loader image

Møderække sætter kulturen på dagsordenen

Fire dansk-tyske netværksmøder i sensommeren giver ny viden og inspiration

Den dansk-tyske Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig inviterer kulturaktører og andre interesserede indenfor, når der afholdes møderække med kulturen som omdrejningspunkt.

Overblik over møderækken:

  • Onsdag, 25.8. kl. 16-17:30 Kunst til børn og unge (virtuelt)
  • Onsdag, 8.9. kl. 16-17:30: Facilitering og pleje af netværk (virtuelt)
  • Onsdag, 15.9. kl. 16-17:30: Arkitektur og design – fra ukendte kunstarter til bevidst refleksion (virtuelt)
  • Mandag, 20.9. kl. 16-17:30: Den anderledes og involverende formidling af kulturarven (Padborg)

Alle er velkomne og deltagelse er gratis, men tilmelding via kulturregion@region.dk er påkrævet.

Alle arrangementer simultantolkes.
Læs mere om møderækken her.

KursKultur 2.0 finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling

Kultur- og netværkspulje: kun to ansøgningsfrister tilbage

Aktørerne i den dansk-tyske grænseregion har stadig to chancer til at søge om støtte til et kulturprojekt. Kultur- og netværkspuljens ansøgningsfrister er den 9. august og 21. september. Alle aktiviteter skal foregå inden den 30. juni 2022. Projektstøtte kræver mindst en partner fra hhv. dansk og tysk side, en innovativ projektidé og lyst til og mod på et aktivt dansk-tysk møde.

Yderligere informationer kan man finde her

KursKultur 2.0 bliver støttet af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Foto: Tim Riediger

Dansk-tysk filmforløb for elever fra 8-10. klasse – tilmeld dig nu!

Forløbet bliver en blanding af lærerkursus, dansk-tyske elevmøder – fysisk hvis det er muligt og også virtuelt gennem et nyt dansk-tysk filmsite, besøg af professionelle filmfolk på skolen, produktion af egne kortfilm, og endelig kommer de danske og tyske elever til at dyste om 6 priser på en afsluttende filmfestival på Tønder Kulturhus i december 2021.

Målgruppe 8 klasser: 4 tyske og 4 danske klasser, 8-10. klasse

Tilmelding
Birgitte Boelt, UC Syd, bboe@ucsyd.dk senest den 1/7-2021

Yderligere informationer om forløbet samt programmet finder du her.

Sang uden grænser: ekstra forløb

Det dansk-tyske projekt ”Sang uden grænser” styrker sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn (5-8 årige) i børnehaver og skoler i Region Sønderjylland-Schleswig. Desuden bidrager projektet til, at efteruddanne pædagoger og lærere inden for det at synge på flere sprog. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig tilbyder nu ekstra forløb.
Læs mere om tilbuddet her.

Tilmeldingen sker til Galina Jørgensen på gaj@region.dk

Læs mere om projektet og se alt materiale, som du kommer til at arbejde med (sanghæfter, videolektioner, vejledninger mv.) her: Sang uden grænser

Foto: Tim Riediger

—ARCHIVTRENNER—

Kultur- og netværkspuljen: ny ansøgningsfrist

Interreg-projektet KursKultur 2.0 har forskellige støttepuljer til borgernære og grænseoverskridende projekter. Kultur- og netværkspuljen støtter innovative dansk-tyske,  projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse på tværs af grænsen.

Den næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen er den 23. september 2020.

Skriv til os, hvis I har spørgsmål, så aftaler vi en personlig rådgivning.

+

Ung 2020 – går til filmen

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt ”Ung 2020” afholder i de kommende uger filmworkshops med deltagelse af både danske og tyske skoler fra begge sider af grænsen.

Det overordnede emne er ”Grænser og demokrati” i anledning af 100-året for grænsedragningen. Målgruppen er elever fra 9. og 10. klasse fra begge sider af grænsen.

###mere###

Filmworkshops tilpasset corona

Filmworkshopsene var oprindeligt planlagt som ”festivalcamps” på Bildungsstätte Knivsberg i september, hvor alle deltagende skoler skulle mødes fysisk med hinanden på tværs af grænsen. Da dette ikke længere er muligt pga. coronasituationen, er projektet blevet tilpasset og udvidet med en ny læringsplatform, hvor eleverne mødes virtuelt.

I slutningen af september og starten af oktober vil alle deltagende skoler afholde filmworkshops på egne skoler med professionelle filmfolk som gæsteundervisere. Forud for filmworkshopsene på de enkelte skoler, har filmfolkene produceret en række videotutorials, som viser alle dele af filmprocessen fra idé til den færdige film. Onlineplatformen giver eleverne mulighed for at kommunikere med hinanden og give hinanden feedback på tværs af grænsen. Desuden vil de ovennævnte videoturorials og de færdige film ligge på platformen fremover til inspiration for fremtidige grænseoverskridende projekter.  

Hvor går grænsen?

Under hovedemnet ”Grænser og demokrati” skal eleverne producere en kortfilm på 4-6 min, hvor de svarer på spørgsmålet ”Hvor går grænsen?”. Det er op til eleverne at vælge, hvordan dette spørgsmål skal tolkes og besvares og om der er tale om fysiske, sociale eller mentale grænser.

Filmfestival 27. november

Elevernes film præsenteres på en filmfestival d. 27. november i Kulturhuset i Tønder, hvis coronasituationen tillader det – ellers findes der også en digital løsning på dette. Forud for festivalen bliver elevernes film vurderet af en jury, som skal nominere de bedste film efter kategorierne: bedste manus, bedste skuespil, bedste teknik, bedste plakat og endelig bedste film. Eleverne får også mulighed for at afgive deres stemme i kategorien: publikumsprisen.

###mere_ender_her###

Zum Seitenanfang