loader image

Tips til dansk-tyske projekter

Du er aktør på den danske eller tyske side i Interreg-programregionen og vil gerne i gang med et dansk-tysk projekt, men du ved ikke, hvor du skal starte og hvordan du kommer i gang. Sekretariat for Interreg-projektet KursKultur 2.0 har samlet informationer og tips om, hvad du skal være opmærksom på, inden du kaster dig ud i et grænseoverskridende projekt. Desuden beskrives der kort, hvorfor et dansk-tysk projekt giver mening og hvad I som projektpartnere får ud af det. De gode tips til et dansk-tysk projekt er udarbejdet på baggrund af mange års erfaringer i det dansk-tyske kulturarbejde.

###mere###

Det kan pga. af corona være svært og udfordrende at mødes på tværs af grænsen, hvorfor man med fordel kan overveje at erstatte dele af de fysiske aktiviteter med digitale møder og virtuelle projekter, som kan varieres med adskillige online værktøjer. Du finder Tips her:

###mere_ender_her###

Innovative dansk-tyske projektidéer søges

KursKultur 2.0 støtter grænseoverskridende projekter / Ansøgningsfrist 26. januar 2021

Du har en idé? Vi har pengene. Det EU-støttede Interreg-projekt KursKultur 2.0 styrker det dansk-tyske samarbejde med forskellige puljer. Næste ansøgningsfrist er den 26. januar, og der er hjælp at hente til kvalificering af projektidéer. Sekretariatet i Padborg rådgiver mulige ansøgere via forskellige digitale tilbud, telefon og mail.
Det er pga. corona for tiden vanskeligt at mødes fysisk på tværs af grænsen, men kontakten kan stadig opretholdes gennem de digitale kommunikationsformer. Brug dem til at udvikle projekter, dele erfaringer og overvej, om dele af dansk-tyske projekter også kan gennemføres virtuelt. Midler, der søges nu, kan bruges til projekter i både 2021 og første halvdel af 2022.
Projektstøtte kræver mindst en partner fra dansk og tysk side, en innovativ projektidé og lyst og mod på et aktivt dansk-tysk møde.

###mere###

Mangfoldige og grænseløse ideer
Hvad med at udvikle et projekt om grænselandets madkultur? Vores madkultur er påvirket af inspiration fra hele verdenen, men traditionelle retter står stadig på familiernes madplan. Er det de samme traditionelle retter, som serveres på tværs af grænsen, eller er de vidt forskellige?  Og hvilke trends om sund mad er aktuelle? Et projekt om madkultur rummer mange muligheder, men uanset projektidé er noget af det vigtigste at få konkretiseret sin idé, bestemt sin målgruppe og finde de helt rigtige samarbejdspartnere. KursKultur-Sekretariat har samlet informationer og tips til at få dansk-tyske projekter til at lykkes. Informationerne findes her. Her ligger også alle vigtige bilag til ansøgningsprocessen såsom kriterier, vejledning og ansøgningsskabelon.  

Der kan søges om støtte til projekter inden for et bredt felt af emneområder, der fremmer det dansk-tyske kulturmøde: kunst, musik, historie, dans, sport, natur og fritid eller et tværfagligt emne – prøv dig frem og husk på, at sekretariat støtter op om alle projektfaser fra udvikling, til gennemførelse og afregning.  ###mere_ender_her###

Sang uden grænser

Afslutningsarrangementet blev streamet på Facebook d. 10.12. kl. 10.00. Dansk-tysk sangcafé blev streamet kl. 16.30

Det dansk-tyske projekt ”Sang uden grænser”, der fandt sted i regi af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og hvis formål var at styrke sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn mellem 5 og 8 år samt at bidrage til at efteruddanne pædagoger og lærere inden for sang og musik, rundede af med et intimt og corona-venligt livestream arrangement fra Bregnbjergskolen i Vojens

###mere###

Download af sanghæfter
Sangene er på dansk og tysk og stammer fra de to udviklede sanghæfter ”Lad os synge Lasst uns Singen 1&2”.


Projekt „Sang uden grænser“
I alt har ca. 1.700 børn deltaget i projektet ”Sang uden grænser”, der har bestået af 4 forårs- og efterårsforløb. Projektet og dets koncept har skabt megen sangglæde og inddraget børn fra hele grænselandet: kommunerne Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg samt Kreis Nordfriesland og Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg.


Afslutning og bæredygtighed
Projektet ”Sang uden grænser” slutter i år og 2020 har på mange måder været udfordrende, men også stået i kreativitetens tegn – de fysiske aktiviteter er blevet indtænkt i bæredygtige løsninger, og projektets materialer og kompetencetilbud kan fortsat downloades fra https://www.kulturfokus.de/dk/blog/projekt/sang-uden-graenser/


Her kan man finde begge specialudviklede sanghæfter ”Lad os synge – Lasst uns singen” 1&2, videolektioner fra introkurser til pædagoger og lærere, metodefilm om bl.a. opvarmningsøvelser, puls og rytme og flerstemmighed samt vejledninger omkring det at synge med børn.
Hvis en institution i samarbejde med en institution fra den anden side af grænsen har lyst til at give sig i kast med projektet på egen hånd, kan der søges støtte til fx honorar til musikpædagog igennem KursKultur 2.0’s Transportpulje: https://www.kulturfokus.de/dk/projektakteure/projektstotte/transportpulje/

###mere_ender_her###

CAU-konference om nabosprog

Konferencen Nachbarsprachen – Sprachnachbarn (Nabosprog – sprognabo) finder sted i efteråret 2021 på Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Målet med konferencen er at fremme en dialog om nabosprogsdiaktik med udgangspunkt i både forskning og praksis. Konferencen skal desuden give mulighed for en tværfaglig udveksling af perspektiver på, hvordan de dannelsesmæssige aspekter af nabosprogsundervisningen kan synliggøres og styrkes.

###mere###


Konferencens primære fokus er på nabosprogene i Tysklands grænseregioner, der vil blive behandlet ud fra sprogvidenskabelige og sprogdidaktiske perspektiver. Konferencen vil dog også omhandle emner som sprog- og uddannelsespolitik i grænseregioner. I løbet af de to dage vil repræsentanter og eksperter fra politik, forskning og uddannelse præsentere rammevilkårene for fremme af nabosprog samt nye perspektiver på og fremgangsmåder ift. nabosprogspolitik og nabosprogsdidaktik. Der vil desuden være workshops med præsentationer af resultater og metodiske tilgange fra forsknings- og undervisningsområderne og en markedsplads med undervisnings- og læringsmaterialer fra og til de forskellige uddannelsesområder. Der vil være gode muligheder for at udveksle ideer og netværke mellem de enkelte programpunkter.

Flere informationer: Katja Bethke-Prange k.bethke-prange@isfas.uni-kiel.de

###mere_ender_her###

—ARCHIVTRENNER—

Kultur- og netværkspuljen: ny ansøgningsfrist

Interreg-projektet KursKultur 2.0 har forskellige støttepuljer til borgernære og grænseoverskridende projekter. Kultur- og netværkspuljen støtter innovative dansk-tyske,  projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse på tværs af grænsen.

Den næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen er den 23. september 2020.

Skriv til os, hvis I har spørgsmål, så aftaler vi en personlig rådgivning.

+

Ung 2020 – går til filmen

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt ”Ung 2020” afholder i de kommende uger filmworkshops med deltagelse af både danske og tyske skoler fra begge sider af grænsen.

Det overordnede emne er ”Grænser og demokrati” i anledning af 100-året for grænsedragningen. Målgruppen er elever fra 9. og 10. klasse fra begge sider af grænsen.

###mere###

Filmworkshops tilpasset corona

Filmworkshopsene var oprindeligt planlagt som ”festivalcamps” på Bildungsstätte Knivsberg i september, hvor alle deltagende skoler skulle mødes fysisk med hinanden på tværs af grænsen. Da dette ikke længere er muligt pga. coronasituationen, er projektet blevet tilpasset og udvidet med en ny læringsplatform, hvor eleverne mødes virtuelt.

I slutningen af september og starten af oktober vil alle deltagende skoler afholde filmworkshops på egne skoler med professionelle filmfolk som gæsteundervisere. Forud for filmworkshopsene på de enkelte skoler, har filmfolkene produceret en række videotutorials, som viser alle dele af filmprocessen fra idé til den færdige film. Onlineplatformen giver eleverne mulighed for at kommunikere med hinanden og give hinanden feedback på tværs af grænsen. Desuden vil de ovennævnte videoturorials og de færdige film ligge på platformen fremover til inspiration for fremtidige grænseoverskridende projekter.  

Hvor går grænsen?

Under hovedemnet ”Grænser og demokrati” skal eleverne producere en kortfilm på 4-6 min, hvor de svarer på spørgsmålet ”Hvor går grænsen?”. Det er op til eleverne at vælge, hvordan dette spørgsmål skal tolkes og besvares og om der er tale om fysiske, sociale eller mentale grænser.

Filmfestival 27. november

Elevernes film præsenteres på en filmfestival d. 27. november i Kulturhuset i Tønder, hvis coronasituationen tillader det – ellers findes der også en digital løsning på dette. Forud for festivalen bliver elevernes film vurderet af en jury, som skal nominere de bedste film efter kategorierne: bedste manus, bedste skuespil, bedste teknik, bedste plakat og endelig bedste film. Eleverne får også mulighed for at afgive deres stemme i kategorien: publikumsprisen.

###mere_ender_her###

Zum Seitenanfang