loader image
Kulturnews
Home > Aktiviteter > Kulturnews

Støttet af:

Dette projekt er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu


Kultur i det dansk-tyske grænseland


UNG2020

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs paraplyprojekt med elementer fra forskellige kunstgenrer forberedte unge på 100 års markeringen af grænsedragningen fra 1920. Ungeprojektet har bestået af delprojekterne UNG2020Dans, UNG2020Kunst UNG2020Film og UNG2020Festival. Delprojekterne har alle taget udgangspunkt i 100 års markeringen af grænsedragningen i 1920 og har fra hver deres kunstneriske perspektiv haft fokus på skabe rum for kunstneriske […]

+ læs mere

Fehmarnbelt Days 31. maj 2021

Fehmarnbelt Days 2021 afholdes som en hybrid begivenhed. Konferencen finder sted mandag den 31. maj fra kl. 9.00 til 17.00. Afhængig af udviklingen af ​​pandemien, vil nogle deltagere deltage i arrangementet på Weissenhäuser Strand i Ostholstein / Schleswig-Holstein. Alle andre besøgende og deltagere bruger den digitale platform. Denne bruges til at sende de officielle bidrag […]

+ læs mere

Transportpulje giver nye muligheder for oplevelser i nabolandet

Interreg-projektet KursKultur 2.0 støtter dansk-tyske møder mellem børn og unge, men som noget nyt kan der også søges om støtte til en udflugt med kulturelt indhold til den tyske del af grænselandet uden at skulle besøge en partnerklasse. Tilbuddet gælder til den 30. november 2021. – Pandemien har sat en midlertidig stopper for de dansk-tyske […]

+ læs mere

Bestil materialer om sprog og kulturarv nu

I samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner, museer og en række undervisere fra begge sider af grænsen har Regionskontor & Infocenter gennem Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Interregprojektet KursKultur fået udarbejdet materialer til forskellige alderstrin til nabosprogsundervisningen og det legende møde med nabosproget samt formidlingen af grænselandets kulturarv. Se oversigt om alle materialer: her Bestil materialer her: kulturregion@region.dk Du […]

+ læs mere

Sang uden grænser: ekstra forløb

Er du lærer eller pædagog og arbejder med 5-8 årige? Så se med her! Det dansk-tyske projekt ”Sang uden grænser” styrker sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn i børnehaver og skoler i Region Sønderjylland-Schleswig. Desuden bidrager projektet til, at efteruddanne pædagoger og lærere inden for det at synge på flere sprog. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig tilbyder […]

+ læs mere

Erfaringsudveksling og inspiration i det virtuelle rum

Digitalt kultur- og netværksmøde den 6. maj kl. 16.30-18 Mange dansk-tyske projekter har i det seneste år måttet finde på kreative løsninger for at kunne blive realiseret. De virtuelle muligheder er blevet udforsket som ramme for erfaringsudveksling, projektplanlægning og projektgennemførsel. Interregprojektet KursKultur 2.0 inviterer til et åbent dansk-tysk kultur- og netværksmøde, hvor emnet netop er […]

+ læs mere

Tidligt møde med nabosproget

Interreg-projekt KursKultur 2.0 indbyder til en foredragsrække Inden for rammerne af Interreg-projektet KursKultur 2.0 vil de to samarbejdspartnere ADS Grenzfriedensbund e.V. og Regionskontor & Infocenter informere om fordelene ved et tidligt møde med nabosproget. Gennem en kombination af faglige foredrag og eksempler fra praksis vil arrangørne gøre pædagoger og andre personer interesserede i og motiverede […]

+ læs mere

Støtte til nye dansk-tyske aktiviteter

Fem grænseoverskridende projekter modtager støtte fra Interreg-projektet KursKultur 2.0 / bevillingerne ligger i alt på 607.495,35DKK Vores fælles kulturarv binder os sammen hen over grænsen. Og sådan har det været i tusinder af år. I hele Østersøområdet og hen over grænser har der været drevet handel, udvekslet erfaringer, og mangt et kulturgode er blevet ført […]

+ læs mere

Ny kulturaftale for grænselandet

Firårig kulturaftale på tværs af den dansk-tyske grænse samler kræfterne for at udvikle kulturen og har fokus på børn og unge Parterne bag den nye kulturaftale er kommunerne Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur samt det danske kulturministerium. Aftalen gælder fra 2021 […]

+ læs mere

Tips til dansk-tyske projekter

Du er aktør på den danske eller tyske side i Interreg-programregionen og vil gerne i gang med et dansk-tysk projekt, men du ved ikke, hvor du skal starte og hvordan du kommer i gang. Sekretariat for Interreg-projektet KursKultur 2.0 har samlet informationer og tips om, hvad du skal være opmærksom på, inden du kaster dig […]

+ læs mere

CAU-konference om nabosprog

Konferencen Nachbarsprachen – Sprachnachbarn (Nabosprog – sprognabo) finder sted i efteråret 2021 på Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Målet med konferencen er at fremme en dialog om nabosprogsdiaktik med udgangspunkt i både forskning og praksis. Konferencen skal desuden give mulighed for en tværfaglig udveksling af perspektiver på, hvordan de dannelsesmæssige aspekter af nabosprogsundervisningen kan synliggøres og styrkes. […]

+ læs mere

Sang uden grænser

Afslutningsarrangementet blev streamet på Facebook d. 10.12.2020. Dansk-tysk sangcafé blev streamet samme dag kl. 16.30 Det dansk-tyske projekt ”Sang uden grænser”, der fandt sted i regi af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og hvis formål var at styrke sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn mellem 5 og 8 år samt at bidrage til at efteruddanne pædagoger og […]

+ læs mere


Newsletter

Nichts mehr verpassen!

Anmeldung >

Zum Seitenanfang