loader image
Aktiviteter
Home > Aktiviteter

Aktiviteter


Tips til dansk-tyske projekter

Du er aktør på den danske eller tyske side i Interreg-programregionen og vil gerne i gang med et dansk-tysk projekt, men du ved ikke, hvor du skal starte og hvordan du kommer i gang. Sekretariat for Interreg-projektet KursKultur 2.0 har samlet informationer og tips om, hvad du skal være opmærksom på, inden du kaster dig ud i et grænseoverskridende projekt. Desuden beskrives der kort, hvorfor et dansk-tysk projekt giver mening og hvad I som projektpartnere får ud af det. De gode tips til et dansk-tysk projekt er udarbejdet på baggrund af mange års erfaringer i det dansk-tyske kulturarbejde.

Innovative dansk-tyske projektidéer søges

KursKultur 2.0 støtter grænseoverskridende projekter / Ansøgningsfrist 26. januar 2021

Du har en idé? Vi har pengene. Det EU-støttede Interreg-projekt KursKultur 2.0 styrker det dansk-tyske samarbejde med forskellige puljer. Næste ansøgningsfrist er den 26. januar, og der er hjælp at hente til kvalificering af projektidéer. Sekretariatet i Padborg rådgiver mulige ansøgere via forskellige digitale tilbud, telefon og mail.
Det er pga. corona for tiden vanskeligt at mødes fysisk på tværs af grænsen, men kontakten kan stadig opretholdes gennem de digitale kommunikationsformer. Brug dem til at udvikle projekter, dele erfaringer og overvej, om dele af dansk-tyske projekter også kan gennemføres virtuelt. Midler, der søges nu, kan bruges til projekter i både 2021 og første halvdel af 2022.
Projektstøtte kræver mindst en partner fra dansk og tysk side, en innovativ projektidé og lyst og mod på et aktivt dansk-tysk møde.

Sang uden grænser

Afslutningsarrangementet blev streamet på Facebook d. 10.12. kl. 10.00. Dansk-tysk sangcafé blev streamet kl. 16.30

Det dansk-tyske projekt ”Sang uden grænser”, der fandt sted i regi af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og hvis formål var at styrke sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn mellem 5 og 8 år samt at bidrage til at efteruddanne pædagoger og lærere inden for sang og musik, rundede af med et intimt og corona-venligt livestream arrangement fra Bregnbjergskolen i Vojens

CAU-konference om nabosprog

Konferencen Nachbarsprachen - Sprachnachbarn (Nabosprog – sprognabo) finder sted i efteråret 2021 på Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Målet med konferencen er at fremme en dialog om nabosprogsdiaktik med udgangspunkt i både forskning og praksis. Konferencen skal desuden give mulighed for en tværfaglig udveksling af perspektiver på, hvordan de dannelsesmæssige aspekter af nabosprogsundervisningen kan synliggøres og styrkes.

Kultur- og netværkspuljen: ny ansøgningsfrist

Interreg-projektet KursKultur 2.0 har forskellige støttepuljer til borgernære og grænseoverskridende projekter. Kultur- og netværkspuljen støtter innovative dansk-tyske,  projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge, sport & fritid, som bidrager til den interkulturelle forståelse på tværs af grænsen.

Den næste ansøgningsfrist til kultur- og netværkspuljen er den 23. september 2020.

Skriv til os, hvis I har spørgsmål, så aftaler vi en personlig rådgivning.

+

Ung 2020 – går til filmen

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt ”Ung 2020” afholder i de kommende uger filmworkshops med deltagelse af både danske og tyske skoler fra begge sider af grænsen.

Det overordnede emne er ”Grænser og demokrati” i anledning af 100-året for grænsedragningen. Målgruppen er elever fra 9. og 10. klasse fra begge sider af grænsen.


Nyhedsbrev

Gå ikke glip af aktuelle nyheder!

Tilmelding >

Støttet af:

Dette program er finansieret af af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Zum Seitenanfang