på 607.495,35DKK

Vores fælles kulturarv binder os sammen hen over grænsen. Og sådan har det været i tusinder af år. I hele Østersøområdet og hen over grænser har der været drevet handel, udvekslet erfaringer, og mangt et kulturgode er blevet ført videre til de næste generationer. I museumsprojektet „10.000 år på tværs. – Hvad betyder grænser?“ skal der udarbejdes nye formidlingstilgange og dermed også vindes nye målgrupper. Samarbejdet omfatter hele Interreg-programområdet. Kultur og museumsbesøg skal gøres tilgængelige, når det nu ikke er muligt at rejse. Her inddrages erfaringer med de digitale tilbud under coronakrisen, der har gjort det muligt at inddrage målgrupper, der har svært ved at deltage i et fysisk museumsbesøg.

Stor spredning ved projektideerne
Interreg-projektet KursKultur 2.0 støtter med sin kultur- og netværkspulje i denne omgang 5 meget forskellige projekter. Med disse tilskud realiseres dansk-tyske projekter, der støtter arbejdet med børn og unge hen over grænsen. Det voksne publikum profiterer imidlertid også af den økonomiske støtte. Der er tale om musik, dans, historie og at lære hinanden at kende hen over grænsen.

  • Vores kultursamarbejde og støtten til dansk-tyske projekter har en stor betydning for vores region. Kulturaktører fra begge sider af grænsen har til trods for pandemien fantastiske ideer til projekter, hvor borgerne bringes sammen i interessefælleskaber, og netværk opbygges. De nye bevilgede projekter er borgernære, mangfoldige og inddrager mange aldersgrupper, siger Kjeld Thrane, formand for bevillingsudvalget KursKultur 2.0.

Siden den første ansøgningsfrist i efteråret 2019 er der blevet ydet støtte til i alt 28 projekter med et samlet volumen på 3.839.149 DKK. På grund af coronakrisen har det imidlertid været nødvendigt at ændre på forløb eller udskyde aktiviteter i mange af disse projekter. Der kan afholdes aktiviteter frem til sommeren 2022. Projektsekretariatet er i tæt dialog med aktørerne for at hjælpe med alternative planer og gøre forskydninger så ubureaukratiske som muligt.
Den nye ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen slutter den 21. juni 2021.

Tilpasning af kriterierne for transportpuljen
Børn og unge oplever noget nyt, lærer mere om nabolandet og møder jævnaldrende. Det er et koncept, der hidtil har fungeret godt og som er blevet støttet af transportpuljen. I øjeblikket er det vanskeligt at afholde fysiske møder hen over grænsen. Derfor kan der nu også ydes støtte til digitale møder, f.eks. hvis der er behov for et honorar til en ekstern workshopleder. Det er frem til november 2021 også muligt at besøge kulturinstitutioner i nabolandet uden projektpartner.
Link: https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/transportpool/

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Oversigt nye projekter:
https://www.kulturfokus.de/dk/blog/category/kultur-und-netzwerkpool/?post_type=projekt


Zum Seitenanfang