loader image
High five zum Kulturfokus – Personengruppe, die sich abklatscht

Vores partnere og støttegivere:


Tidligt møde med nabosproget

Interreg-projekt KursKultur 2.0 indbyder til en foredragsrække. Første foredrag den 17. marts 2021

Inden for rammerne af Interreg-projektet KursKultur 2.0 vil de to samarbejdspartnere ADS Grenzfriedensbund e.V. og Regionskontor & Infocenter informere om fordelene ved et tidligt møde med nabosproget. Gennem en kombination af faglige foredrag og eksempler fra praksis vil arrangørne gøre pædagoger og andre personer interesserede i og motiverede til at integrere nabosproget i hverdagen i børnehaven både nord og syd for den dansk-tyske grænse og på denne måde give børnene mulighed for at få adgang til sproget gennem leg.

Ny kulturaftale for grænselandet

Firårig kulturaftale på tværs af den dansk-tyske grænse samler kræfterne for at udvikle kulturen og har fokus på børn og unge

Parterne bag den nye kulturaftale er kommunerne Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Region Syddanmark, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur samt det danske kulturministerium. Aftalen gælder fra 2021 til 2024 og har et samlet budget på knap 19.800.000 kroner. Det er tredje gang siden 2013, at partnerkredsen er fælles om en grænseoverskridende dansk-tysk kulturaftale.

Fokus på musik, kulturarv og fællesskaber over grænsen
Kulturaftalen har et særligt fokus på børn og unge, der gennem kunst, kultur og bevægelse skal bringes sammen i interessefællesskaber og få øjnene op for mulighederne i grænselandet. Musikalsk talentudvikling, eksperimenterende kulturarvsformidling og bevægelse er nogle af de hovedoverskrifter, der vil præge den nye firårige kulturaftale.

Sprogprojekter søges til dansk-tysk sprogpulje

I KursKultur 2.0 har du igen mulighed for at søge om midler til at udvikle undervisningsmaterialer, undervisningsforløb eller didaktiske koncepter i dansk og tysk som nabosprog

Næste ansøgningsfrist: 18. marts 2021
Sprogpuljen i KursKultur 2.0 støtter projekter, der bidrager til at forbedre nabosprogsundervisningen for børn, unge og voksne i den dansk-tyske naboregion. Finansieringen inkluderer udvikling af nyt materiale eller undervisningsforløb, tiltag til at styrke elevernes motivation og best-practice-koncepter til undervisning af dansk eller tysk.

Tips til dansk-tyske projekter

Du er aktør på den danske eller tyske side i Interreg-programregionen og vil gerne i gang med et dansk-tysk projekt, men du ved ikke, hvor du skal starte og hvordan du kommer i gang. Sekretariat for Interreg-projektet KursKultur 2.0 har samlet informationer og tips om, hvad du skal være opmærksom på, inden du kaster dig ud i et grænseoverskridende projekt. Desuden beskrives der kort, hvorfor et dansk-tysk projekt giver mening og hvad I som projektpartnere får ud af det. De gode tips til et dansk-tysk projekt er udarbejdet på baggrund af mange års erfaringer i det dansk-tyske kulturarbejde.

Støttemuligheder KursKultur 2.0

og støttepuljer

KursKultur projektstøtte >

Støttet af:

Dette program er finansieret af af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

Zum Seitenanfang