loader image

Støttet af:

Dette projekt er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu


Tips til dansk-tyske projekter

Du er aktør på den danske eller tyske side i Interreg-programregionen og vil gerne i gang med et dansk-tysk projekt, men du ved ikke, hvor du skal starte og hvordan du kommer i gang. Sekretariat for Interreg-projektet KursKultur 2.0 har samlet informationer og tips om, hvad du skal være opmærksom på, inden du kaster dig […]

+ læs mere

Dansk og tysk som nabosprog: didaktiske tilgange og praktisk implementering i undervisningen

Efteruddannelse for lærere 9. marts 2022 (online) samt 31. marts og 1. april 2022 (i Flensburg) Videreuddannelsen fokuserer på fordelene og den praktiske anvendelse af en dansk-tysk nabosprogsdidaktik og brugen af ​​nyudviklet undervisningsmateriale i sprogundervisningen. Didaktikken og materialerne udvikles som en del af Interreg 5A-projektet KursKultur 2.0. Uddannelsen består af 2 moduler: Online introduktion til […]

+ læs mere

Kamp om støttemidler

Sidste bevillinger gennem kultur- og netværkspuljen. Elve bevilgede projekter til i alt 2.109.971 DKK. De dansk-tyske kulturaktører er tilbage igen. Efter en lang coronarelateret pause og stor tilbageholdenhed har de danske og tyske kulturaktører igen mod på samarbejde og er kommet med mange spændende projekter til kultur- og netværkspuljens sidste ansøgningsrunde. Elve projekter klarede sig […]

+ læs mere

Hvorfor er det så vigtigt at kunne nabosproget?

For at fremme nabosprogene dansk og tysk er Interreg-projektet KultursKultur 2.0 i gang med at producere videoer til en sprogkampagne.   Vi søger netop dig for at… høre dig fortælle om, hvorfor du har lært at tale tysk?… finde ud af, hvilke fordele det har for dig at kunne tysk?… få mere at vide om, […]

+ læs mere

5,5 mio. kr. bevilges til kulturprojekter

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs to hovedprojekter ”Rum til fællesskab” og ”Fælles om kulturarv” blev godkendt ved Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs møde den 23. september med en rammebevilling på knap 5,5 mio. kr. Projekterne vil indeholde delaktiviteter, som har fokus på etablering af kulturfællesskaber henover grænsen og på formidling af kulturarven i grænseregionen. Frem til 2024 vil der være mulighed […]

+ læs mere

Kulturarvsdage

Som en del af de dansk-tyske kulturarvsdage den 7. og 8. oktober diskuterede danske og tyske museer, hvordan de i deres formidling når ud til en bredere målgruppe. Et særligt ønske er at tiltrække besøgende fra nabolandet. Den gode formidling i praksis Igennem det sidste halve år har en gruppe museer arbejdet med formidlingsforløb, hvor […]

+ læs mere


Vores partnere og støttegivere:

Støttemuligheder KursKultur 2.0

og støttepuljer

KursKultur projektstøtte >

Zum Seitenanfang