loader image
High five zum Kulturfokus – Personengruppe, die sich abklatscht

Støttet af:

Dette projekt er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu


Vores partnere og støttegivere:


Møderække sætter kulturen på dagsordenen

Fire dansk-tyske netværksmøder i sensommeren giver ny viden og inspiration

Den dansk-tyske Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig inviterer kulturaktører og andre interesserede indenfor, når der afholdes møderække med kulturen som omdrejningspunkt.

Overblik over møderækken:

  • Onsdag, 25.8. kl. 16-17:30 Kunst til børn og unge (virtuelt)
  • Onsdag, 8.9. kl. 16-17:30: Facilitering og pleje af netværk (virtuelt)
  • Onsdag, 15.9. kl. 16-17:30: Arkitektur og design - fra ukendte kunstarter til bevidst refleksion (virtuelt)
  • Mandag, 20.9. kl. 16-17:30: Den anderledes og involverende formidling af kulturarven (Padborg)

Alle er velkomne og deltagelse er gratis, men tilmelding via kulturregion@region.dk er påkrævet.

Alle arrangementer simultantolkes.
Læs mere om møderækken her.

KursKultur 2.0 finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling

Kultur- og netværkspulje: kun to ansøgningsfrister tilbage

Aktørerne i den dansk-tyske grænseregion har stadig to chancer til at søge om støtte til et kulturprojekt. Kultur- og netværkspuljens ansøgningsfrister er den 9. august og 21. september. Alle aktiviteter skal foregå inden den 30. juni 2022. Projektstøtte kræver mindst en partner fra hhv. dansk og tysk side, en innovativ projektidé og lyst til og mod på et aktivt dansk-tysk møde.

Yderligere informationer kan man finde her

KursKultur 2.0 bliver støttet af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

Foto: Tim Riediger

Dansk-tysk filmforløb for elever fra 8-10. klasse – tilmeld dig nu!

Forløbet bliver en blanding af lærerkursus, dansk-tyske elevmøder – fysisk hvis det er muligt og også virtuelt gennem et nyt dansk-tysk filmsite, besøg af professionelle filmfolk på skolen, produktion af egne kortfilm, og endelig kommer de danske og tyske elever til at dyste om 6 priser på en afsluttende filmfestival på Tønder Kulturhus i december 2021.

Målgruppe 8 klasser: 4 tyske og 4 danske klasser, 8-10. klasse

Tilmelding
Birgitte Boelt, UC Syd, bboe@ucsyd.dk senest den 1/7-2021

Yderligere informationer om forløbet samt programmet finder du her.

Sang uden grænser: ekstra forløb

Det dansk-tyske projekt ”Sang uden grænser” styrker sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn (5-8 årige) i børnehaver og skoler i Region Sønderjylland-Schleswig. Desuden bidrager projektet til, at efteruddanne pædagoger og lærere inden for det at synge på flere sprog. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig tilbyder nu ekstra forløb.
Læs mere om tilbuddet her.

Tilmeldingen sker til Galina Jørgensen på gaj@region.dk

Læs mere om projektet og se alt materiale, som du kommer til at arbejde med (sanghæfter, videolektioner, vejledninger mv.) her: Sang uden grænser

Foto: Tim Riediger

Støttemuligheder KursKultur 2.0

og støttepuljer

KursKultur projektstøtte >

Zum Seitenanfang