loader image
Aktiviteter
Home > Aktiviteter

Aktiviteter


Tips til dansk-tyske projekter

Du er aktør på den danske eller tyske side i Interreg-programregionen og vil gerne i gang med et dansk-tysk projekt, men du ved ikke, hvor du skal starte og hvordan du kommer i gang. Sekretariat for Interreg-projektet KursKultur 2.0 har samlet informationer og tips om, hvad du skal være opmærksom på, inden du kaster dig ud i et grænseoverskridende projekt. Desuden beskrives der kort, hvorfor et dansk-tysk projekt giver mening og hvad I som projektpartnere får ud af det. De gode tips til et dansk-tysk projekt er udarbejdet på baggrund af mange års erfaringer i det dansk-tyske kulturarbejde.

Ny kulturaftale for grænselandet

Firårig kulturaftale på tværs af den dansk-tyske grænse samler kræfterne for at udvikle kulturen og har fokus på børn og unge

Parterne bag den nye kulturaftale er kommunerne Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur samt det danske kulturministerium. Aftalen gælder fra 2021 til 2024 og har et samlet budget på knap 19.800.000 kroner. Det er tredje gang siden 2013, at partnerkredsen er fælles om en grænseoverskridende dansk-tysk kulturaftale.

Fokus på musik, kulturarv og fællesskaber over grænsen
Kulturaftalen har et særligt fokus på børn og unge, der gennem kunst, kultur og bevægelse skal bringes sammen i interessefællesskaber og få øjnene op for mulighederne i grænselandet. Musikalsk talentudvikling, eksperimenterende kulturarvsformidling og bevægelse er nogle af de hovedoverskrifter, der vil præge den nye firårige kulturaftale.

Sprogprojekter søges til dansk-tysk sprogpulje

I KursKultur 2.0 har du igen mulighed for at søge om midler til at udvikle undervisningsmaterialer, undervisningsforløb eller didaktiske koncepter i dansk og tysk som nabosprog

Næste ansøgningsfrist: 18. marts 2021
Sprogpuljen i KursKultur 2.0 støtter projekter, der bidrager til at forbedre nabosprogsundervisningen for børn, unge og voksne i den dansk-tyske naboregion. Finansieringen inkluderer udvikling af nyt materiale eller undervisningsforløb, tiltag til at styrke elevernes motivation og best-practice-koncepter til undervisning af dansk eller tysk.

CAU-konference om nabosprog

Konferencen Nachbarsprachen - Sprachnachbarn (Nabosprog – sprognabo) finder sted i efteråret 2021 på Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Målet med konferencen er at fremme en dialog om nabosprogsdiaktik med udgangspunkt i både forskning og praksis. Konferencen skal desuden give mulighed for en tværfaglig udveksling af perspektiver på, hvordan de dannelsesmæssige aspekter af nabosprogsundervisningen kan synliggøres og styrkes.

Kultur- og netværkspuljen: ny ansøgningsfrist

Interreg-projektet KursKultur 2.0 har forskellige støttepuljer til borgernære og grænseoverskridende projekter. Kultur- og netværkspuljen støtter innovative dansk-tyske,  projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse på tværs af grænsen.

Den næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen er den 23. september 2020.

Skriv til os, hvis I har spørgsmål, så aftaler vi en personlig rådgivning.

+

Ung 2020 – går til filmen

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt ”Ung 2020” afholder i de kommende uger filmworkshops med deltagelse af både danske og tyske skoler fra begge sider af grænsen.

Det overordnede emne er ”Grænser og demokrati” i anledning af 100-året for grænsedragningen. Målgruppen er elever fra 9. og 10. klasse fra begge sider af grænsen.


Nyhedsbrev

Gå ikke glip af aktuelle nyheder!

Tilmelding >

Støttet af:

Dette program er finansieret af af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Zum Seitenanfang