loader image
Kulturnews

Støttet af:


Kultur i det dansk-tyske grænseland


Den gode formidling

Projektet i forbindelse med Interregprojektet KursKultur 2.0 skal bidrage til en øget interesse for den fælles kulturarv i grænselandet og nabolandets kultur og historie. Projektet i forbindelse med Interregprojektet KursKultur 2.0 skal bidrage til en øget interesse for den fælles kulturarv i grænselandet og nabolandets kultur og historie.

+ læs mere

Dansk-tysk musikskoledag i Flensburg

+ læs mere

Dansk-tyske fortællestier

+ læs mere

Kultur- og netværksmøde 30.3.23

+ læs mere

Netværksmøde kunst på tværs af grænsen

Over 70 deltagere mødtes i Flensburg Over 70 deltagere mødtes i Flensburg

+ læs mere

Det var Interreg-projektet KursKultur 2.0

Fakta, film, konferencer, projekter og undervisningsmaterialer Fakta, film, konferencer, projekter og undervisningsmaterialer

+ læs mere

Dansk-tysk sejltur

Det første projekt i regi af den dansk-tyske ungepulje er blevet bevilget: Sejltur for unge i foråret 2023 Det første projekt i regi af den dansk-tyske ungepulje er blevet bevilget: Sejltur for unge i foråret 2023

+ læs mere

Følsom natur

Live opførelse af ”FØLSOM NATUR” den 12. marts i Sønderborg Live opførelse af ”FØLSOM NATUR” den 12. marts i Sønderborg

+ læs mere

Frøsåningsevent for unge

Kulturaftalen har bevilget endnu et dansk-tysk ungeprojekt: Et praktisk orienteret upcycling projekt for at styrke biodiversiteten Kulturaftalen har bevilget endnu et dansk-tysk ungeprojekt: Et praktisk orienteret upcycling projekt for at styrke biodiversiteten

+ læs mere

Litterære byvandringer

Som en del af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt ‘Kultur i hverdagen’ arrangerede bibliotekerne i Tønder, Husum og Niebüll litterære byvandringer. Deltagerne fik mulighed for at opdage nogle af grænseregionens historiske og aktuelle forfattere, blive klogere på den fælles dansk-tyske historie og mødte andre litteraturinteresserede fra begge sider af grænsen. Her kan du se en lille video […]

+ læs mere

Dansk-tyske fortællestier

Fortællestien i Volkspark i Flensborg (ved legepladsen ved vandtårnet) kan stadig besøges. Fortællestien i Volkspark i Flensborg (ved legepladsen ved vandtårnet) kan stadig besøges.

+ læs mere

Ungepulje for Region Sønderjylland-Schleswig

Ungepuljen 2022 for unge i Region Sønderjylland-Schleswig er nu åben Ungepuljen 2022 for unge i Region Sønderjylland-Schleswig er nu åben

+ læs mere

Kulturtræf 2022

Den nye dansk-tyske kulturkonference ”kulturtræf 2022” fandt sted den 22.9. på Engelsholm Højskole fra kl. 9.30-18 og havde fokus på netværk og samarbejde. Den nye dansk-tyske kulturkonference ”kulturtræf 2022” fandt sted den 22.9. på Engelsholm Højskole fra kl. 9.30-18 og havde fokus på netværk og samarbejde.

+ læs mere

Interreg-projekt KursKultur 2.0

Puljerne er tomme og afslutningskonferencen er den 3. november Puljerne er tomme og afslutningskonferencen er den 3. november

+ læs mere

Hvorfor er det så vigtigt at kunne nabosproget?

For at fremme nabosprogene dansk og tysk har Interreg-projektet KultursKultur 2.0 produceret videoer til en sprogkampagne. Her kan du høre og se mere om …  … hvorfor de forskellige personer har lært at tale tysk eller dansk?… hvilke fordele det har for os i grænselandet at kunne tysk og dansk?… hvilke positive oplevelser de forskellige […]

+ læs mere

Grænseklang

Kordag med gratis koncert onsdag den 14.9.2022 i Idrætshallen, Moltkestraße 20c, 24937 Flensburg kl. 15.00-16.00. Kordag med gratis koncert onsdag den 14.9.2022 i Idrætshallen, Moltkestraße 20c, 24937 Flensburg kl. 15.00-16.00.

+ læs mere

Friedrichstadtmusical

I anledning af Friedrichstadts 400 års jubilæum er der sammen med danske, tyske, hollandske og israelske deltagere udviklet en musical, som formidler byen Friedrichstadts særlige historie og giver mulighed for at beskæftige sig med temaer som flugt, frihed, tolerance og hjemstavn. I anledning af Friedrichstadts 400 års jubilæum er der sammen med danske, tyske, hollandske […]

+ læs mere

Sommerbarock 2022

Tysk-dansk-tjekkisk barokorkester-projekt præsenterer foredrag og koncerter den 26. 6. til 2. 7. 2022 på Schloss Gottorf, i Christiansfeld og København Tysk-dansk-tjekkisk barokorkester-projekt præsenterer foredrag og koncerter den 26. 6. til 2. 7. 2022 på Schloss Gottorf, i Christiansfeld og København

+ læs mere

digital._K

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig define og In Kürze Kunst e.V. inviterer til en åben konference den 24. juni 2022 med emnet digitalisering og indflydelsen på kunst, kultur og samfund Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig define og In Kürze Kunst e.V. inviterer til en åben konference den 24. juni 2022 med emnet digitalisering og indflydelsen på kunst, […]

+ læs mere

Vennernes fest

En dansk-tysk familiefest på stranden af Solitüde i Flensburg den 25.06.2022 fra klokken 13.00 til 18.00 En dansk-tysk familiefest på stranden af Solitüde i Flensburg den 25.06.2022 fra klokken 13.00 til 18.00

+ læs mere

Kager uden grænser

KursKultur-projektet inviterer til præsentation af den nye dansk-tyske bagebog den 25.6.2022 på Landschaftsmuseum Unewatt KursKultur-projektet inviterer til præsentation af den nye dansk-tyske bagebog den 25.6.2022 på Landschaftsmuseum Unewatt

+ læs mere

Klimatopmøde for unge i det dansk-tyske grænseland

Kom til en dag med sociale og lærerige oplevelser og workshop i klimaets og bæredygtighedens tegn lørdag den 17. september 2022 i Universe Science Park. Mød andre ligesindede unge fra hele grænseområdet og vær med til at udvikle bæredygtige idéer, der kan være med til at gøre en forskel. Kom til en dag med sociale […]

+ læs mere

Sommercamp 2022

Dansk-tysk sommercamp for børn og unge mellem 10-17 år fra 31. juli – 6. august 2022 på Gendarmstiens Lejrskole på Broagerland. Sommercampen er seks dage med undervisning i drama, dans, film og elektronisk musik – og masser af hygge og sjove aktiviteter om aftenen. Dansk-tysk sommercamp for børn og unge mellem 10-17 år fra 31. […]

+ læs mere

Sportscamp 2022

Dansk-tysk ferielejr for børn og unge mellem 9-14 år er fra den 5.-7. juli i Grænsehallerne, Kruså. På Sportsommer kan man dyrke sin yndlings-idræt, afprøve nye aktiviteter, stifte bekendtskab med det tyske-danske sprog og kultur, og møde en masse nye venner på tværs af grænsen. Der er sørget for fuld forplejning og overnatning. Alt man […]

+ læs mere

Sommerkoncert “Klingendes Unewatt”

Kreismusikschule Schleswig-Flensburg inviterer til den traditionelle sommerkoncert i Landschaftsmuseum Langballig/Unewatt søndag den 12. Juni 2022, fra kl. 13.30 Kreismusikschule Schleswig-Flensburg inviterer til den traditionelle sommerkoncert i Landschaftsmuseum Langballig/Unewatt søndag den 12. Juni 2022, fra kl. 13.30

+ læs mere

Dansk-tysk tangoworkshop

Anden del af det dansk-tyske tangoprojekt finder sted den 28. maj 2022 i Borgerforeningen Flensborg. Målet med mødet er, at styrke tangonetværket på tværs af grænsen, formidle dansetips og tricks og dele glæden ved at danse. Tilmelding: info@tangonorte.de Program og tilmelding Workshoppen lørdag den 28. maj 2022 inkluderer muligheden for fra kl. 13 at deltage i […]

+ læs mere

Dansk-tysk musikskoledag

Den dansk-tyske musikskoledag finder i år sted i Sønderborg den 21. maj 2022 fra kl. 10 til 17. Det er den 10. udgave og Sønderborger klar med 43 timers musik fordelt på 7 scener og et skib. Scenerne er placeret på en næsten lige linje fra Multikulturhuset i nord til Sønderborg Slot i syd. Næsten […]

+ læs mere

Dansk-tysk online-konference om digital kulturarvsformidling

Museum Vestsjælland og Oldenburger Wallmuseum inviterer til åbent online netværksmøde den 20. maj 2022 kl. 10.00-12.00 online (Microsoft Teams) Kom med til dette onlinemøde på engelsk om muligheder og barrierer i digital opsøgende og kulturarvsformidling i Danmark og Tyskland. Målet med mødet er at skabe grundlaget for fremtidens grænseoverskridende samarbejde gennem forenede digitale midler. Det […]

+ læs mere

Liet – European Songcontest for regional & minority languages

Den 13. maj arrangeres LIET International (europæisk songcontest for regional-og mindretalssprog) i Tønder. 13 bands optræder med deres sange og på deres sprog. Aftenen fejrer den sproglige og musikalske mangfoldighed i Europa. Den 13. maj arrangeres LIET International (europæisk songcontest for regional-og mindretalssprog) i Tønder. 13 bands optræder med deres sange og på deres sprog. […]

+ læs mere

Klima og bæredygtighed: Hvad er kulturens rolle?

Den digitale udgave af kultur- og netværksmødet fandt sted den 1. marts 2022 fra kl. 16 til 17.30 via zoom. Der blev taget store emner op omkring klima, CO2-fodaftryk, bæredygtighed og fremtidsudsigter og spørgsmålene er: ”Hvordan kan kunst og kultur bidrage til klimadebatten, og hvilket ansvar har den kulturelle sektor for at fremme den grønne […]

+ læs mere

Dansk og tysk som nabosprog: didaktiske tilgange og praktisk implementering i undervisningen

Efteruddannelse for lærere 9. marts 2022 (online) samt 31. marts og 1. april 2022 (på Akademie Sankelmark) Videreuddannelsen fokuserer på fordelene og den praktiske anvendelse af en dansk-tysk nabosprogsdidaktik og brugen af ​​nyudviklet undervisningsmateriale i sprogundervisningen. Didaktikken og materialerne udvikles som en del af Interreg 5A-projektet KursKultur 2.0. Uddannelsen består af 2 moduler: Online introduktion […]

+ læs mere

Dansk-tyske elevmøder og tværfaglig, interkulturel læring

Som en del af Interreg-projektet Kurskultur 2.0 bliver der igennem tværfagligt projektarbejde med emnet ”Bæredygtighed” og autentiske dansk-tyske elevmøder fremmet interkulturel læring, samt styrket elevernes sprogkundskaber i dansk og tysk. I denne sammenhæng er der sammen med tysklærere (i Danmark) og dansklærere (i Tyskland), som interesserer sig for naturvidenskabelige emner og lærere af naturfagene biologi, […]

+ læs mere

Afslutningskonference om dansk og tysk som nabosprog

Tirsdag d. 10. maj 2022 fra kl. 9-16 finder KursKultur 2.0-projektets afslutningskonference om nabosprogene dansk og tysk på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde sted. Alle med interesse i dansk og tysk som nabosprog er meget velkomne, herunder især aktører med tilknytning til undervisningsområdet. PROGRAMM: Afslutningskonference For interesserede deltagere fra det nordlige Schleswig-Holstein og Sønderjylland vil der […]

+ læs mere

Stop-Motion og Animationsfilms workshop

Målgruppe 5.-7. klasse: Danske og tyske skoler inviteres til at deltage i en workshop, hvor elever i samarbejde med professionelle instruktører laver små stop-motion og animationsfilm, der senere vises ved en gallafest.Tilbuddet gælder for 8 danske og 8 tyske klasser, der mødes parvis (1 dansk og 1 tysk klasse pr. gang) én dag fra kl. […]

+ læs mere

folkBALTICA Festival ”Klang & Bevægelse”

I forbindelse med den 18. festival d. 06. – 15. maj 2022 præsenterer folkBALTICA et mangfoldigt program under titlen „Klang & Bevægelse • Klang & Bewegung.“ For første gang i folkBALTICAs historie er det ikke en musiker, men derimod en danser, som indtager rollen som årets huskunstner. Den norske Hallgrim Hansegård overskrider med stort mod […]

+ læs mere

Tips til dansk-tyske projekter

Du er aktør på den danske eller tyske side i Interreg-programregionen og vil gerne i gang med et dansk-tysk projekt, men du ved ikke, hvor du skal starte og hvordan du kommer i gang. Sekretariat for Interreg-projektet KursKultur 2.0 har samlet informationer og tips om, hvad du skal være opmærksom på, inden du kaster dig […]

+ læs mere

Kamp om støttemidler

Sidste bevillinger gennem kultur- og netværkspuljen. Elve bevilgede projekter til i alt 2.109.971 DKK. De dansk-tyske kulturaktører er tilbage igen. Efter en lang coronarelateret pause og stor tilbageholdenhed har de danske og tyske kulturaktører igen mod på samarbejde og er kommet med mange spændende projekter til kultur- og netværkspuljens sidste ansøgningsrunde. Elve projekter klarede sig […]

+ læs mere

5,5 mio. kr. bevilges til kulturprojekter

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs to hovedprojekter ”Rum til fællesskab” og ”Fælles om kulturarv” blev godkendt ved Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs møde den 23. september med en rammebevilling på knap 5,5 mio. kr. Projekterne vil indeholde delaktiviteter, som har fokus på etablering af kulturfællesskaber henover grænsen og på formidling af kulturarven i grænseregionen. Frem til 2024 vil der være mulighed […]

+ læs mere

Kulturarvsdage

Som en del af de dansk-tyske kulturarvsdage den 7. og 8. oktober diskuterede danske og tyske museer, hvordan de i deres formidling når ud til en bredere målgruppe. Et særligt ønske er at tiltrække besøgende fra nabolandet. Den gode formidling i praksis Igennem det sidste halve år har en gruppe museer arbejdet med formidlingsforløb, hvor […]

+ læs mere

Dansk-tysk lærerkonference 11.11.2021

Dette års konference med titlen ”Nabosprog 360°/Nachbarsprachen 360°” ser på, hvordan nabosprogene dansk og tysk har det i skolen og samfundet. Deltagerne vil blive inspireret til selv at reflektere over egen sprogundervisning og den generelle italesættelse af målsprogets værdi. Ud over en samtalerunde med inspirationsoplæg som indledning til konferencen vil der være workshops, hvor deltagerne […]

+ læs mere

folkBALTICA 2021 · efterårskoncerter 19.-21.11.2021

I novembermåned præsenterer folkBALTICA tre vidunderlige koncertoplevelser fyldt med kærligheds- og efterårsstemning i Flensburg, Husum & Gråsten.Fredag og lørdag står det danske trio Fiolministeriet, Keike Faltings fra Föhr og folkBALTICA-ensemblet med den kunstneriske leder Harald Haugaard på scenen. I den pragtfulde kirke i Gråsten optræder søndag folkBALTICA-ensemblet og Sønderjysk Pigekor med dirigent Mette Rasmussen. Musikken […]

+ læs mere

Kalejdoskop

Når du drejer på kalejdoskopet, ændrer prismen sig, og verden ser anderledes ud. En forestilling med teater, ballet og musik. Om ”os og dem”. Om det dansk-tyske forhold gennem 100 år. Set og fortalt gennem børn og unges øjne. 14.11.2021 // 15.00 // Schweizerhalle Tønder Kulturhus BILLETSALG – GRATIS ADGANG Tønder: Billetter fås gennem web […]

+ læs mere

Invitation til Danseforestilling ”En Verden”

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, i samarbejde med No Borders Company, inviterer dig og dine elever (5.-9. klasse) til en kunstnerisk oplevelse i særklasse den 9. november fra kl. 11-13 i Alsion, Sønderborg. Sammen med professionelle dansere fra Berliner Staatsballet tager unge dansere fra hele regionen dine elever med på en rejse i danseoperaen “En verden”. Stykket tager […]

+ læs mere

Aflyst: Human Atlas of Co-existence

I anledning af 100-året for grænsedragningen afholdes der i Sønderborg som et dansk-tysk projekt for unge. Sønderborg Ungdomsskole og Ostseeschule Flensburg er gået sammen om at invitere unge fra Danmark og Tyskland for at give dem en platform for at arbejde med emnerne uddannelse, demokrati og sameksistens. Der skal gennemføres 3 workshops. I den 1. […]

+ læs mere

Tidligt møde med nabosproget

Interreg-projekt KursKultur 2.0 indbyder til en konference Interreg-projektet KursKultur 2.0 inviterer den 27. september fra kl. 14.30-17.00 til en dansk-tysk børnehavekonference på Hotel des Nordens i Harrislee. Konferencen henvender sig til medarbejderne i dagtilbud. Nabosprogene dansk og tysk vil her stå i fokus, og deltagerne vil blive inspireret til, hvordan sprogene kan inddrages i børnehavens […]

+ læs mere

100 år med mindretal

Arrangement: 2. oktober 2021 kl. 11-18 i Tønder Det tyske mindretal i området omkring Tønder og det danske mindretal syd for grænsen fejrer 100-års jubilæet for grænsedragningen sammen med et års forsinkelse grundet corona. Foreninger og organisationer fra de to mindretal præsenterer sig ved et offentligt arrangement den 2. oktober 2021 i Tønder i midtbyen. […]

+ læs mere

9. Dansk Tysk Musikskoledag 2021

30. oktober 2021 i Schleswig live og via livestream Livekoncerter med danske og tyske solister og ensembler på A.P. Møller Skolen, Fjordallee 1, Schleswig. Se frem til programmet: ·         Optakt med „dansk-tysk strygerprojekt“ ·         Velkomst Ingo Degner, kulturudvalgsformand Kreis Schleswig-Flensburg ·         Fløjeteduo og „Tango Mamba“, Musikschule Flensburg ·         „Sønderborg Salonorkester“, Musikskole Sønderborg ·         „Tønder Folk […]

+ læs mere

Tangomilonga

2. oktober 2021 kl. 20 Folkehjem AabenraaTango Flensburg, Tango Aabenraa og forskellige netværkspartnere fra grænselandet afholder to fælles workshopweekender. Det er meningen at medlemmer af tangoforeninger, undervisere og dansere på begge sider af grænsen skal lære hinanden bedre at kende og opbygge netværk. Weekenderne er tilrettelagt således, at der foruden den fælles danseundervisning også er […]

+ læs mere

Møderække sætter kulturen på dagsordenen

Fire dansk-tyske netværksmøder i sensommeren giver ny viden og inspiration Den dansk-tyske Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig inviterer kulturaktører og andre interesserede til møderække med kulturen som omdrejningspunkt. Tema ”Kultur til børn og unge” den 25.8.Møderækken lagde ud onsdag den 25.8. kl. 16-17:30 med emnet ”Kultur til børn og unge”. Cecilia de Jong fra Kulturregion Fyn fortalte om […]

+ læs mere

Teaterworkshop på KZ-Gedenkstätte Husum-Schleswig, 4.-8. oktober

Workshoppen handler om nye måder at håndtere fortiden og dens konsekvenser på. Workshoppen er velegnet til unge, der har et åbent sind og gerne vil vide mere om stedet. I alt fem dage vil teaterpædagogen Elisa Priester og performancekunstneren Elke Mark arbejde på en kunstnerisk og kreativ måde med emner, der vedrører mindesmærket.  Det er gratis at […]

+ læs mere

Kager uden grænser

Deltag i dansk-tysk generationsbagning og vær med til at sætte præg på bageopskrifter i grænselandet. Program Opstart: Søndag 5. september 2021 fra kl. 14-16 blev der inviteret til ”Sønderjysk kaffebord” på Museum Oldemorstoft, Padborg Undervejs fortalte Katja Stock om sine oplevelser som deltager i ” Den stor bagedyst”, som er sendt på dansk TV. Foreningen […]

+ læs mere

Behov for flere medarbejdere med nabosprogskompetencer

Ansatte, der kan nabosproget, giver en merværdi Det kan gå ud over virksomhedernes indtjening, hvis deres medarbejdere ikke kan nabosproget, men der er mangel på medarbejdere, der har den rette kombination af fag- og sprogkundskaber. Og i fremtiden bliver det meget sværere for danske virksomheder at finde medarbejdere, der er gode til tysk. Det var […]

+ læs mere

Syv forsøgsprojekter godkendt i regi af den dansk-tyske kulturaftale

Eventyr, sang og mobil kunst er nogle af de mange emner, som projekterne beskæftiger sig med Det er en bred vifte af projekter, som fra sommer sættes i gang i regi af den dansk-tyske Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Kulturaftalens syv kommunale partnere har nemlig godkendt deres lokale forsøgsprojekter. Projekterne skal være til gensidig inspiration for partnerne bag […]

+ læs mere

Dansk-tysk kulturaftale afsætter millioner til talentudvikling

Dansk-tysk kulturudvalg godkender et musik- og et idrætsprojekt, der frem til 2024 skal styrke børn og unges talentudvikling i grænseregionen. De to første projekter i regi af den nystartede Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-24 blev den 26. april bevilget af et enigt Kulturudvalg SønderjyllandSchleswig. Dermed er den nye kulturaftale kommet godt fra start og kan allerede i […]

+ læs mere

Dansk-tysk filmforløb for elever fra 8-10. klasse – tilmeld dig nu!

Forløbet bliver en blanding af lærerkursus, dansk-tyske elevmøder – fysisk hvis det er muligt og også virtuelt gennem et nyt dansk-tysk filmsite, besøg af professionelle filmfolk på skolen, produktion af egne kortfilm, og endelig kommer de danske og tyske elever til at dyste om 6 priser på en afsluttende filmfestival på Tønder Kulturhus i december […]

+ læs mere

CAU-konference om nabosprog

Den dansk-tyske konference Nabosprog – Sprognaboer gennemføres d. 3. og 4. september 2021 som online arrangement af Institut for Nordiske Studier, Frisisk og Almen Sprogvidenskab ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Målet med konferencen er at fremme en dialog om nabosprogsdiaktik med udgangspunkt i både forskning og praksis. Konferencen skal desuden give mulighed for en tværfaglig udveksling […]

+ læs mere

OBS! Kultur- og netværkspulje: Sidste ansøgningsfrist!

Aktørerne i den dansk-tyske grænseregion har kun en chance til at søge om støtte gennem kultur- og netværkspuljen, som er del af Interreg-projektet KursKultur 2.0. Den sidste ansøgningsfrist er den 21. september 2021. De bevilgede projekter kan starte med deres aktiviteter i november 2021, og aktiviteterne skal afsluttes inden den 31. juli 2022. Hvad skal […]

+ læs mere

Seminar om livslang læring af nabosprogene

Interreg-projektet KursKultur 2.0 afholdt onsdag den 16. juni 2021 fra kl. 14.30-17.00 et digitalt seminar om livslang læring af nabosprogene tysk og dansk. Formålet var at udpege de konkrete behov for nabosprogskompetencer og at skærpe indsatsen for læring af nabosprogene især rettet mod små og mellemstore virksomheder. Seminaret er et fælles arrangement for interesserede danske og tyske […]

+ læs mere

folkBALTICA 2021 · Sensommerkoncerter 02.-12.09.2021

Efter et turbulent 2020 og en række ærgerlige aflysninger af bl.a. de planlagte ”Windmondkonzerte” i november 2020 kommer folkBALTICA stærkt tilbage med et hav af vidunderlige sommerkoncerter i perioden 02.-12.09.2021. Folkemusikfestivalen bliver afholdt hvert år over flere dage og finder sted i (næsten) alle kommuner i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig med nye fokusområder og temalande hvert år. […]

+ læs mere

UNG2020

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs paraplyprojekt med elementer fra forskellige kunstgenrer forberedte unge på 100 års markeringen af grænsedragningen fra 1920. Ungeprojektet har bestået af delprojekterne UNG2020Dans, UNG2020Kunst UNG2020Film og UNG2020Festival. Delprojekterne har alle taget udgangspunkt i 100 års markeringen af grænsedragningen i 1920 og har fra hver deres kunstneriske perspektiv haft fokus på skabe rum for kunstneriske […]

+ læs mere

Fehmarnbelt Days 31. maj 2021

Fehmarnbelt Days 2021 blev afholdt som en hybrid begivenhed. Konferencen fandt sted mandag den 31. maj fra kl. 9.00 til 17.00. De besøgende og deltagere brugte den digitale platform. De officielle præsentationer er nu tilgængelige online: her Interreg-projekterne KursKultur 2.0 og kultKIT vil sammen med det dansk-tyske museumsnetværk Nordmus stå for følgende aktiviteter: Kultursamtale om […]

+ læs mere

Transportpulje giver nye muligheder for oplevelser i nabolandet

Interreg-projektet KursKultur 2.0 støtter dansk-tyske møder mellem børn og unge, men som noget nyt kan der også søges om støtte til en udflugt med kulturelt indhold til den tyske del af grænselandet uden at skulle besøge en partnerklasse. Tilbuddet gælder til den 30. november 2021. – Pandemien har sat en midlertidig stopper for de dansk-tyske […]

+ læs mere

Bestil materialer om sprog og kulturarv nu

I samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner, museer og en række undervisere fra begge sider af grænsen har Regionskontor & Infocenter gennem Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Interregprojektet KursKultur fået udarbejdet materialer til forskellige alderstrin til nabosprogsundervisningen og det legende møde med nabosproget samt formidlingen af grænselandets kulturarv. Se oversigt om alle materialer: her Bestil materialer og aftal afhentning […]

+ læs mere

Sang uden grænser: ekstra forløb

Er du lærer eller pædagog og arbejder med 5-8 årige? Så se med her! Det dansk-tyske projekt ”Sang uden grænser” styrker sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn i børnehaver og skoler i Region Sønderjylland-Schleswig. Desuden bidrager projektet til, at efteruddanne pædagoger og lærere inden for det at synge på flere sprog. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig tilbyder […]

+ læs mere

Erfaringsudveksling og inspiration i det virtuelle rum

Digitalt kultur- og netværksmøde den 6. maj kl. 16.30-18 Mange dansk-tyske projekter har i det seneste år måttet finde på kreative løsninger for at kunne blive realiseret. De virtuelle muligheder er blevet udforsket som ramme for erfaringsudveksling, projektplanlægning og projektgennemførsel. Interregprojektet KursKultur 2.0 inviterer til et åbent dansk-tysk kultur- og netværksmøde, hvor emnet netop er […]

+ læs mere

Støtte til nye dansk-tyske aktiviteter

Fem grænseoverskridende projekter modtager støtte fra Interreg-projektet KursKultur 2.0 / bevillingerne ligger i alt på 607.495,35DKK Vores fælles kulturarv binder os sammen hen over grænsen. Og sådan har det været i tusinder af år. I hele Østersøområdet og hen over grænser har der været drevet handel, udvekslet erfaringer, og mangt et kulturgode er blevet ført […]

+ læs mere

Ny kulturaftale for grænselandet

Firårig kulturaftale på tværs af den dansk-tyske grænse samler kræfterne for at udvikle kulturen og har fokus på børn og unge Parterne bag den nye kulturaftale er kommunerne Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur samt det danske kulturministerium. Aftalen gælder fra 2021 […]

+ læs mere

Sang uden grænser

Afslutningsarrangementet blev streamet på Facebook d. 10.12.2020. Dansk-tysk sangcafé blev streamet samme dag kl. 16.30 Det dansk-tyske projekt ”Sang uden grænser”, der fandt sted i regi af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og hvis formål var at styrke sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn mellem 5 og 8 år samt at bidrage til at efteruddanne pædagoger og […]

+ læs mere

Innovative dansk-tyske projektidéer søges

KursKultur 2.0 støtter grænseoverskridende projekter / Ansøgningsfrister 21. juni 2021 og 21. september 2021 Du har en idé? Vi har pengene. Det EU-støttede Interreg-projekt KursKultur 2.0 styrker det dansk-tyske samarbejde med forskellige puljer. Næste ansøgningsfrister er den 21. juni og 21. september 2021, og der er hjælp at hente til kvalificering af projektidéer. Sekretariatet i […]

+ læs mere

Projekt Soundmap

Soundwalk i FlensburgSoundwalken “Soundmap Grænsejubilæum” i St. Jürgen, Flensburg. Du kan høre hverdagserindringerne, hvis du tager en tur i bydelen og1. downloader appen Soundmap2. bruger mobildata og gps3. vælger soundmap Grenzlandjubiläum for Flensburg Materiale til skoler og yderligere informationer om projektet. Soundmap® Grenzjubilæum I projektet skal der skabes en grænseoverskridende kirkekoncert under komponisten Hans Sydows ledelse, […]

+ læs mere

DEFINE electronic music festival

Det er den 5. december, du skal tage hovedtelefonerne på og følge den første digitale udgave af define festival nogensinde!Der live-streames fra Sønderborghus fra kl. 18!Læs mere på projektes hjemmeside og facebook snart! www.definefestival.com

+ læs mere

Møder i grænselandet

Møder i grænselandet – udstilling, 19. oktober – 20. november 2020 Emnet for denne udstilling var at illustrere, hvad der er specielt ved grænselandet.De deltagende kunstnere og forfattere adresserede dette igennem deres værker med emnet grænsedragning i 1920. Deutsche Zentralbücherei Apenrade,Vestergade 30, 6200 Aabenraa Fernisering 19. oktober 2020, kl. 17 Åbningstider: man, tir, tor, fre: […]

+ læs mere

Kunst og demokrati – med eller uden grænser?

Skoler søges til en skoleworkshop med kunstner Dany Heck (på tysk side) eller Rick Towle (på dansk side), hvor I arbejder med at bruge kunsten som rum for refleksion og som virkemiddel i statements om demokrati og grænser. Hvor går grænsen… …mellem tysk og dansk? …mellem dem og os? …mellem fest og farver på den […]

+ læs mere

UNG2020: danseworkshops

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig inviterede i samarbejde med No Borders Company til en kunstnerisk oplevelse i særklasse i forbindelse med ”2020 for unge” – projektet. Sammen med professionelle dansere fra Berliner Staatsballett tog unge dansere fra hele regionen eleverne med på opdagelse i danseoperaen “En verden”. Stykket tager udgangspunkt i de nordiske guders myter og sagn. I […]

+ læs mere

Læcker!

Spisekultur som interkulturel bro gennem tiderne Menneskeheden har altid været optaget af mad og spisekultur, dvs. det at spise i fællesskab og værne om og opleve traditioner i forbindelse med højtider. Mad er en del af hverdagen og ikke bare rent og skært næringsindtag. Mad er mere. Det handler om det sociale omkring spisebordet, om […]

+ læs mere

Kunst for alle

Dansk-tysk kunstprojekt for socialt udsatte familier Interreg-projektet KursKultur har sat sig som mål at støtte projekter, der inddrager nye og andre målgrupper eller indgår usædvanlige og innovative projektpartnerskaber. Det er ‚Kunst for alle‘ et godt eksempel på. Projektet brugte genren kunst som et middel til at styrke socialt udsatte familiers udvikling, sammenhold og selvværd. De […]

+ læs mere

Faustball in Dänemark und Nordschleswig

Die deutsche Minderheit im dänischen Nationaldress Seit wann Faustball (engl.: fistball) in Dänemark und Nordschleswig gespielt wird, ist ungewiss. Faustball hatte jedoch in den 50er Jahren einen hohen Stellenwert und wurde annähernd in jedem Dorf wie auch in den Sportvereinen der deutschen Minderheit aktiv betrieben. Die Popularität des aus dem Turnsport stammenden Rückschlagspiels nahm jedoch […]

+ læs mere

Village Culture Walk – ein deutsch-dänischer Dorfspaziergang durch Højer

Auf ins Dorf Der Reisebus ist voll – bis auf den letzten Platz mit Künstlern, neugierigen Besuchern, Theatermachern und Studenten aus Flensburg und Quern besetzt. Anschnallen bitte! Die Türen gehen zu, die Klimaanlage an. Und damit auch das Hörspiel, was alle auf das bevorstehende Abenteuer einstimmen soll.  Mit Erfolg. Der Bus verlässt Flensburg und nimmt […]

+ læs mere

“Kultur für alle”: Dem Publikum auf Augenhöhe begegnen

Von der Arbeit mit geflüchteten Kindern, über die Wiederentdeckung des Dorfes und seiner Bewohner bis hin zu inklusiven Stadtteilfesten und besonderen Festivals in der Peripherie: Das Interregprojekt KursKultur hat mit dem Kultur- und Netzwerktreffen am Donnerstagabend in Padborg einen Rundumschlag zum Thema “Kultur für alle” gewagt. “Und erfolgreich einen Anstoß und Inspiration geben können”, ist […]

+ læs mere

Et kritisk blik på det moderne samfunds mørke sider

Den 9. juni har den store årlige udstilling for samtidskunst NordArt slået dørene op for 20. gang. Igen byder NordArt på rigtig mange spændende, til dels også provokerende kunstværker. Måske er den endda en kende frækkere end den var sidste år. Og godt for det. Uden at være belærende formår mange kunstværker at stille spørgsmål […]

+ læs mere

Gymnasiekoncert på Aabenraa Statsskole

For at sikre Tønder Festivals fødekæde og skabe dialog til nye og yngre målgrupper har Tønder Festival iværksat en særlig indsats over for gymnasieelever i Region Sønderjylland-Schleswig Onsdag den 18. april 2018 var Tønder Festival, som en del af Gymnasieturnéen, på besøg på Aabenraa Statsskole. Her var der mulighed for at afholde koncerten udendørs i […]

+ læs mere

Kompetenz-Workshop für Guides

Am Montag, den 26. Februar 2018, fand der Kompetenz-Workshop für Guides in Padborg statt. Rund 60 TeilnehmerInnen aus der Grenzregion, darunter Stadtführer, Pädagogen und Museumsguides, erlernten das lebendige und fesselnde Erzählen von Geschichten. Dabei kamen Körpersprache, Metaphern, Wortspiele, Mimik und Stimme zum Einsatz. Die TeilnehmerInnen konnten sich aussuchen, ob sie ihre kommunikativen Kompetenzen auf Dänisch […]

+ læs mere

Gendarmstien – eine Grenze, die uns verbindet

Anfang Februar ging eines der ersten Mikroprojekte von KursKultur in diesem Jahr an den Start. Das grenzüberschreitende Projekt „Gendarmstien – eine Grenze, die uns verbindet“ zwischen der Ostsee-Schule in Flensburg und der Nydamskole in Sønderborg gipfelte nach intensiver Projektwoche an der Ostsee-Schule in einer Show am Freitagabend, den 09. Februar 2018. „Die Aufführung war rundum […]

+ læs mere

Interreg Volunteer Youth bei Kulturregion Sønderjylland-Schleswig

Anna und Lorena erzählen über ihr Volontariat im Kulturteam der Region Sønderjylland-Schleswig Wer seid Ihr? Lorena: Hej, mit navn er Lorena. Ich bin 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus Niedersachsen. Zurzeit studiere ich an der Europa-Universität Flensburg und der Syddansk Universitet Sønderborg im Doppelmaster. Als Interreg Project Partner innerhalb der Interreg Youth Volunteer (IVY) […]

+ læs mere

Musik grenzenlos

Was passiert, wenn elf Musiker aus ganz Europa aufeinander treffen und miteinander musizieren? Ein musikalisches und sprachliches Durcheinander oder ein geordnetes Nacheinander, das in spielerischer Harmonie endet? Wenn der dänische Folk-Musiker Harald Haugaard und seine auch Folk singende und Violine spielende Ehefrau, Helene Blum, ein Projekt anpacken… dann mit einer Extra-Portion Herzblut und Professionalität. Die […]

+ læs mere

Interview med Harald Haugaard

Hvilken betydning har ”Det Europæiske Kulturarvsår 2018” for dig og for Europa? I en tid, hvor verden splitter sig op og fjerner sig fra hinanden i stedet for at mødes med hinanden synes jeg, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at vi i Europa deler en fælles kulturarv. Ikke kun indenfor literatur og arkitektur, […]

+ læs mere

Eine Projektidee in die Realität umsetzen

Erfahrungsbericht von Bente Andersen Vor ungefähr einem Jahr, als mich ein Freund fragte, ob ich nicht Lust hätte, an einem Workshop namens „Cross-Border-Project-Talents“ teilzunehmen, hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt genau ein Jahr später eines dieser Projekte tatsächlich durchführen würde. Für mich klang das nach einem spannenden Kursus und ich wollte unbedingt dabei sein. […]

+ læs mere

Woodstock på nordfrisisk

Musik med mere. KursKultur støtter et todelt sceneprogram med foredrag, oplæsning og diskussioner omkring aktuelle samfundspolitiske emner og jazzmusik på Kluntjes-scenen. Gennem en årrække har Skandaløs-festivalen udviklet sig til en magnet for nutidens hippier, nytænkere og verdensforbedrere. Udover et afvekslingsrigt musikprogram med kunst og performances gennemføres der også i stigende grad politiske debatter og workshops […]

+ læs mere

Wie gesellschaftliche Entwicklungen den Sprachunterricht beeinflussen

Deutsch-dänische Lehrerkonferenz an der Højskolen Østersøen nimmt aktuelle Themen auf In seiner unnachahmlichen Art zieht Siegfried Matlok gleich zu Beginn der Konferenz die Zuhörer in seinen Bann. Sein schier unerschöpfliches Wissen der deutschen und dänischen Politik, die Verknüpfung mit aktuellen Themen und historischen Ereignissen lässt seine Redezeit wie im Fluge vergehen. Der ehemalige Chefredakteur der […]

+ læs mere


Newsletter

Nichts mehr verpassen!

Anmeldung >