loader image

KursKultur 2.0 finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling

Tidligt møde med nabosproget

Interreg-projekt KursKultur 2.0 indbyder til en foredragsrække

Inden for rammerne af Interreg-projektet KursKultur 2.0 vil de to samarbejdspartnere ADS Grenzfriedensbund e.V. og Regionskontor & Infocenter informere om fordelene ved et tidligt møde med nabosproget. Gennem en kombination af faglige foredrag og eksempler fra praksis vil arrangørne gøre pædagoger og andre personer interesserede i og motiverede til at integrere nabosproget i hverdagen i børnehaven både nord og syd for den dansk-tyske grænse og på denne måde give børnene mulighed for at få adgang til sproget gennem leg.

###mere###

Der vil på grundlag af videnskabelige resultater blive præsenteret koncepter og erfaringer, der allerede har vist sig at fungere i hverdagen i en børnehave. Deltagerne får mulighed for at supplere deres viden om „tidlig flersprogethed“, at stille spørgsmål til oplægsholderne samt at få konkrete ideer til deres hverdag.

Foredragene finder hver gang sted online og på en onsdag: den 24. marts og den 21. april 2021 kl. 17 til 18. Oplæget ”Tidlig flersprogethed – praksisanbefalinger” den 24. marts holdes af lektor Petra Daryai-Hansen fra Københavns Universitet. Til den sidste foredragsaften i april er inviteret lektor Nadine Kolb (UiT The Arctic University of Norway), som vil tale om ”Immersion: Dansk og tysk i børnehaven” samt lektor Camilla Hansen (University College SYD) om ”Sproglig bevidsthed i de tyske mindretalsbørnehaver”. Alle interesserede kan tilmelde sig på følgende email-adresse: sprachvielfalt@ads-flensburg.de eller kulturregion@region.dk. Deltagerne vil efterfølgende få tilsendt et adgangslink til det pågældende arrangement. Arrangementerne bliver simultantolket.

Arrangementerne er en del af det dansk-tyske Interreg-projekt KursKultur 2.0. De sproglige aktiviteter spiller en vigtig rolle i projektet, idet gensidige sprogkundskaber spiller en central rolle for livet i grænseregionen.
Yderligere informationer: www.kulturfokus.dk/kurskultur

KursKultur 2.0 bliver støttet af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Yderligere information om sproglige aktiviteter samt uddannelsestilbud generelt i det dansk-tyske grænseområde kan findes på Kulturakademiets hjemmeside: www.kulturakademi.dk

Foto: Tim Riediger

###mere_ender_her###

Sang uden grænser: ekstra forløb

Er du lærer eller pædagog og arbejder med 5-8 årige? Så se med her!

Det dansk-tyske projekt ”Sang uden grænser” styrker sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn i børnehaver og skoler i Region Sønderjylland-Schleswig. Desuden bidrager projektet til, at efteruddanne pædagoger og lærere inden for det at synge på flere sprog. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig tilbyder nu ekstra forløb.

###mere###

Forløbet finder sted i løbet af foråret, sommer og efterår 2021:

  • Du, som lærer og/eller pædagog, vil få besøg af en musikpædagog i op til 3 gange, hvor I i samarbejde vil arbejde med jeres børn med udgangspunkt i de specielt til projektet udarbejdede sanghæfter ”Lad os synge | Lasst uns singen” 1 & 2, for derved på legende vis at opnå en større sangglæde ved at lære nye sange og det endda på flere sprog.

Besøgstidspunktet/r aftales nærmere med musikpædagogen.

Vi tager løbende imod tilmeldinger og der er først til mølle.
Tilmeldingen sker til Galina Jørgensen på gaj@region.dk

Læs mere om projektet og se alt materiale, som du kommer til at arbejde med (sanghæfter, videolektioner, vejledninger mv.) her: Sang uden grænser

Foto: Tim Riediger

###mere_ender_her###

UNG2020

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs paraplyprojekt med elementer fra forskellige kunstgenrer forberedte unge på 100 års markeringen af grænsedragningen fra 1920.

Ungeprojektet har bestået af delprojekterne UNG2020Dans, UNG2020Kunst UNG2020Film og UNG2020Festival. Delprojekterne har alle taget udgangspunkt i 100 års markeringen af grænsedragningen i 1920 og har fra hver deres kunstneriske perspektiv haft fokus på skabe rum for kunstneriske udtryk, poetiske fortællinger og refleksioner over spørgsmål om grænser, demokrati, medbestemmelse og medborgerskab. 

###mere###

Målet har været at få skabt interesse og sensibilitet hos både deltagere og publikum for betydningen af grænser både historisk og i al almindelighed. Til dette arbejde fik projektet 1,8 Mio. DKK / 241.600 EUR fra Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

Aktiviteter og målgruppe
Aktiviteterne har over perioden 2017-2020 været rettet mod både skoleklasser, fritidsgrupper og enkeltpersoner. Målgruppen for ungeprojekterne har primært været unge i alderen 15-25 år, men flere af delprojekterne har også arbejdet med yngre deltagere.
Læs meget mere om alle delprojekternes aktiviteter samt se de spændende dokumentationsfilm her: https://www.kulturfokus.de/dk/blog/projekt/2020-fuer-jugendliche/

###mere_ender_her###

KursKultur 2.0 finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling

Støtte til nye dansk-tyske aktiviteter

Fem grænseoverskridende projekter modtager støtte fra Interreg-projektet KursKultur 2.0 / bevillingerne ligger i alt på 607.495,35DKK

Vores fælles kulturarv binder os sammen hen over grænsen. Og sådan har det været i tusinder af år. I hele Østersøområdet og hen over grænser har der været drevet handel, udvekslet erfaringer, og mangt et kulturgode er blevet ført videre til de næste generationer. I museumsprojektet „10.000 år på tværs. – Hvad betyder grænser?“ skal der udarbejdes nye formidlingstilgange og dermed også vindes nye målgrupper. Samarbejdet omfatter hele Interreg-programområdet. Kultur og museumsbesøg skal gøres tilgængelige, når det nu ikke er muligt at rejse. Her inddrages erfaringer med de digitale tilbud under coronakrisen, der har gjort det muligt at inddrage målgrupper, der har svært ved at deltage i et fysisk museumsbesøg.

###mere###

Stor spredning ved projektideerne
Interreg-projektet KursKultur 2.0 støtter med sin kultur- og netværkspulje i denne omgang 5 meget forskellige projekter. Med disse tilskud realiseres dansk-tyske projekter, der støtter arbejdet med børn og unge hen over grænsen. Det voksne publikum profiterer imidlertid også af den økonomiske støtte. Der er tale om musik, dans, historie og at lære hinanden at kende hen over grænsen.

  • Vores kultursamarbejde og støtten til dansk-tyske projekter har en stor betydning for vores region. Kulturaktører fra begge sider af grænsen har til trods for pandemien fantastiske ideer til projekter, hvor borgerne bringes sammen i interessefælleskaber, og netværk opbygges. De nye bevilgede projekter er borgernære, mangfoldige og inddrager mange aldersgrupper, siger Kjeld Thrane, formand for bevillingsudvalget KursKultur 2.0.

Siden den første ansøgningsfrist i efteråret 2019 er der blevet ydet støtte til i alt 28 projekter med et samlet volumen på 3.839.149 DKK. På grund af coronakrisen har det imidlertid været nødvendigt at ændre på forløb eller udskyde aktiviteter i mange af disse projekter. Der kan afholdes aktiviteter frem til sommeren 2022. Projektsekretariatet er i tæt dialog med aktørerne for at hjælpe med alternative planer og gøre forskydninger så ubureaukratiske som muligt.
Den nye ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen slutter den 21. juni 2021.

Tilpasning af kriterierne for transportpuljen
Børn og unge oplever noget nyt, lærer mere om nabolandet og møder jævnaldrende. Det er et koncept, der hidtil har fungeret godt og som er blevet støttet af transportpuljen. I øjeblikket er det vanskeligt at afholde fysiske møder hen over grænsen. Derfor kan der nu også ydes støtte til digitale møder, f.eks. hvis der er behov for et honorar til en ekstern workshopleder. Det er frem til november 2021 også muligt at besøge kulturinstitutioner i nabolandet uden projektpartner.
Link: https://www.kulturfokus.de/projektakteure/projektfoerderung/transportpool/

KursKultur 2.0 er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Oversigt nye projekter:
https://www.kulturfokus.de/dk/blog/category/kultur-und-netzwerkpool/?post_type=projekt

###mere_ender_her###

—ARCHIVTRENNER—

Kultur- og netværkspuljen: ny ansøgningsfrist

Interreg-projektet KursKultur 2.0 har forskellige støttepuljer til borgernære og grænseoverskridende projekter. Kultur- og netværkspuljen støtter innovative dansk-tyske,  projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse på tværs af grænsen.

Den næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen er den 23. september 2020.

Skriv til os, hvis I har spørgsmål, så aftaler vi en personlig rådgivning.

+

Ung 2020 – går til filmen

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt ”Ung 2020” afholder i de kommende uger filmworkshops med deltagelse af både danske og tyske skoler fra begge sider af grænsen.

Det overordnede emne er ”Grænser og demokrati” i anledning af 100-året for grænsedragningen. Målgruppen er elever fra 9. og 10. klasse fra begge sider af grænsen.

###mere###

Filmworkshops tilpasset corona

Filmworkshopsene var oprindeligt planlagt som ”festivalcamps” på Bildungsstätte Knivsberg i september, hvor alle deltagende skoler skulle mødes fysisk med hinanden på tværs af grænsen. Da dette ikke længere er muligt pga. coronasituationen, er projektet blevet tilpasset og udvidet med en ny læringsplatform, hvor eleverne mødes virtuelt.

I slutningen af september og starten af oktober vil alle deltagende skoler afholde filmworkshops på egne skoler med professionelle filmfolk som gæsteundervisere. Forud for filmworkshopsene på de enkelte skoler, har filmfolkene produceret en række videotutorials, som viser alle dele af filmprocessen fra idé til den færdige film. Onlineplatformen giver eleverne mulighed for at kommunikere med hinanden og give hinanden feedback på tværs af grænsen. Desuden vil de ovennævnte videoturorials og de færdige film ligge på platformen fremover til inspiration for fremtidige grænseoverskridende projekter.  

Hvor går grænsen?

Under hovedemnet ”Grænser og demokrati” skal eleverne producere en kortfilm på 4-6 min, hvor de svarer på spørgsmålet ”Hvor går grænsen?”. Det er op til eleverne at vælge, hvordan dette spørgsmål skal tolkes og besvares og om der er tale om fysiske, sociale eller mentale grænser.

Filmfestival 27. november

Elevernes film præsenteres på en filmfestival d. 27. november i Kulturhuset i Tønder, hvis coronasituationen tillader det – ellers findes der også en digital løsning på dette. Forud for festivalen bliver elevernes film vurderet af en jury, som skal nominere de bedste film efter kategorierne: bedste manus, bedste skuespil, bedste teknik, bedste plakat og endelig bedste film. Eleverne får også mulighed for at afgive deres stemme i kategorien: publikumsprisen.

###mere_ender_her###

Zum Seitenanfang