loader image

Støttet af:

Dette projekt er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu


Dansk-tyske elevmøder og tværfaglig, interkulturel læring

Som en del af Interreg-projektet Kurskultur 2.0 og i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon vil der igennem tværfagligt projektarbejde og autentiske dansk-tyske elevmøder blive fremmet interkulturel og tværfaglig læring, samt fremme af elevernes sprogkundskaber i nabosproget dansk/tysk. I denne sammenhæng er der planlagt at udvikle 3 undervisningsforløb med lærerne af fagene tysk (i Danmark) eller dansk […]

+ læs mere

Stop-Motion og Animationsfilms workshop

Målgruppe 5.-7. klasse: Danske og tyske skoler inviteres til at deltage i en workshop, hvor elever i samarbejde med professionelle instruktører laver små stop-motion og animationsfilm, der senere vises ved en gallafest.Tilbuddet gælder for 8 danske og 8 tyske klasser, der mødes parvis (1 dansk og 1 tysk klasse pr. gang) én dag fra kl. […]

+ læs mere

Tips til dansk-tyske projekter

Du er aktør på den danske eller tyske side i Interreg-programregionen og vil gerne i gang med et dansk-tysk projekt, men du ved ikke, hvor du skal starte og hvordan du kommer i gang. Sekretariat for Interreg-projektet KursKultur 2.0 har samlet informationer og tips om, hvad du skal være opmærksom på, inden du kaster dig […]

+ læs mere

Dansk og tysk som nabosprog: didaktiske tilgange og praktisk implementering i undervisningen

Efteruddannelse for lærere 9. marts 2022 (online) samt 31. marts og 1. april 2022 (på Akademie Sankelmark) Videreuddannelsen fokuserer på fordelene og den praktiske anvendelse af en dansk-tysk nabosprogsdidaktik og brugen af ​​nyudviklet undervisningsmateriale i sprogundervisningen. Didaktikken og materialerne udvikles som en del af Interreg 5A-projektet KursKultur 2.0. Uddannelsen består af 2 moduler: Online introduktion […]

+ læs mere

Kamp om støttemidler

Sidste bevillinger gennem kultur- og netværkspuljen. Elve bevilgede projekter til i alt 2.109.971 DKK. De dansk-tyske kulturaktører er tilbage igen. Efter en lang coronarelateret pause og stor tilbageholdenhed har de danske og tyske kulturaktører igen mod på samarbejde og er kommet med mange spændende projekter til kultur- og netværkspuljens sidste ansøgningsrunde. Elve projekter klarede sig […]

+ læs mere

Hvorfor er det så vigtigt at kunne nabosproget?

For at fremme nabosprogene dansk og tysk er Interreg-projektet KultursKultur 2.0 i gang med at producere videoer til en sprogkampagne.   Vi søger netop dig for at… høre dig fortælle om, hvorfor du har lært at tale tysk?… finde ud af, hvilke fordele det har for dig at kunne tysk?… få mere at vide om, […]

+ læs mere


Vores partnere og støttegivere:

Støttemuligheder KursKultur 2.0

og støttepuljer

KursKultur projektstøtte >

Zum Seitenanfang