loader image

Fortællekoncert – 8. november 2020 kl. 19.30 i Sct. Marie Kirke, Sønderborg

Velkommen til fortællekoncert i ord og lyd i form lydbilleder, korsang og
historiefortælling. Temaet for koncerten og soundwalken i tilknytning til
koncerterne er ”Jeg kan huske Genforeningen”
Genforeningen er i Danmark betegnelsen for den grænsedragning, der
skete efter 1. verdenskrig, hvor befolkningen i Nord- og Sydslesvig ved en folkeafstemning kunne stemme om, hvilket land de ønskede at tilhøre.

###mere###

Sange som identitetsmarkør
Forud for Genforeningen havde Nordslesvig (Sønderjylland) gennemlevet
56 år under preussisk styre. Flertalsbefolkningen følte sig som danskere og
havde et ønske om at kunne blive en del af Danmark igen.

En af måderne at fastholde sin identitet på var at synge. For sønderjydernes
vedkommende samledes man i forsamlingshuse og sang fællessange,
hvoraf nogle blev forbudt af de preussiske myndigheder. ”Det haver så
nyligen regnet” var en af de forbudte sange.

Det gælder fx også for sangen ”Die Gedanken sind frei”, som var forbudt i
en periode i 1848-49 og igen under Det 3. Rige.

Mindretals- og flertalsbefolkning
Afstemningen i 1920 efterlod et tysk mindretal i Nordslesvig og et dansk
mindretal i Sydslesvig. Begge mindretal har i perioder været nødt til at
kæmpe for at bevare deres identitet.

Bonn/København Erklæringerne fra 1955 sikrede de to nationale mindretal
en række fundamentale rettigheder og resulterede i to velfungerende
nationale mindretal som en integreret – og ikke en assimileret – del af
samfundet.

Begge de nationale mindretal nord og syd for grænsen er loyale borgere i
det land de bor i, men har også en anden kulturel identitet – noget som de
sætter stor pris på og føler som en berigelse.
Den dansk-tyske mindretalsmodel er et forbillede for mange andre
nationale mindretal og er nomineret til UNESCOs liste over immateriel
kulturarv.

Flyer – program

###mere_ender_her###

folkBALTICA ensemble – efterårskoncerter 13.-15. november

Efter pausen er forventningens glæde ved den næste tone i musikken stor. Med deres uforlignelige spilleglæde vender de musikalske talenter i folkBALTICA Ensemblet tilbage på scenen med udvalgte kunstnere som gæster og tager publikum med på en musikalsk rejse mellem vemod og håb.

Pre-sale: 24.09.2020
Info & Billetter https://www.folkbaltica.de/dk/

OBS: Alle koncerter finder sted inden for rammerne af de seneste Corona-retningslinjer fra myndighederne.

Møder i grænselandet – udstilling, 19. oktober – 20. november 2020

Emnet for denne udstilling er, hvad der er specielt ved grænselandet.
De deltagende kunstnere og forfattere adresserede dette igennem
deres værker med emnet grænsedragning i 1920.

Deutsche Zentralbücherei Apenrade,
Vestergade 30, 6200 Aabenraa


Fernisering 19. oktober 2020, kl. 17
Åbningstider: man, tir, tor, fre: kl 10-18, ons: kl 13-18, lør: kl 10-13

Læs mere om projektet: her

Kunst og demokrati – med eller uden grænser?

Skoler søges til en skoleworkshop med kunstner Dany Heck (på tysk side) eller Rick Towle (på dansk side), hvor I arbejder med at bruge kunsten som rum for refleksion og som virkemiddel i statements om demokrati og grænser.

Hvor går grænsen…

 • …mellem tysk og dansk?
 • …mellem dem og os?
 • …mellem fest og farver på den ene side og uansvarlig opførsel på den anden?
 • …mellem ondsindet mobning og venligtsindede smådrillerier?
 • …mellem søde komplimenter og seksuel chikane?
 • …mellem moraliserende udskamning og bestemte anvisninger?

Dilemmaerne omkring og spørgsmålene om grænser er mange.

###mere###

Kunsten er et refleksionsrum, hvor vi i et demokratisk samfund kan ytre os frit, samt reflektere og diskutere nogle af de grundlæggende værdier omkring demokrati og grænser – vel og mærke, så længe vi i vores ytringer og handlinger ikke går efter at skade andre og respekterer, at alle andre også har den samme ret til at ytre sig.
I et år, hvor vi egentlig skulle markere 100 året for den demokratiske grænsedragning mellem Danmark og Tyskland, så har coronakrisen vendt op og ned på meget. Mange af de kulturelle aktiviteter, som skulle være afholdt som en del af Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig og Ung2020 er blevet aflyst eller har måtte finde nye former tilpasset coronasituationen.
Fra Region Sønderjylland-Schleswig har vi tilpasset vores kunstworkshop med kunstner Dany Heck eller Rick Towle til situationen, så den også kan lade sig gøre i en coronatid – og måske endda være med til at understøtte det behov, der måtte være for at reflektere og diskutere nogle af de dilemmaer, der har vist sig eller blot give udtryk for de frustrationer, som coronasituationen har medført – på en kreativ og konstruktiv måde.

Praktisk
En klasse, en årgang eller et valghold kan i ugerne 43-50 få besøg af kunstner Dany Heck eller Rick Towle i ca. 4 timer. Det eneste I selv skal sørge for er:

 • Et lokale med forsvarlig plads til kunstneren, eleverne og deres fælles kreativitet i en coronatid.
 • Tegne- og malepapir, samt farver og maleredskaber til alle elever.
  Workshoppen egner sig bedst til klasser fra mellemtrinet og udskolingen.
  De færdige værker kan udstilles på jeres skole, men vil også blive publiceret på Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs Facebook og Instagram under #Ung2020kunst, #Kulturfokus

Kontakt
Er du/I som lærer, skoleleder eller skole interesseret i at høre nærmere om Ung2020-projektet ”Kunst og demokrati – med eller uden grænser?”, så kontakt kulturmedarbejder på Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig Rune Raahauge Henningsen på mail: rrh@region.dk eller telefon: Regionskontor: +45 7467 0501 /Mobil +45 2339 7806.

###mere_ender_her###

—ARCHIVTRENNER—

Kultur- og netværkspuljen: ny ansøgningsfrist

Interreg-projektet KursKultur 2.0 har forskellige støttepuljer til borgernære og grænseoverskridende projekter. Kultur- og netværkspuljen støtter innovative dansk-tyske,  projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse på tværs af grænsen.

Den næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen er den 23. september 2020.

Skriv til os, hvis I har spørgsmål, så aftaler vi en personlig rådgivning.

+

Ung 2020 – går til filmen

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt ”Ung 2020” afholder i de kommende uger filmworkshops med deltagelse af både danske og tyske skoler fra begge sider af grænsen.

Det overordnede emne er ”Grænser og demokrati” i anledning af 100-året for grænsedragningen. Målgruppen er elever fra 9. og 10. klasse fra begge sider af grænsen.

###mere###

Filmworkshops tilpasset corona

Filmworkshopsene var oprindeligt planlagt som ”festivalcamps” på Bildungsstätte Knivsberg i september, hvor alle deltagende skoler skulle mødes fysisk med hinanden på tværs af grænsen. Da dette ikke længere er muligt pga. coronasituationen, er projektet blevet tilpasset og udvidet med en ny læringsplatform, hvor eleverne mødes virtuelt.

I slutningen af september og starten af oktober vil alle deltagende skoler afholde filmworkshops på egne skoler med professionelle filmfolk som gæsteundervisere. Forud for filmworkshopsene på de enkelte skoler, har filmfolkene produceret en række videotutorials, som viser alle dele af filmprocessen fra idé til den færdige film. Onlineplatformen giver eleverne mulighed for at kommunikere med hinanden og give hinanden feedback på tværs af grænsen. Desuden vil de ovennævnte videoturorials og de færdige film ligge på platformen fremover til inspiration for fremtidige grænseoverskridende projekter.  

Hvor går grænsen?

Under hovedemnet ”Grænser og demokrati” skal eleverne producere en kortfilm på 4-6 min, hvor de svarer på spørgsmålet ”Hvor går grænsen?”. Det er op til eleverne at vælge, hvordan dette spørgsmål skal tolkes og besvares og om der er tale om fysiske, sociale eller mentale grænser.

Filmfestival 27. november

Elevernes film præsenteres på en filmfestival d. 27. november i Kulturhuset i Tønder, hvis coronasituationen tillader det – ellers findes der også en digital løsning på dette. Forud for festivalen bliver elevernes film vurderet af en jury, som skal nominere de bedste film efter kategorierne: bedste manus, bedste skuespil, bedste teknik, bedste plakat og endelig bedste film. Eleverne får også mulighed for at afgive deres stemme i kategorien: publikumsprisen.

###mere_ender_her###

Zum Seitenanfang